ABSURDITA ROKU

Pomáháme zjednodušit prostředí pro podnikání

Chci zaslat tip na Absurditu roku!

Poskytnutím údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa uděluji společnosti Communa, s.r.o. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 21317224 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, a to za účelem zpracování poptávané služby. Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Absurdita roku

Absurdita roku je populární anketa, jejímž cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Absurdní předpisy nominuje veřejnost z řady podnikatelů, různých oborových asociací a svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v on-line hlasování. Záštitu nad anketou Absurdita roku převzala Hospodářská komora České republiky.

Chci zaslat tip na Zlatý paragraf!

Poskytnutím údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa uděluji společnosti Communa, s.r.o. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 21317224 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, a to za účelem zpracování poptávané služby. Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Zlatý paragraf

Zlatý paragraf je anketa, která je nově součástí vyhlašování Absurdity roku. Oceňuje konkrétní aktivitu veřejné správy, která má za cíl pomáhat českému podnikání a je příkladnou aktivitou v této oblasti. Může se jednat o nově přijatý zákon, nařízení, vyhlášku, ale i návrh, snahu nebo vizi, jak podnikatelům zjednodušit život. Nominace probíhají od března do května. Svůj tip mohou zaslat sami podnikatelé, odborné svazy a instituce, ale i široká veřejnost. O vítězi rozhodne vhlasování. Vyhlášení proběhne na konci května letošního roku.

Obě ankety jsou součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku.


Vítězové jednotlivých ročníků