ABSURDITA ROKU 2017 | Firmaroku.cz
Napsali o nás > ABSURDITA ROKU 2017

ABSURDITA ROKU 2017

11. 5. 2017 - Hospodářské noviny
11. 05. 2017 | Absurditaroku

JEDENÁCTÝ ROČNÍK ANKETY HN VYHRÁLA POVINNOST ODVÁDĚT STÁTU DPH I Z NEZAPLACENÝCH FAKTUR. MEZI SEDMI NOMINOVANÝMI BODOVALA TAKÉ INFORMAČNÍ CEDULKA K EET NEBO EXEKUCE NA MZDY.

Papírové kolky v digitálním věku

Název „kolek“ pochází z primitivních dřevěných razítek, jejichž otiskem na podání se kdysi potvrzovalo zaplacení poplatku. První papírové kolky se u nás vydávaly už v dobách habsburského mocnářství. V případě, že je třeba kvůli podání dokumentu na úřadě zaplatit správní poplatek, část úřadů stále při některých úkonech neumožňuje zaplatit jej v dnešní počítačové době elektronicky.

Dochází tak k bizarní situaci, kdy podnikatel nejprve pošle dokument elektronicky datovou schránkou, poté musí hotově koupit kolkovou známku a tu doručit ve fyzické podobě úřadu. S úplným nahrazením kolků se počítá až při přechodu na euro.

Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, dle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

ABSURDITA ROKU

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku, kterou udělují Hospodářské noviny. Záštitu nad anketou převzala Hospodářská komora České republiky. Cílem soutěže je upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům, a snaha o jejich odstranění či úpravu.

DPH z nezaplacených faktur

Povinnost odvádět DPH i z nezaplacených faktur ohrožuje obzvláště menší podniky natolik, že v internetové anketě bezkonkurenčně zvítězila. Podnikatelé totiž musí daň z nezaplacených faktur platit hned, žádat zpět ji mohou jen za určitých okolností. A protože menší firmy nemají páku na vymáhání pohledávek, mohou dokonce přijít o svůj byznys. Finanční správa postup hájí jako nezpochybnitelnou daň ze spotřeby. „Související hrozba úplného či částečného nezaplacení představuje riziko podnikání, jehož eliminace v zásadě nepřísluší daňovým právním předpisům,“ uvedla ředitelka odboru komunikace Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

Informační cedulky k EET

Elektronická evidence tržeb přinesla podnikatelům nejen povinnost vystavit účtenku s kódem získaným ze serveru finanční správy, zákon navíc stanovil, že „na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, musí být umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci“. Informační oznámení je podnikatel povinen umístit také na internetové stránky, na kterých je nabízeno zboží nebo služby. Právě to vyvolalo nejvíce negativních ohlasů. Oznámení má v základní podobě následující předepsaný text: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, § 25 odst. 1) a 2)

Exekuce na mzdy

Podnikatelům hrozí, že když přijmou člověka, který je v exekuci, musí pod hrozbou pokuty plnit různé úřední příkazy, neboť musí poskytnout součinnost, jejíž rozsah není přesně definován. V případě, že tak neudělá, hrozí mu pokuta až do výše 50 000 korun. Podnikatel přitom ani nemusí při výběru zaměstnance vědět, že je v exekuci.

Hned po přijetí takového člověka mu však začne do datové schránky chodit lavina zpráv a povinností. Exekutoři jsou totiž napojeni na registr zdravotních pojišťoven a jejich automatické počítačové systémy začnou chrlit datové zprávy s rozkazy, co všechno musí podnikatel udělat.

Exekuce na mzdy je definována zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, § 33 a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 128

Prokazování finanční způsobilosti pro dopravce

Pouze u jedné z množství živností existuje povinnost každoročně dodat na příslušný odbor krajského úřadu dokument prokazující finanční způsobilost. Dopravce je povinen prokázat kapitál a rezervy ve výši nejméně 243 189 korun pro jedno vozidlo a 135 105 korun pro každé další vozidlo. Jestliže podnikatel trvání finanční způsobilosti neprokáže, podává dopravní úřad návrh živnostenskému úřadu na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského podnikání. Paradoxem je, že finanční způsobilost nelze prokázat z daňové evidence (kterou by si mohli úředníci ověřit sami), protože příslušné evropské nařízení tuto možnost neuvádí.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 8

Novou občanku lze získat v jakékoliv obci, ale řidičák ne

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stejně jako o živnostenské oprávnění. U řidičského průkazu to ale možné není – jeho výměnu lze provést pouze na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče. Absurdní situace se týká všech občanů, tedy nejen podnikatelů či řidičů z povolání. Jde o exemplární příklad nepružnosti státní správy, jejímž hlavním posláním má být služba občanům. Mimochodem: statisíce lidí ročně musí na řidičák přinést papírovou fotku, i když veřejná správa ji má v elektronické podobě na občanský průkaz.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 92

Stavební povolení – horší než v Papui-Nové Guineji

Získání stavebního povolení pro firmy předchází 21 různých kroků, které trvají v průměru 247 dní. Podle průzkumů je to horší než v Rusku, Číně, Tádžikistánu nebo Papui-Nové Guineji. Firmy musí navštívit řadu různých institucí od městského úřadu přes místního dodavatele elektřiny, dopravní úřad a požárníky až po katastr nemovitostí a další státní úřady. To znamená téměř 10 měsíců pro povolení výrobní haly nebo přes pět let čekání a vyřizování pro bytový dům.

Stostránkové průvodce stavebním řízením, které jsou různě k dohledání, to nevyřeší.

Možná se ve sněmovně schválenou novelou cesta k získání stavebního povolení zkrátí.

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

ANKETA ABSURDITA V MINULOSTI

2016 Všichni plátci DPH musí podávat každý měsíc (kvartální plátci – fyzické osoby – kvartálně) tzv. kontrolní hlášení.

2015 Úřad práce chce po zaměstnavatelích údaje, které sám vlastní.

2014 Zákon nepřipouští u živé hudby písničku na přání kvůli autorským právům.

2013 Stát přenesl odpovědnost za nespolehlivého plátce na podnikatele, který s ním obchoduje. Podnikatelé tak musí vedle spolehlivosti v obchodním styku prověřovat i daňovou disciplínu obchodního partnera.

2012 Sankce až dva miliony korun za brigádníka, pokud nemá vstupní prohlídku, byť pracuje jediný den.

2011 S výpisem z trestního rejstříku osobně na soud, i když k němu má soud přístup on-line.

2010 Na státní úřad s dokumenty, které jsou aktualizované on-line.

2009 Velké zrcadlo, ledničku a dvě nášlapné váhy musí mít fyzioterapeut povinně ve své ordinaci.

2008 S ekologicky čistou zeminou na skládku.

 2007 Stánek na výstavě Podnikatel měl povinnost nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde má trvalou provozovnu, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Musel také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny.