Alena Lubasová: Ženy mohou vést i průmyslové a strojírenské podniky. Kvóty však otázku genderu nevyřeší | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Alena Lubasová: Ženy mohou vést i průmyslové a strojírenské podniky. Kvóty však otázku genderu nevyřeší

Alena Lubasová: Ženy mohou vést i průmyslové a strojírenské podniky. Kvóty však otázku genderu nevyřeší

Strojírna Oslavany se prosadila jako přední výrobce a dodavatel hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla. Nyní se dlouhodobě prosperující a odpovědná společnost může pyšnit také titulem Vodafone Firma roku 2016 Jihomoravského kraje. Jak se dívá na ženy ve vedoucích pozicích, dokáží genderové kvóty vyřešit nerovnost v zaměstnání, a proč si jejich práce váží až za mořem? Nejen o tom všem jsme si popovídali s ředitelkou společnosti Alena Lubasovou.
23. 10. 2016 | Firma roku Rozhovor

Kdybyste měla pro někoho, kdo vás vůbec nezná popsat, co vlastně děláte?
Jsme technicky vyspělá a moderně řízená firma rodinného typu s transparentní vlastnickou strukturou. V českém strojírenství patříme mezi férové hráče s vysokou mírou podnikatelské etiky a společenskou odpovědností. Rozvíjíme výrobu hydraulických tlumících systémů pro veškerou kolejovou dopravu a složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení. K produkci používáme špičkové výrobní technologie a dalšími inovačními projekty se aktivně zapojujeme do éry automatizace, digitalizace a robotizace.

Máte nějakou konkurenční výhodu, kterou považujete za klíčovou?
Firma má schopnost přizpůsobit se inovačním i dílčím technickým požadavkům zákazníků. Mezi naši konkurenční výhodu patří technologická tradice, vyspělost a erudice zaměstnanců v oblasti přesného strojírenství. Jako držitel potřebných procesních i výrobkových certifikací známe a splňujeme nároky procesní dokumentace provozovatelů železnic, což je nadstandardním bonusem ke zvolené cenové strategii. Díky technologickému vybavení jsme schopni nově vyvíjené výrobky nabídnout zákazníkům v kusových, malosériových i velkosériových dávkách.

V čele společnosti jste krátce a navíc obklopena samými muži, jak se cítíte?
Nevidím žádný rozdíl mezi muži a ženami. Jsem původní profesí psycholog, a proto rozlišuji u spolupracovníků dvě věci, zda chtějí nebo nechtějí a zda umí či neumí. Osobně se mezi muži cítím lépe, protože s nimi spolupracuji už mnoho let.

Myslíte, že je potřeba ukázat lidem, že i žena má své postavení ve strojírenství a dokáže vést velký průmyslový podnik?
Jsem ráda, že jsem tuto příležitost dostala. Ne snad kvůli sobě, ale kvůli ostatním ženám, které se mi v dnešní době zdají mnohem sebevědomější, flexibilnější a nezávislejší, než tomu bylo dřív. Tak proč by nemohly řídit průmyslový podnik, který má sice svá specifika, ale nikoliv pro ženu nepřekonatelná.

Jak se obecně stavíte k vyvážení genderu na pracovních pozicích?
Genderová rovnost proto, aby fungovala, musí být přirozeným vývojem, nikoliv nařízena jakkoliv odůvodněnými kvótami. V naší firmě platí již dva roky genderový řád, kterým jsme již předem reagovali na jakoukoliv diskriminaci při obsazování pracovních pozic z hlediska pohlaví i věku. Nemáme proto problém se ženami i na specifických pozicích jako jsou operátorky CNC, konstruktérky nebo manažerky procesních skupin. Obecně se ví, že ženy jsou zásadovější, spolehlivější, pečlivější a také více orientovány na týmovou spolupráci. To jsou důležité atributy dnešní doby, které přispívají k efektivitě a pevnosti procesů.

Když se vrátíme zpět k vašemu podnikání, je nějaká zakázka, na kterou jste opravdu hrdí?
Těch zakázek je za více jak dvacetiletou historii firmy skutečně mnoho. Velmi si například vážíme naší spolupráce se zahraniční firmou Liebherr, prostřednictvím které jsme dodali na trh do USA tisíce našich tlumičů se senzorem. Jsou namontovány na příměstských vlacích, které jezdí mezi letištěm v Chicagu a centrem města. Nejen „kolejáři“ z USA, ale také téměř z celé Evropy, Ruska a států východní Asie, tam všude naše tlumiče znají.

Kromě strojírenství jste se pustili také do zkrášlování okolí a do řekněme takové, regionální turistiky. Mohla byste nám to popsat blíže?
Je to srdeční záležitost nejen moje, ale především našich vlastníků. Sídlíme na území bývalého černouhelného dolu, který byl založen v roce 1865, a v jehož centru byla vystavěna technicky i architektonicky velmi zajímavá těžní věž. V roce 2009 bylo rozhodnuto, že tuto industriální stavbu zrekonstruujeme a zachováme jako dědictví minulosti dalším generacím. Postupně se přidala do našich záměrů nejen záchrana těžební věže, ale i nápad celý areál KUKLA, jak se historicky nazývá, zrekonstruovat do původní podoby z let 1911-1913. Vytvořit z areálu zajímavý cíl regionální turistiky vyžadovalo však ještě něco navíc. Proto jsme přidali do svých záměrů ještě vybudování zábavně naučného parku, ve kterém jsme uplatnili nejen své kreativní nápady na různé hornické atrakce (celý park znázorňuje historický vývoj vzniku černého uhlí), ale také technický um našich vývojářů, nástrojařů, IT specialistů a ostatních pracovníků výroby. Vznikl tak, jako nedílná součást naší strojírenské firmy, ojedinělý zábavní park Permonium®, který během pěti sezon navštívilo již více než sto tisíc návštěvníků všech věkových kategorií.

Kdybyste se měla zamyslet nad vizí či cíli do budoucna. Kde chcete firmu vidět za 5, 10, 15 let?
Naše vize jsou spojeny především s nástupem éry průmysl 4.0, v němž spatřujeme velké příležitosti pro rozvoj našeho dalšího podnikání.Slova jako systémová integrace, automatizace rutinních procesů, digitalizace veškeré dokumentace, robotizace výroby nejsou pro naše zaměstnance prázdné pojmy ani science fiction. Děláme všechny potřebné kroky, abychom svoji vizi zrealizovali nejpozději do roku 2020 a stali se tak prvoligovými hráči evropského strojírenství. To již bude dokončena rekonstrukce celého areálu KUKLA, který se rozkládá na 5,5 ha a z bývalého brownfieldu vznikne moderní strojírenský komplex, aniž bychom jakkoliv narušili Genius Loci tohoto historického území.

Co bude za 10 až 15 let s naší firmou je už jen má vlastní soukromá představa. V duchu ji nazývám „Firma budoucnosti“ a inspirovala mě k ní návštěva několika výrobních podniků v Japonsku. Vedle technické vyspělosti a propracovaného systému až do naprostých detailů v ní hraje hlavní roli vysoká kultura pracovního prostředí, kultivované chování a profesionální vystupováním všech našich zaměstnanců.