Byznys snídaně jsou úspěšně za námi. Díky za ně, zní z řad podnikatelů | Firmaroku.cz
Tiskové zprávy > Byznys snídaně jsou úspěšně za námi. Díky za ně, zní z řad podnikatelů

Byznys snídaně jsou úspěšně za námi. Díky za ně, zní z řad podnikatelů

Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Brno, Ostrava a Beroun. Šest týdnů, šest regionů a šest věcných diskusí. Jak a kde úspěšně čerpat dotace, jaké právní a daňové novinky čekají na podnikatele v tomto roce a na co se zaměřují aktuální programy na rozvoj a podporu regionálního byznysu. To vše měli šanci podnikatelé probrat s odborníky z nejrůznějších sfér.

V průběhu loňského podzimu jsme během krajských kol podnikatelských soutěží zjišťovali, co trápí podnikatele úplně nejvíce. Napříč celou republikou zazníval jeden problém více než ostatní. Nedostatek kvalifikované pracovní síly. V průběhu setkání se dostalo i na tuto problematiku. „Tento problém je pro nás velkým tématem a chceme ho řešit hned v základu, tedy začít u studentů a žáků. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, podporovat aktivity, které mají za cíl nárůst odborně vzdělaných lidí v regionu“, uvedla příklad řešení vedoucí oddělení podpory podnikání, Jihočeské hospodářské komory Dana Feferlová.

Také dotace mohou pomoci vyřešit vzdělávání zaměstnanců

Součástí balíčku evropských dotací na podporu vzdělávání zaměstnanců je mimo jiné také možnost 85% čerpání dotace na odborné vzdělávání, výuku jazyků a v odůvodněných případech se mohou dotace vztahovat i na tzv. měkké dovednosti. „Dotace na vzdělávání obsahují velké množství rozdílných balíčků, ať už jde o informační technologie, soft skills či odborné činnosti a mohou se tak stát účinnou cestou na zvyšování kvalifikace zaměstnanců,“ uvedl odborník na dotace ze společnosti Everesta, Jan Janatka.

Co se týče právních novinek, došlo i na kontrolní hlášení, které „uspělo“ v naší Absurditě roku.

V rámci setkání se probíraly také právní novinky, které se přímo dotýkají podnikatelů. Zájmu a pozornosti přítomných hostů neuniklo ani často mediálně zmiňované, a mezi podnikateli nepopulární, kontrolní hlášení, které získalo anticenu Absurdita roku 2016. Cílem setkání však nebylo kontrolní hlášení hanit, ale podnikatelům vysvětlit, jak s tímto platným nástrojem kontroly hlášení DPH zacházet co nejlépe a především, jak se vyhnout případným postihům za jeho špatné podání. „Cíl, který zavedení kontrolního hlášení sleduje, je v obecné rovině přínosný. Jeho hlavním problémem je skutečnost, že stát přenáší další administrativu spojenou s výběrem DPH na podnikatele, a to pod hrozbou neadekvátních sankcí. Nadbytečnou byrokratickou zátěž plátců a vyžadování duplicitních údajů by např. snížila větší "systémová provázanost" (co do obsahu, lhůt apod.) kontrolního hlášení na ostatní, již existující, povinná podání a evidence (daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, evidence pro účely DPH). K jeho efektivnějšímu fungování by bezesporu přispělo i využití propracovanějších analytických technik, které by umožnily cílené (a nikoli plošné prověřování) nesrovnalostí," okomentoval kontrolní hlášení a jeho „vítězství“ v Absurditě roku Martin Diviš, ředitel daňového oddělení PwC.

EEN je cestou pro malé a střední firmy

Enterprise Europe Network je mezinárodní sítí poskytující služby podporující konkurenceschopnost a rozvoj podniků, zejména malých a středních firem. „Síť je tvořena 600 partnerskými organizacemi, v nichž celkem více než 3000 odborníků na technologie a rozvoj podnikání poskytuje služby firmám v 63 zemích světa.  V České republice jsou služby sítě zajišťovány konsorciem šesti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR,“ dodává Petr Hladík z Technologického centra Akademie věd ČR. Aktivity sítě pokrývají široké spektrum služeb, z nichž nejdůležitější jsou: poradenství v oblasti inovací a rozvoje firem a vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro technologickou, obchodní a výzkumnou činnost. Všechny služby jsou nabízeny bezplatně, a to včetně analýzy inovačního managementu, která vedení firem podává nezávislý pohled na chod firmy a nabízí nové impulzy pro podporu inovací a celkového rozvoje firmy. „Účast je pro podnikatele bezplatná a jednou z největších výhod této sítě je právě rozsah jejích služeb a provázanost po celém světě,“ dodává Natálie Šitavancová z Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Nezůstalo však pouze u obecných témat. Byznys snídaně se zaměřily i na konkrétní regionální aktuality.

Nový pardubický terminál? Nová příležitost

Ve vztahu k České republice se nejčastěji skloňuje jméno ruzyňského letiště v Praze, ale nesmíme zapomínat, že pro rozvoj podnikání a hospodářského růstu jsou důležitá také regionální letiště. Pro to pardubické mluví především dobrá poloha. V srdci ČR je strategickým místem a díky tomu, že jeho spádová oblast pokrývá a zasahuje dalších šest krajů ČR a jižní Polsko, může se stát vstupní bránou do střední Evropy. S rozvojem letecké dopravy souvisí také plánované rozšíření pardubického letiště. Začátek výstavby je naplánován na 1. června tohoto roku a předpokládaný termín dokončení je konec roku 2017. Hlavním přínosem je navýšení kapacity letiště, pak je to zkvalitnění služeb pro letecké dopravce a zlepšení zázemí a služeb pro cestující. „Stavba terminálu přinese nové a lepší ekonomické příležitosti v oblasti neleteckých výnosů,“ dodala Eva Kadlecová, Commercial Manager East Bohemian Airport. Modernizace letiště by měla napomoci přivést do kraje nové tuzemské, ale také zahraniční investory, pro které je dostupnost letecké dopravy při výběru lokality zcela zásadní.

Jihomoravské inovační centrum podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět

JIC má za svůj hlavní cíl podporovat a rozvíjet malé a střední podnikatele. Každý jihomoravský podnikatel může využít jeho služeb, nebo aspoň přijít načerpat inspiraci a kontakty na jednu z jimi organizovaných akcí. „Dnes už umíme pomoci s inovacemi nejen technologickými, ale například i s otázkami typu: „Jak zvýšit prodej“, „Jak zefektivnit fungování firmy“ nebo třeba „Jak lépe motivovat zaměstnance,“ uvedl Jindřich Weiss, Business Innovation Team Manager.

Fotky z byznys snídaní podnikatelů s odborníky naleznete zde.