Cedric Maloux: Česko dnes produkuje některé z celosvětově nejlepších technologií | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Cedric Maloux: Česko dnes produkuje některé z celosvětově nejlepších technologií

Cedric Maloux: Česko dnes produkuje některé z celosvětově nejlepších technologií

StartupYard je nejdéle existujícím soukromým akcelerátorem ve střední Evropě. Na naše otázky odpovídal CEO společnosti Cedric Maloux.
27. 07. 2018 | Startup roku

Jak by měl člověk, který chce realizovat startupový projekt, ideálně postupovat?
Otázka, jak něco provádět ideálně, je jedním z hlavních problémů, s nimiž se každodenně potýkáme. Je to právě hledání ideálního řešení, které může mnoha potenciálním podnikatelům bránit v založení podniku. Je to jako čekání na ideální okamžik pro založení rodiny. Ono vždy můžete mít trochu víc peněz, nebo si můžete vždy našetřit trochu více dovolené, než se do toho pustíte. Na ideální okamžik můžete čekat věčně, pokud chcete. Mnozí lidé to chtějí a toto pak činí.

Moje odpověď zní: jednoduše začněte. Co chcete dělat? Kam chcete, aby se to posunulo za šest měsíců ode dneška? A nyní se sami sebe zeptejte: jaké kroky vedou odsud až tam?

Když dostanu nový podnikatelský nápad, jednou z prvních věcí, na které se zaměřím, je „s kým si o tom mám promluvit?“ Důvodem je to, že lidé, s nimiž hovoříte na začátku, mohou mít největší vliv na to, co nakonec budete dělat. Měli byste vybírat pečlivě a věnovat pozornost tomu, proč si dotyčnou osobu vybíráte. Jakou radu vlastně od nich doufáte obdržet a jakou ne?

Musíte hovořit s lidmi, kteří vás kriticky zhodnotí, ale také s lidmi, kteří vás podpoří. Měli byste naslouchat svému nejtvrdšímu kritikovi a svému nejlepšímu příteli. Promluvte si s lidmi, kteří vám rozumí a poradí vám pouze z toho důvodu, že vám chtějí pomoci.

Dalších konkrétních kroků, které člověk podnikne, je mnoho, ale při tom nejdůležitějším rozhodnutí, které učiníte na začátku, jde o to, komu věříte, že vám poskytne tu správnou radu a neřekne vám pouze to, co by učinili oni sami. To je důležitý bod k zapamatování.

V čem mu můžete pomoci?
Žádný investor není ideální pro každý startup a zakladatelé startupových podniků musí zvážit spolupráci s jakýmkoli investorem v rané fázi jako velmi osobní rozhodnutí. Jedná se o výběr někoho, kdo bude mít velký vliv na váš život po dlouhou dobu, možná po mnoho let. Měli byste si vybrat někoho, komu důvěřujete a koho obdivujete a kdo sdílí vaše ideály a vaši vizi.

Jako investoři se zaměřujeme na specifické druhy podniků. Hledáme společnosti provozované ambiciózními zakladateli, kteří mají dobré odborné znalosti v oblasti, v níž působí, a mají příslušné zkušenosti. Hledáme ty společnosti, které něco budují na základě jasného a jedinečného přístupu k technologii, která je globálně škálovatelná a „obhajitelná“ v tom smyslu, že je tuto technologii obtížné zkopírovat či nahradit. V praxi to znamená, že většinou spolupracujeme se společnostmi působícími v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, Blockchain, vyhledávání a dalších oblastech, v nichž jsou technické bariéry ještě stále velké.

Podniku, jaký jsem právě popsal, StartupYard nabízí velmi silnou síť mentorů a investorů s příslušnými zkušenostmi v mnoha oborech. Tito mentoři pomáhají našim startupům nejen svými znalostmi a svojí odborností, ale především svými profesními konexemi a sítěmi. Když zakládáte podnik, tak to, koho znáte, je stejně tak důležité jako to, co znáte. Možná dokonce důležitější.

Naše startupy se setkávají s více než stovkou špičkových podnikatelů ze střední Evropy, často se jedná o vedoucí pracovníky v ředitelských funkcích ve významných společnostech v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, techniky, maloobchodu a všeho mezi tím. Tito mentoři sdílí své sítě s našimi zakladateli podniků, kteří mohou využít jejich konexe k nalezení lidí, kteří rozhodnou o úspěchu či neúspěchu podniku.

Náš proces mentorování popisuji takto: jedná se o tři roky vytváření sítí za období tří měsíců. Podniku by trvalo mnoho let, aby dosáhl toho počtu a té kvality lidí, k nimž mají naše startupy přístup. My jsme schopni „zapojit“ naše startupy a zajistit jim tu nejlepší možnou síť co nejrychleji.

V čem dělají ti, co mají nějaký dobrý nápad, největší chyby?
Ve StartupYard máme rčení, že není zhoubné dělat chyby, ale že je zhoubné vyčkávat s rozhodnutími. Ve startupových kruzích se tomu často říká „rychlý neúspěch“, ale já tento výraz nemám příliš rád. Nechceme neúspěch, ale pilně pracujeme s našimi startupovými podniky na tom, abychom je přiměli přijímat ta správná rizika.

Podniky, které rostou a začnou mít globální vliv, se do této pozice nedostanou tak, že by hrály stále na jistotu. Musíte riskovat a přivést do vašeho týmu více lidí. Musíte riskovat s novými nápady na produkty a riskovat a hovořit s investory a riskovat, že přijdete o jednu příležitost, abyste získali nějakou lepší. Musíte riskovat a odmítnout snadné vydělání peněz, pokud vám to nepomůže dostat se tam, kam chcete směřovat.

Startupové podniky musí podstupovat rizika a musí být připravené uznat omyly, poučit se z nich a jít dál. Nenechte podnik zahynout kvůli vyčkávání, ale posunujte svůj nápad dopředu jakýmkoli způsobem, který je pro vás možný.

Jak se startupové prostředí v České republice vyvíjí? Řekněme za posledních pět let…
Co k tomu říci? Pět let je v oblasti technologií velmi dlouhá doba. Nastoupil jsem u StartupYard před pěti lety a tehdy byl český trh plný napodobitelů a produktů, které „papouškovaly“ a snažily se zde dosáhnout toho, čeho v minulosti úspěšné startupy dosáhly v Kalifornii. V této oblasti bylo mnoho úspěchů, ale v průběhu let Silicon Valley neposkytlo zas tolik příležitostí k rychlému okopírování fungujícího receptu.

Technologie více vyzrála a také zakladatelé zmoudřeli. Dnešní české podniky, včetně mnoho podniků, které absolvovaly spolupráci se StartupYard, konkurují na globální úrovni těm nejlepším na světě v oblasti vyspělých technologií, jako jsou například kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, finanční technologie a další. Dnes Česko produkuje některé z celosvětově nejlepších technologií a – což je stejně důležité – víme lépe než kdy v minulosti, jak je ve světě prodávat. Dnes máme renomé, které je myslím výraznější, než bylo před pěti lety.

Dnes vidíme mnoho úspěšných českých podnikatelů a podniků, kteří českým startupům v podobě času a peněz vrací to, čeho se kdysi dostalo jim. Nyní máme generaci úspěšných internetových podnikatelů, kteří jsou připraveni pomáhat začínajícím zakladatelům, a je pro nás nádherné se na tomto podílet. Mnozí z těchto investorů jsou výrazně zapojeni do činnosti StartupYard a očekáváme, že generace úspěšných zakladatelů, kterou produkujeme, tento efekt ještě zvýší.

Je těžké najít pro projekt toho správného investora?
Rozhodně. Není tomu tak proto, že v dnešním světě panuje nedostatek způsobů, jak získat peníze. Existuje více andělských investorů a fondů rizikového kapitálu než kdy v minulosti, nemluvě o alternativních formách získávání financí, jako je crowdfunding nebo veřejná nabídka digitální měny (Initial Coin Offering). Zažili jsme, že tyto přístupy využily také naše vlastní startupy, a StartupYard několik let umožňoval investorům přispívat na plnění našeho poslání prostřednictvím crowdfundingu.

Otázka se však týkala „správného“ investora. To je – a podle mne vždy bude – tvrdý oříšek. Dobý investor není pouze zdrojem peněz. Měl by být zdrojem moudrosti, zkušeností a konexí. Dobrý investor rozumí vašemu podnikání a rozumí vám osobně a je schopen vám pomáhat a zároveň zajistit úspěšnost své investice. Dobrý investor hledá oboustranné přínosy.

Nalézt takovou osobu není pro startupy vždy snadné. Přestože v každém regionu jsou investoři, kterým by se zakladatelé měli vyhnout, myslím, že u většiny omylů, kterých se startupy dopustí v souvislosti s investováním, jde o dobré lidi, kteří mají nápady a motivy, které však spolu tak úplně neladí.

Když se zakladatelé startupů rozhodují, od koho si vzít peníze, musí zvážit, jak se bude jejich vztah s daným investorem vyvíjet. Bude vás investor tlačit směrem, kterým se nechcete ubírat? Bude očekávat výsledky dříve, než je dokážete dodat? Představuje si podnik v hodnotě milionů dolarů nebo miliard dolarů? Oboustranná vhodnost zakladatele a investora je klíčem k tomu, aby tento vztah trval dlouho a byl pozitivní a produktivní.

Co všechno zahrnuje váš tříměsíční akcelerační program?
Stručně řečeno existují tři fáze: mentorování, růst a Předváděcí den. Náš program začíná řadou osobních schůzek s našimi mentory, o nichž jsem již hovořil; jedná se o schůzky jeden na jednoho a těchto setkání proběhne více než sto. Po dobu přibližně jednoho měsíce se koná pět až sedm schůzek denně.

Ve druhém měsíci startupy začnou aplikovat, co se naučily. Poskytujeme semináře na mnoho témat, například finanční plánování a plánování růstu, marketing a dokonce hlasové koučování, které patří mezi naše nejoblíbenější semináře. Mezitím startupy začnou rozvíjet konexe, které vznikly při setkání s prvotními mentory.

Ve třetím měsíci přivedeme několik našich „super mentorů“, kteří patří mezi ty nejlepší ve svém oboru v tom, jak dokáží pomoci mladým podnikům uspět v rané fázi. Dostanou možnost vidět naše startupy po několika měsících pilné práce a důkladné diskuse o jejich nápadech a strategiích a dodávají další posilu nebo postrčení správným směrem. Mezitím se připravujeme na náš Předváděcí den, kdy se naše startupy představí publiku složenému z více než 250 zástupců technologické odborné veřejnosti z celé Evropy, včetně mentorů, investorů, mnoha korporací a sdělovacích prostředků.

Předváděcí den společnosti StartupYard je největší událostí svého druhu ve střední Evropě a je klíčovou akcí ve startupové komunitě, na níž se setká mnoho skvělých myslitelů, kteří si poslechnou, jak naše startupy prezentují samy sebe a své vize budoucnosti různorodé skupině technických nadšenců.

Jak by mohly české startupy zlepšit sebeprezentaci – tedy věc, v níž stále pokulhávají?
Češi vynikají v poukazování na své vlastní nedostatky. Myslím si však, že v mnoha případech je tato obava poněkud přehnaná. Ve společnosti StartupYard neustále prokazujeme, že při vynaložení pilné snahy a patřičném procvičování se může stát skvělým prezentujícím každý.

Naši zakladatelé vyhrávají ocenění a soutěže v prezentacích po celé střední Evropě se svými výkony na nabídkových akcích a prezentacích. Mohlo by se zdát, že se jedná o výjimečné a jedinečné případy, ale nikdo kromě nás neví, jak někteří z těchto prezentujících začínali a jakého pokroku dosáhli dokonce i za velmi krátkou dobu. My to vidíme, takže vám mohu říci, že každý může umět dobře prezentovat.

Co můžete učinit pro své zlepšení? Nedosahujeme úspěchů díky souboru pravidel, ale díky tomu, že naši zakladatelé pilně pracují na základních dovednostech, které prezentující potřebuje k tomu, aby uspěl. Je jasné, že existují kosmetické záležitosti, na kterých je potřeba zapracovat: hlas, držení těla, pohyb a tak podobně. Existují také emoční a rozumové výzvy, a ty jsou ze všeho nejdůležitější.

Jednou z věcí, které mnoho našich zakladatelů překvapí, je to, že když se chtějí naučit prezentovat, nejde ani tolik o to, aby se naučili vystupovat, ale spíše o to, aby se naučili, jak se otevřít lidem novým způsobem. Jde o to, aby se naučili sdělovat své nejhlubší pocity otevřeně a na veřejnosti. Aby jim velmi záleželo na tom, co říkají, a na tom, jak to lidé uslyší. Dávat emocionální vklad do toho, co říkají před davem lidí, vyžaduje pilnou práci: vyžaduje to, aby se vážně zamysleli nad tím, čemu skutečně věří, a aby nalezli slova pro vyslovení této pravdy. Znamená to, že musí být schopni cítit vášeň a projevit ji před lidmi, aniž by se báli odsudku a ostudy. Je to emocionální cesta, kterou musí všichni naši zakladatelé absolvovat, aby se z nich stali skvělí prezentující.

A také se musejí procvičovat. A to hodně. Nic není zadarmo.

V přirozené podstatě Čechů není nic, kvůli čemu by v tomto ohledu měli pokulhávat. Možná existují určité kulturní postoje, které jsou někdy na překážku. V tomto ohledu hodně záleží na kultuře vzdělávání. Jsou studenti vedeni k tomu, aby recitovali a učili se věci nazpaměť, nebo jsou vedeni k tomu, aby hovořili a debatovali improvizovaně? Cení si škola názorů a myšlenek jedince, nebo se zaměřuje na konformitu?   

Existují problémy, s nimiž se někteří lidé musí potýkat, ale jako někdo, kdo zde dlouhodobě žije a kdo se stal adoptovaným členem této kultury, mohu s jistotou prohlásit, že v Češích není nic, co by jim bránilo stát se skvělými prezentujícími. Jde jen o překonání svých zábran a strachů a akceptování práce, kterou musí člověk vykonat, a výzvy, kterou musí člověk zdolat, aby se dostal do pohody a vystoupení před lidmi si užíval.

Naši zakladatelé, zejména ti, kteří jako řečníci ve svých začátcích narážejí na ty největší problémy, si obvykle nakonec prezentace zamilují. Pro někoho, kdo je plachý nebo není zvyklý být středem pozornosti, je dobré vystoupení před lidmi objevnou zkušeností, která může být vzrušující a návyková. Pokud to rádi děláte, budete v tom dobří. Pokud jste v tom dobří, budete to rádi dělat. My jen pomáháme našim zakladatelům, aby tuto radost pro sebe objevili.