Daniel Jiřička: České podnikání už dávno není místním rybníčkem | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Daniel Jiřička: České podnikání už dávno není místním rybníčkem

Daniel Jiřička: České podnikání už dávno není místním rybníčkem

Malí a střední podnikatelé najdou v exkluzivním rozhovoru s generálním ředitelem a předsedou představenstva ÚJV Řež spoustu zajímavého. Tak do toho!

Skupina ÚJV je partnerem krajských kol soutěží Firma roku a Živnostník roku už pěknou řádku let. Pozorujete za tu dobu nějaké významné změny v podnikatelském prostředí?
Určitě ano. U živnostníků je vidět mnohem více snahy o sebevzdělávání a pravidelné sledování domácích i zahraničních trendů v daném oboru. Drobní podnikatelé mě také stále častěji překvapují schopnostmi své nápady moderně a sebevědomě prezentovat a komunikovat. Co se naopak nezměnilo, a jsem za to rád, je fakt, že ani dnes neklesá nadšení lidí začínat rodinné podnikání nebo navazovat na regionální tradice. U podnikových nominantů je také více viditelná spojitost mezi intenzitou inovací ve firmě a vzděláním podnikatelů. A české podnikání už dávno není „místním rybníčkem“. Většina soutěžících zcela samozřejmě operuje minimálně v evropském měřítku, případně na tyto trhy výhledově cílí. Současným společným jmenovatelem pro malé i větší podnikání je pak rozhodně udržitelnost – ať už se jedná „jen“ o pohled na spotřeby surovin a energií nebo o uvažování nad kompletním životním cyklem výrobků.

Kam se za tu dobu (15 let) posunula Skupina ÚJV?
Od energetiky a aplikovaného výzkumu jsme se určitě neodklonili, naopak jsme aktivity rozšířili i do dalších oblastí. Kromě segmentu velké energetiky se ÚJV stalo lídrem pro inovace v oblasti vodíkových technologií, věnujeme se i ostatním složkám energetického mixu, spolupracujeme na projektech, které souvisejí s ochranou životního prostředí. I nadále se také věnujeme vývoji a výrobě radiofarmak pro česká pracoviště nukleární medicíny.

Jednou z domén Skupiny ÚJV je výzkum a vývoj. Kam budou tyto oblasti směřovat v budoucích pěti letech? 
Na tuhle otázku jsme si částečně odpověděli už v roce 2011, kdy jsme ve Skupině ÚJV zahájili projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN). V jeho rámci vznikla nejkomplexnější evropská infrastruktura, zaměřená na výzkum jaderných technologií. Výstavba, financovaná s podporou Evropské unie a vlády České republiky, byla dokončena v roce 2017. Od té doby moderní vědecké zázemí SUSEN kromě nás hojně využívají i další národní a evropské projekty, orientované na bezpečnou, k přírodě šetrnou výrobu energií. O tom, že v jaderném vývoji nespíme na vavřínech nejlépe svědčí, že aktuálně ve Skupině řídíme už dva vlastní projekty malých modulárních reaktorů – Energy Well a HeFASTo. Maketa reaktoru Energy Well bude dokonce jedním z exponátů českého pavilonu na letošní světové výstavě EXPO v Dubaji. S udržitelností souvisí i pokračování našich prací v oblasti vodíkových technologií nebo větší důraz na komplexní posuzování životního cyklu výrobků a služeb. Naše vývojové centrum v Řeži průběžně pracuje na nových typech radiofarmak pro diagnostiku i léčbu pacientů s onkologickým onemocněním. V posledních letech jsme uvedli na trh tři nová radiofarmaka a na dalších přípravcích pracujeme.

Jednou z vašich významných referencí jsou projekční a inženýrské služby. Jak těchto služeb mohou využít malé a střední podniky?
V projektování a inženýringu se orientujeme hlavně na větší investiční celky, pro menší podniky nabízíme spíše servis, zaměřený na poradenství, studie nebo analýzy. V této oblasti umíme například nabídnout služby naší divize ENERGOPROJEKT PRAHA, nebo naší nejnovější dceřiné společnosti ŠKODA PRAHA. Samozřejmě i drobní výrobci mohou využívat služby našich akreditovaných zkušebních laboratoří.

Cesta od výzkumu k aplikaci je dlouhá a trnitá. Jaké jsou na ní největší překážky?
Na cestě vědeckého poznatku do praxe vidím tři hlavní zlomové momenty – na začátku musí být dostatečná motivace vědeckých pracovníků hledat a vidět přínosy budoucí aplikace jejich nápadů, v další fázi musí nastoupit osvícený průmyslový partner nebo jeho prostředník, který laboratorní a teoretické poznatky dokáže prakticky ověřit pro komerční upotřebení. A celý tento proces musí stát na důvěryhodné studii, jak zajistit návratnost vloženého času a prostředků. Naše technologická skupina, ve které synergicky působí výzkumné, aplikační i čistě zákaznicky orientované týmy, má k takovému propojení samozřejmě více nástrojů a příležitostí, byl to ostatně jeden hlavních důvodů vzniku Skupiny ÚJV.

O tom, co negativního přinesl (a přinese) uplynulý rok a půl toho slýcháme hodně. Vidíte na druhou stranu i nějaká pozitiva?
Mile mě překvapila flexibilita a loajalita našich lidí. Dokázali jsme téměř „přes noc“ zavést řadu nových nástrojů pro on-line spolupráci a digitalizaci a zaměstnanci je bez reptání začali efektivně používat. Jakkoliv distančně a bezpečně, přesto jsme pracovali jako tým – a na výsledcích je to znát. Jsem také rád, že díky smysluplným opatřením našeho krizového štábu a kolegiální disciplíně při jejich dodržování jsme zaznamenali jen minimální počet nákazy na pracovištích.

Právě běží krajská kola letošního ročníku podnikatelských soutěží. Na co se vy osobně nejvíce těšíte?
Těším se hlavně na to nadšení a pozitivní energii, které prezentace soutěžících provází. Dobrých zpráv a zajímavých nápadů není v české ekonomice nikdy dost, v soutěžích vždycky načerpám optimismus i do své vlastní práce.