Lukáš Vymětal: Děláme to, co jsme dělali. Pomáháme podnikatelům s dotacemi | Firmaroku.cz
Aktuality > Lukáš Vymětal: Děláme to, co jsme dělali. Pomáháme podnikatelům s dotacemi

Lukáš Vymětal: Děláme to, co jsme dělali. Pomáháme podnikatelům s dotacemi

Lukáš Vymětal se stal na začátku června 2016 ředitelem nově vzniklé Agentury pro podnikání a inovace (API). Na starost má rozdělování evropských dotací podnikatelům. Agendu, které se dlouhá léta věnovala agentura CzechInvest. Zeptali jsme se ho mimo jiné na to, proč došlo k rozdělení CzechInvestu a vzniku nové agentury, a jaký dopad to bude mít na žadatele o dotace.

Proč vznikla úplně nová agentura oddělením jedné divize CzechInvestu?
Pravidla Evropské komise stanovují, aby všechny organizace, které hospodaří s prostředky Evropské unie, spadaly pod režim služebního zákona. Aby byla zachována flexibilita CzechInvestu nutná při zajištění jeho původní činnosti, zprostředkování investic, byla pro splnění podmínky Evropské komise zvolena cesta oddělení té části CzechInvestu, která se od roku 2004 právě problematikou EU fondů zabývala. Právě z divize Strukturální fondy, a z části regionálních kanceláří, vznikla v červnu 2016 Agentura pro podnikání a inovace.

Chápu to tedy správně, že děláte to, co jste dělali předtím, ovšem pod hlavičkou zcela nové agentury?
Ano, je to tak. Děláme to, co jsme dělali dosud. Jsme implementačním subjektem pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. To znamená, že žadatele informujeme o možnostech podpory jejich podnikání, konzultujeme jejich projekty, pořádáme odborné semináře a projekty samotné také během celého projektového cyklu administrujeme. Roli Řídícího orgánu, který rozhoduje například o podobě výzev programů či o rozhodnutích o poskytnutí dotace, nadále plní Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi službami, které zůstávají zachovány nezměněné, je i bezplatná Zelená informační linka 800 800 777, kam se lidé ve všední dny od 9 do 13 mohou obracet se svými dotazy o možnostech podpory podnikání.

V rámci CzechInvestu jste poskytovali i regionální servis. Musejí teď zájemci o dotace jezdit za vámi do Prahy?
Jak jsem již říkal, při rozdělení jsme dbali na to, aby dopad na žadatele byl co nejmenší, a to se nám podařilo. V rozsahu námi poskytovaného regionálního servisu nedošlo k žádné změně. Žadatelé o evropské dotace naleznou i nadále zástupce agentury API ve všech krajských městech, a to dokonce ve stejné kanceláři, které sdílejí se zástupci CzechInvestu. Zájemcům tak na jednom místě rádi poradí zástupci obou agentur.

Na co aktuálně mohou zájemci o prostředky z evropských fondů žádat?
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízíme dvacet dotačních programů, které cílí na široké spektrum rozvojových potřeb podniků všech velikostí. Máme programy zaměřené na zvýšení inovační výkonnosti podniků, technologický rozvoj, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, rozvoj podnikatelské infrastruktury. Široká škála programů se týká problematiky hospodaření s energií a jedna celá prioritní osa je věnována rozvoji ICT sektoru. Ve výzvách vyhlášených od loňského května evidujeme téměř pět tisíc podaných žádostí. Další velké kolo výzev náš čeká na podzim a v zimě tohoto roku, kdy se žadatelé budou moci hlásit se svými projekty opět do většiny programů.