Děti z Lubů u Chebu darovaly housle talentované jihoafrické dívce z chudých poměrů! Nástroj samy zhotovily! | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Děti z Lubů u Chebu darovaly housle talentované jihoafrické dívce z chudých poměrů! Nástroj samy zhotovily!

Děti z Lubů u Chebu darovaly housle talentované jihoafrické dívce z chudých poměrů! Nástroj samy zhotovily!

Loňský krajský vítěz a držitel titulu Vodafone Firma roku 2018 Karlovarského kraje, společnost Akord Kvint, se činí nejen podnikatelsky, ale i společensky. Děti, které navštěvují Domov dětí a mládeže v Lubech, tedy ve městě, kde firma podniká, vyrobily v dílně společnosti a také následně předaly housle dívce z nemajetných poměrů z Jihoafrické republiky!
23. 07. 2019 | Firma roku

Ruční výroba a řemesla v Čechách ztrácí v posledních desetiletích na popularitě. Častěji než tolik potřebnou a žádanou polytechnickou výuku dnes děti a mladí lidé využívají ke svému vzdělávání nabídky škol, které zajišťují studium spíše pro trendové pozice na trhu práce.

Josef Holiš, majitel a ředitel dílen Akord Kvint, významného výrobce a exportéra strunných smyčcových hudebních nástrojů, se rozhodl založit ve své firmě řemeslný kroužek pro děti, který si v nich klade za cíl probudit zájem o řemeslnou práci. Kroužek, který by jim ukázal, že profese houslaře je tvůrčí a prospěšná práce, atraktivní svým obsahem a že v ní lze najít uplatnění i smysl. Dílny Akord Kvint tím také alespoň částečně splácí svůj závazek vůči předešlým generacím, když tradici výroby jen marketingově nezneužívají, ale reálně pečují o její budoucnost.

Za pomoci starostky města Lubů Anity Černíkové a ředitelky Domu dětí a mládeže v Lubech Olgy Taušnerové se přání stalo skutečností a ve školním roce 2017/18 se tři účastníci kroužku seznamovali se dřevem jako materiálem, nástroji na jeho opracování a základními technologickými procesy.

 

V dalším ročníku 2018/19 už Tadeáše Ujváriho, Vláďu Vorma a Mikuláše Zounka čekala náročnější práce, a to jak teoretická příprava - tedy základy nauky o stavbě houslí, tak i praktická cvičení jednotlivých procesů stavby. Vzhledem k věku účastníků kroužku a času, který zde mohli strávit, nebylo možné, aby každý stavěl svůj vlastní nástroj. Bylo nutné rozhodnout, že děti postaví společně se svými učiteli, houslaři z firmy Akord Kvint, pouze jedny housle. A vzhledem k tomu, že budou jejich společným dílem, a tak si je nemůže nikdo z nich přisvojit, přišli chlapci s nápadem je někomu věnovat.

 

S vědomím, že nástroj určený konkrétnímu hráči bude kluky motivovat k ještě většímu zájmu jak o stavbu houslí, tak i řemeslný kroužek samotný, vzal Josef Holiš chlapce za slovo a rozhodl se dětem s nápadem pomoci. Oslovil svého výhradního distributora v Jihoafrické republice, firmu Lovemore Music reprezentovanou panem Anthonym Franklinem, s prosbou o vytipování hudbou nadaného dítěte ze svého okolí, jehož rodina nemá dostatek finančních prostředků na nový kvalitní nástroj. Do hledání vhodného adepta se mimo ředitele společnosti zapojila většina zaměstnanců firmy Lovemore Music a po nějakém čase, mnoha jednáních a schůzek bylo rozhodnuto, že obdarovanou bude Mbali Phato z Johannesburg Youth Orchestra.

Josef Holiš poté oslovil Velvyslanectví JAR v Praze a Anthony Franklin Velvyslanectví ČR v Johannesburgu s prosbou o pomoc při dopravě nástroje a s žádostí o případné oficiální předání houslí dětmi prostřednictvím velvyslanců obou zemí. Díky milé péči velvyslankyně Jihoafrické republiky Naomi Ribbon Mosholi došlo 18. července 2019 u příležitosti recepce k významnému svátku – Dni Nelsona Mandely – k pomyslnému předání krásných koncertních houslí od Mikuláše, Vláďi a Tadeáše do rukou Mbali.