Eva Veličková: Malé a střední podniky vytvářejí přes polovinu přidané hodnoty v národním hospodářství | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Eva Veličková: Malé a střední podniky vytvářejí přes polovinu přidané hodnoty v národním hospodářství

Eva Veličková: Malé a střední podniky vytvářejí přes polovinu přidané hodnoty v národním hospodářství

Těší ji, že Svaz průmyslu a obchodu ČR, kterému dělá tiskovou mluvčí, může zastupovat i takové firmy, jako je Frentech Aerospace. Tahle brněnská společnost v loňském ročníku podnikatelských soutěžích dosáhla na nejvyšší metu a honosí se titulem Vodafone Firma roku 2017.
05. 09. 2018 | Příběhy úspěšných

Stejně jako vloni budou vaši zástupci zasedat v krajských porotách podnikatelských soutěží. Jaký dojem jste měla z loňských soutěžících?
Loňští soutěžící byli skvělí. Obdivuji obrovskou chuť do práce a vytrvalost všech zúčastněných firem i živnostníků. Bylo vidět, že jsou zapálení a mají zájem o svůj, ale i další obory. V loňském roce si ocenění Vodafone Firma roku 2017 odnesl Frentech Aerospace, který patří k našim členům. Těší mě, že Svaz coby největší zaměstnavatelská organizace u nás, má možnost zastupovat tak úspěšné firmy. 

Před nedávnem jste na svých webových stránkách zveřejnili informaci, že těch nejmladších podnikatelů, to je do 40 let, ubývá. Čím to podle vás je?
Pokles zájmu o podnikání je smutné téma. Doznívá boom z devadesátých let, kdy se najednou mohlo podnikat a mnoho lidí i mladých si to chtělo vyzkoušet. Měli chuť dělat na sebe. V tom se doba změnila. V Česku ale chybí byznysová výchova, děti mnohdy nepokračují v podnikání svých rodičů. Od zakládání firem odrazuje také stát nadměrnou regulací. Založit podnikání je v České republice složitější a administrativně náročnější než v jiných zemích. Navíc plnit veškeré regulace, kterých je stále více, od daňových, přes různé normy, až po ochranu dat není snadné, a ne každý chce tato martyria podstupovat. Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti ale klesl ve všech věkových skupinách. Výjimkou jsou lidé ve věku mezi 50 a 60 lety. To souvisí také s růstem ekonomiky a nedostatkem zaměstnanců ve firmách. Podniky nabízejí více pracovních míst, než kolik je lidí bez práce. Lidé proto nemusí tak trochu nuceně hledat alternativu, tedy vlastní podnikání.

Jak mladé lidi k podnikání motivovat – kromě například takových soutěží, jako je Česká spořitelna Živnostník roku a Vodafone Firma roku?
Větší roli ve výchově budoucích podnikatelů by měly hrát už školy. Obecně je potřeba vychovávat v naší společnosti více kreativního a podnikavého ducha. Zapojit se ale musí i stát a nastavit pro to vzdělávací systém. Měl by potenciálním podnikatelům pomáhat, a ne je zbytečně přetěžovat administrativou a nadbytečnými regulacemi. Ohromně pomůže, jakmile se státní správa digitalizuje a lidé budou moct vyřídit spoustu věcí online.  

V loňském ročníku jsme zaznamenali zajímavý trend, že určitá část vysokoškoláků se v pracovním životě vrací k tradičnímu řemeslu. Je to podle vás určitá cesta? 
Vidím to i ve svém okolí. Mé spolužačky z VŠE by vám klidně udělaly daně, nový klobouk nebo cool účes.

Jaké je hlavní poslání Svazu průmyslu a dopravy České republiky a v čem můžete pomoci?
Jsme největším zaměstnavatelským svazem a zastupujeme firmy vůči státu a odborům. Pro vládu jsme hlavním partnerem při vyjednávání o legislativě týkající se například trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí a dalších oblastí. Každý rok připomínkujeme více než 140 zákonů a vyhlášek. Pomáháme v desítkách ministerských či resortních pracovních týmů. Školíme firmy, seznamujeme je s legislativními novinkami, pořádáme zahraniční podnikatelské mise. Staráme se i o to, aby firmy a stát uměly vzdělávat zaměstnance celý život tak, aby je práce bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji.

Na jaké byrokratické překážky podle vás podnikatelé nejvíce narážejí?
Naše členy aktuálně brzdí třeba administrativa spojená s daněmi a přístup finanční správy k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj. Také si stěžují na nedostatečnou kvalitu legislativy a nekvalitní pracovní zákonodárství. Poprat se musí i s novými povinnostmi jako například GDPR.

V čem spočívá podle vás hlavní přínos malého a středního podnikání pro českou ekonomiku?
Malé a střední podniky představují drtivou většinu všech podniků u nás. Zaměstnávají tu přes polovinu lidí a vytvářejí přes 50 % přidané hodnoty v národním hospodářství. Díky tomu, že se zaměřují na různé oblasti podnikání, přispívají ke stabilitě ekonomiky. Rodinné firmy mívají osobní přístup k zaměstnancům. Přínos malých a středních firem je ale velmi důležitý také v oblasti inovací, jelikož mohou reagovat na vývoj na trhu pružněji než velké nadnárodní firmy, a přinášet tak neotřelé nápady.