Firma roku chce přenést vzdělávání do 21. století | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Firma roku chce přenést vzdělávání do 21. století

Firma roku chce přenést vzdělávání do 21. století

10. 10. 2020, Mladá fronta DNES

Ústecká společnost Edhance Lukáše Rejchrta se stala letošní firmou Ústeckého kraje

Vzdělávací společnost Edhance z Ústí nad Labem vytváří digitální výukové programy pro žáky základních škol, například pro oblast přírodních věd, techniky, informatiky či matematiky. Cílem firmy, která vznikla teprve v roce 2014, je modernizovat výukové materiály a bořit bariéru mezi pedagogy a moderními technologiemi. Za svou snahu nedávno získala ocenění Vodafone Firma roku 2020 Ústeckého kraje.

„Chceme dát učitelům jednoduchý a atraktivní nástroj, kterým dokážou zaujmout náročné publikum – žáky a zároveň jim usnadnit profesní život. Naší vizí je vytvářet komplexní vzdělávací platformu, která pomůže mladé generaci uspět na trhu práce a zvyšovat u učitelů i žáků jejich konkurenceschopnost,“ říká Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel a kreativní ředitel společnosti.

* Co pro vás toto ocenění znamená a v jaké konkurenci jste uspěli?

Edhance tvoří malý tým zapálených lidí, kteří do své práce vkládají mnoho úsilí. Nebudu lhát, není to vždy jednoduché, obzvlášť když jsme si vybrali směr „nevyšlapané cesty“, která bývá trnitá. Proto každá pochvala zvenčí je pro nás obrovskou motivací a důkaz toho, že se posouváme a okolí to i vnímá. Co se týče naší „konkurence“, na kterou se ptáte. Náš region je dost specifický, to se odráží i v podnikatelské sféře. Jsem ale hrdým patriotem, a proto vnímám jakoukoliv snahu o zlepšení jako skvělou. Ostatní firmy, které zde působí, beru jako parťáky na společné misi rozvíjet náš region, udržet tady schopné lidi a dělat tady život jednoduše příjemnější.

* Můžete konkrétně popsat, na jaké bázi vaše edukační programy fungují? Co si představit pod pojmy jako finanční, mediální nebo digitální gramotnost?

Celý koncept platformy Edhance vychází ze dvou částí – aplikace a výukových materiálů. Tento koncept je jedinečný v tom, že obsahuje prostředí pro správu a přípravu výuky, včetně zadávání a vyhodnocování úkolů a také multimediální obsah, jako například videa, simulátory a interaktivní prezentace. Obsah vždy odpovídá osnovám Rámcového vzdělávacího programu a důraz je kladen na propojení učiva s nadstavbou v rámci mezipředmětových vazeb. Gramotnosti, které jmenujete, jsou přesně ty kompetence, které jsou klíčové pro úspěch na trhu práce 21. století. Dokázat se orientovat v informacích a kriticky uvažovat, vědět, co obnáší si vzít půjčku, a dokázat si třeba vytvořit digitální prezentaci své práce.

* Na stránkách vaší společnosti se píše „Vzdělávání 21. století. Příprava na budoucnost, kterou v osnovách najdete jen stěží.“ Chcete tedy žáky vyučovat něco, co není v osnovách?

Klíčovým hybatelem pro motivaci Edhance je fakt, že české školství nemá v současnosti možnost pružně reagovat na obrovské změny způsobené 4. průmyslovou revolucí. Kurikulum i vzdělávání pedagogů se za poslední roky obměnilo pouze minimálně, školy připravují mladou generaci na svět, který už neexistuje, a často kladou důraz na informace, které děti ve svém životě ani nepoužijí. Pedagogům chybí znalosti na poli informačních a digitálních technologií a také motivace pro změnu. Vzdělávací systém je zkostnatělý a veškeré návrhy jeho reforem jsou stále jen v písemné podobě než převedené do praxe. My máme skrze naše výukové materiály možnost aktuální potřebu trhu práce i běžného života reflektovat a připravovat pro mladou generaci takový vzdělávací obsah, který nejen zaujme, ale hlavně připraví na reálný život.

* Vaše edukační programy jsou pro školy zpoplatněné a podle ceníku se nejedná o zrovna nízké částky. Nenarážíte na problém, že je školy kvůli tomu odmítají?

Vývoj technologie a úroveň řešení, které nabízíme, vyžadují velké investice. V Česku je tak trochu běžné, že se snižuje hodnota duševního vlastnictví a obecně je u nás ochota platit za licence menší než ve světě. Nicméně, pokud jde o cenu našeho řešení, ve srovnání v kontextu nabídky, je více než příznivá. Částky v našem ceníku představují cenu multilicence pro celou školu za období jednoho roku až pěti let. Každý uživatel (žáci a učitelé) získá tedy licenci s vlastním uživatelským účtem. V případě balíčku STEM cena za rok na žáka začíná pod 20 korun a v tom nejvyšším případě jde o částku 130 korun. V tu chvíli jsme na cenové úrovni, která je pro školy leckdy výhodnější než koupě zastaralých „papírových“ pomůcek.

* Co pro vás bylo hlavním hnacím motorem k tomu, abyste firmu v roce 2014 založil?

Pokud se podíváme do českých škol, zjistíme, že děti jsou vyučovány stylem, který vůbec neodpovídá způsobu výuky 21. století. Nejvíce tím trpí samozřejmě samotní studenti, které škola nebaví. Tak jsem si i pamatoval své studijní počiny. Bohužel následně vzniká problém pro celou společnost, která přichází o obrovské množství vzdělaných lidí. Líbila se mi představa, že to mohu pomoci změnit.

* V té době jste měl za sebou již hodně. Pracoval jste jako marketingový specialista v Red Bullu a řídil kampaně pro Jägermeister nebo Staropramen. Proč jste se rozhodl zcela změnit obor a věnovat se rozvoji vzdělávání? Nechybí vám marketing?

Upřímně samotný marketing mi nechybí, jelikož ve své kariéře jsem se dostal do bodu, kdy jsem nevyhnutelně potřeboval změnu. Měl jsem pocit, že potřebuji, aby moje práce byla o něčem víc než jen o dobře odvedených kampaních a zvýšených číslech prodeje. Proto jsem se rozhodl přejít do oblasti školství, právě tam jsem spatřil potenciál, kde se mohu realizovat a dělat velké věci nad rámec běžných ekonomických cílů. Osobně věřím, že díky svým dlouholetým zkušenostem z marketingu mohu alespoň částečně přispět k nápravě, kterou tento systém vyžaduje.

* V jednom z rozhovorů s vámi jsem četl, že svůj projekt řídíte z coworkingového centra v Ústí. Proč jste se tak rozhodl? Nebylo by lepší mít sídlo v Praze?

Ano, možná by to bylo lepší a podstatně jednodušší, ale pokud takto budeme všichni uvažovat, tak v našem kraji opravdu nezbude nikdo. Když jsme se rozhodli zůstat v regionu, brali jsme to jako „challenge“ a jsme rádi, že můžeme takto přispět.

* Kromě firmy Edhance provozujete i teplickou kavárnu Cafe Schönau. Působíte tedy jako člověk, který se rád chopí každé příležitosti. Nebo spolu tyto dva projekty nějak souvisí?

Ano, souvislost tady vidím. Oba tyto počiny mají snahu zkvalitnit službu společnosti. V Teplicích dlouho chybělo příjemné místo s opravdu kvalitní kávou, tak jsem si řekl, že místo fňukání prostě otevřu kavárnu. Vzhledem k tomu, že se tady začali setkávat lidé podobných zájmů, vznikla tady zcela přirozeně komunita, která se zajímá o rozvoj ve vzdělávání, a proto se Cafe Schönau stalo místem, kde pravidelně pořádáme zajímavé vzdělávací akce, které tuto komunitu rozvíjí.

***

Fakta Lukáš Rejchrt

* Je kreativním ředitelem a spoluzakladatelem společnosti Edhance, české edukativní platformy zaměřené na modernizaci výuky na základních školách. * Za svůj profesní život prošel startupovým prostředím Gorila mobilu, řídil kreativu v marketingové agentuře EverWhere a pět let působil jako marketingový specialista v Red Bullu. * Po letech pořádání úspěšných kampaní a eventů pro značky jako Jägermeister nebo Staropramen se plynule přesunul k inovacím ve vzdělávání a spoluzaložil Edhance.