Napsali o nás > Firmou Libereckého kraje 2016 Hokami, živnostníkem Jana Havrdová

Firmou Libereckého kraje 2016 Hokami, živnostníkem Jana Havrdová

19.9.2016 nasejablonecko.cz str. 00 Zprávy z kraje

Odbornou porotu nejvíce zaujala a titul Vodafone Firma roku 2016Libereckého kraje získala společnost HOKAMI CZ, která se zabývávýrobouelektroniky. Česká Spořitelna Živnostníkem roku 2016Libereckého krajese stala odbornice na bižuterii a sklářství JanaHavrdová z Turnova.

Vítězové jedenáctého ročníku podnikatelských soutěží postupují docelorepublikového finále, kde budou reprezentovat Liberecký kraj.Odborná porota vybrala regionální vítěze ze 463 firem a živnostníků znejrůznějších oborů.

Podnikatelský nápad paní Havrdové se zrodiluž při její práci v Železnobrodském skle. Pracovala jako vedoucí kvalitya chtěla porozumět procesu výroby natolik, aby mohla kvalitu výrobkůposoudit na sto procent. Po odchodu do jiného oboru se rozhodla založite-shop s prodejnou české bižuterie. Po chvíli se začala věnovat nejenprodeji, ale také vlastní výrobě. Prodejnu svých šperků propojila svinotékou a na zámku Sychrov našla místo svému podnikání zaslíbené.

Autor: Archiv Vodafone Firma roku" hspace="5" width="350" align="right" />„Musím říct, že jsem byla mile překvapena, že se to lidem tak moc líbí aže mě spojení vínka, kávy a dobrůtek s bižuterií i v nejtěžších dobáchkrize uživilo. Zákazníci jsou neuvěřitelně milí a z toho jsem nadšenáúplně nejvíce," uvedla Jana Havrdová.Sklu a bižuterii dává celé srdce azáleží jí i na dalších generacích tradičních výrobců. „Po dohodě s paníředitelkou sklářské školy v Železném Brodě jsem před dvěma rokynastoupila na bakalářské studium pedagogiky na VŠCHT, abych bylapřipravena vyučovat Technologii skla," dodala vítězná živnostnice.

„Nalibereckých živnostnících a malých podnikatelích obecně oceňuji nejento, že dokáží být úspěšní po ekonomické stránce, ale především to, žeudržují poctivé řemeslo a jsou schopni do něj vložit srdce, nadšení avelkou přidanou hodnotu," uvedl porotce Pavel Hons z České spořitelny.

Miliardový vyhazov = HOKAMI CZ

Výpověďpřed devatenácti lety a nyní očekávaný roční obrat jedné miliardykorun, to je pan Suska a společnost HOKAMI CZ, rodinná firma, jejížpočátky sahají až do roku 1997. Výroba elektroniky probíhá podle slovmajitele v jedné z „nejhezčích" továren v republice. „Naše jezero předtovárnou jsem zatím v ČR neviděl nikde. Chováme kozy a ovce - jíme tedyjen BIO a nepodporujeme konglomeráty zaměřené na vše umělé," uvedl JosefSuska.Zákazníky jsou pro ně menší firmy, ale také nadnárodníkorporace. Získávají je tzv. tichou poštou, tedy na doporučeníspokojených zákazníků. A co chtějí ještě dokázat? „Chceme se státkonkurencí velkých světových firem a chceme dokázat, že lidé v našichzemích umí víc než jinde," dodal jednatel vítězné firmy.

Autor: Archiv Vodafone Firma roku" hspace="5" width="350" align="right" />„Oceňuji hlavně celkový přístup a profil společnosti. Kombinace výrobyelektroniky a ekologické filosofie je více než inspirativní," uvedlaporotkyně Martina Lešová z Vodafone Czech Republic.

V každém krajije udělován také titul Vodafone Odpovědná firma roku 2016. Cenu udělujespolečnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. VLibereckém kraji si tuto cenu odnesla společnost Doska Česká Lípa, kteráse zabývá specializovanými dodávkami železniční techniky.

„Firmabere ohled na životní prostředí ve všech svých činnostech. Samozřejmostíje pro ni šetrné zacházení s energiemi a třídění odpadu. Avšak největšízajímavostí je, že se aktivně zapojuje do řešení ekologických problémůpřímo ve svém sektoru. Ve své produkci a svých inovacích klade důraznapříklad na to, jak vyřešit problém s přílišným hlukem v železničnídopravě," zdůvodnila volbu Martina Lešová z Vodafone Czech Republic.

„Liberecopět potvrdil, že je sklářským regionem a celkově se tu malým astředním podnikatelům velice dobře daří. Když se podívám na seznamoceněných, nebojím se říci, že se neztratí ani v celorepublikovémměřítku," zhodnotil krajské kolo člen poroty Martin Samek z ČEZ ESCO.

Vítězovékrajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty.Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku2016, Česká spořitelna Živnostník roku 2016 i Vodafone Odpovědná firmaroku 2016 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2016 Libereckého kraje:1. HOKAMI CZ, s.r.o. - Výroba elektroniky (Liberec)2. Doska Česká Lípa, s.r.o. - Dodavatel železniční techniky (Česká Lípa)3. Jizerská porcelánka, s.r.o. - Výroba technického a laboratorního porcelánu (Desná)

Česká spořitelna Živnostník roku 2016 Libereckého kraje:1. Jana Havrdová - Výroba bižuterie (Turnov)2. Jan Hradecký - Pěstování domácího česneku (Libštát)3. Anna Ondřejíková - Chov ovcí, zemědělská a rostlinná výroba (Černousy)

Vodafone Odpovědná firma roku 2016 Libereckého kraje:Doska Česká Lípa, s.r.o. - Dodavatel železniční techniky (Česká Lípa)