Napsali o nás > Firmou roku je mmcité 1 z Bílovic. Její výrobky znají po celém světě

Firmou roku je mmcité 1 z Bílovic. Její výrobky znají po celém světě

14. 12. 2019, Slovácký deník

Bílovice – Celorepublikovým vítězem podnikatelské soutěže Firma roku, se 12. prosince při slavnostním galavečeru na pražském Žofíně stala společnost mmcité1 z Bílovic. A není divu, neboť její lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, sloupky nebo zábradlí, může našinec či zahraniční turista potkat v evropských velkoměstech, jako je Praha, Londýn, Kodaň, Budapešť, na mezinárodním letišti Charlese de Gaulla v Paříži, či v americkém Silicon Valley.

Historie tohoto úspěšného podniku přitom sahá až do roku 1992, kdy město Zlín vyhlásilo soutěž na městský mobiliář. Společným návrhem ji vyhráli dva studenti zlínského ateliéru designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Jejich návrhy tehdy ale nikdo neuměl vyrobit. Založili proto vlastní firmu mmcité1, aby mohli dohlížet na realizaci svých nápadů a vysílat je do světa. „V péči o naše zákazníky klademe důraz na kvalitu produktu, odbornost a jistotu termínu dodání,“ říká předseda představenstva vítězné společnosti Aleš Bakoš. Společnosti se daří plynule růst, postupně vstoupila na slovenský trh, následně do zbývajících zemí V4. Dnes fungují i mimo Evropu, mají pobočku například v Brazílii, Mexiku a nejnověji ve Spojených státech amerických.

Pokračování na straně 3 krátce z regionu

Firmou roku je mmcité 1 z Bílovic. Její výrobky jsou rozseté po celém světě

„My máme filozofii, se kterou jsme se prosadili v Česku, a to je veliký tlak na design, na kvalitu, aby výrobky byly jednak hezké, ale samozřejmě funkční. A s touto filozofií se nám podařilo prosadit se i v zahraničí,“ uvádí Aleš Bakoš.

Základním materiálem výrobků mmcité1 je kov. Ten se následně kombinuje se dřevem a sklem. Prakticky největší překvapení na začátku podnikání stále více se rozjíždějícího podnikání v Jižní Americe bylo, že absolutně nebyli konkurenceschopní. Trh je totiž izolován poplatky a komplikacemi i s proclením kontejneru v přístavu. „Problémy byly tak zásadní, že nás to donutilo přemýšlet, že tam musíme vyrábět. Díky ekonomickým specifikům, která celá latinská Amerika má, jsme rozjeli výrobu v Brazílii,“ hodnotí situaci Bakoš. Podle jeho názoru bude ještě dlouho trvat, než tyto bariéry zmizí. „Najít si místo na trhu, být rychlý a inovativní, nebát se překážek a brát je spíše jako výzvu – to vše ztělesňuje úspěšný příběh mmcité, české firmy, která má už v zárodku překonávání nemožného,“ hodnotí s obdivem za Vodafone Business viceprezident Jonathan Rutherford.

Odpovědná firma roku

Společnost MHA je úspěšná humpolecká marketingová agentura. Podporuje produktové značky svých klientů, optimalizuje náklady a procesy, šetří peníze i čas. Za společenskou odpovědností vidí jednatel společnosti Petr Hendrych celkový přístup k životnímu prostředí, k okolí i k zaměstnancům. "Je to filozofie přemýšlení nad vlastní činností v jakémkoli ohledu každodenní práce - od vedení po posledního zaměstnance," říká Petr Hendrych.

Výsledkem takového přemýšlení je řada konkrétních kroků vedoucích k udržitelnějšímu hospodaření se zdroji. Jde například o výrobu vlastní energie nebo recyklaci a další využívání odpadových surovin. Společnost využívá solární energii, vlastní kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a vytápění pomocí tepelných čerpadel. S tím souvisí i ekologicky koncipovaná konstrukce budov bez zbytečných tepelných ztrát. Firma sídlí v areálu někdejších Humpoleckých strojíren, což byla oblast ekologicky velmi zatížená odpadovými látkami z kovovýroby, které se dostávaly do podloží. "My jsme přišli ve stavu, kdy budovy byly velmi zchátralé, a kompletně jsme areál postupnými kroky zachraňovali," popisuje Hendrych.

Pokud se někdo rozhodne pro společensky odpovědný přístup, musí počítat s vyššími náklady. "Být odpovědnou ekologickou firmou je finančně náročnější než jí nebýt. V prvopočátku to musí být radost, smysl života a řekl bych i nějaký koncept. Ekologická stavba nebo technologie jsou vždycky finančně náročnější, ale z dlouhodobého pohledu je tomu naopak," uvádí jednatel společnosti. Počáteční investice je nutné rozložit v čase a počítat s delší návratností, například v rozmezí sedmi až dvanácti let.

Cirkulace zdrojů

Jednou z aktivit, kterým se humpolecká firma v rámci odpovědného přístupu věnuje, je využívání principů cirkulární ekonomiky. Energie jednou vložená do výrobku by se neměla vytratit. Měla by se vrátit zpátky, a to nejen v podobě recyklovaného materiálu, který se rozdrtí a vrátí do budoucí výroby. V případě MHA jde například o různé marketingové stojany, které se svezou zpátky do firmy a demontují na součástky, jež je možné použít při výrobě nových stojanů. "Tím šetříme peníze, přírodu i energii a zvyšujeme naši konkurenceschopnost. Ale je potřeba na to mít v rámci firmy tu správnou atmosféru a konstruktéry, kteří umějí tímto způsobem přemýšlet," přibližuje Hendrych.

MHA provozuje také sběrný dvůr, což je v podstatě třídírna materiálů, které se svezou z celé republiky. "Jedním směrem k zákazníkům distribuujeme marketingové materiály, ale v rámci odpovědnosti se snažíme použité a vyřazené materiály svážet zpátky," dodává Petr Hendrych. Firma má vlastní logistický systém pro vytěžování vozidel na zpáteční cestu, aby nepotřebné materiály nekončily v kontejnerech nebo na skládkách, ale dostaly se do sběrného dvora. Tam je roztřídí podle jednotlivých komodit a následuje buď druhotné využití, nebo ekologická likvidace.

Pomáhat tam, kde je potřeba

Z hlediska společenské odpovědnosti je pro MHA důležitou součástí firemního života pomáhat tam, kde peníze chybí. Jde například o vědomostní soutěž Mládí, kde podporují středoškoláky a žáky místních základních škol, kteří uspěli na olympiádách. Firma pomáhá také prostřednictvím charit a nejrůznějších sbírek. V okamžiku, kdy se stane nějaká ekologická nebo přírodní katastrofa, je připravena přispívat na konkrétní projekty. Když se firmě daří, tak by si podle jejího majitele neměla veškerý zisk nechávat pro sebe, ale měla by hledat formy pomoci potřebným. "Myslím si, že jsem komerčně nastavený člověk, ale každý by měl mít, pokud se mu v byznysu daří, přesah do sociální a kulturní sféry nebo někam jinam, aby se nezakuklil jen v rámci toho svého oboru," říká Petr Hendrych.

Společnost je také partnerem projektu Kulturního centra Humpolec nazvaného Aktivní rodina. Spousta mladých lidí dnes sportuje méně, než tomu bylo v minulosti, hodně sedí u počítačů, takže se je tímto způsobem společně snaží dostat do přírody. Nejrůznějších běhů nebo jízd na kole se účastní celé rodiny. Prostřednictvím rodičů se děti vtahují do hry, aby se naučily fungovat spolu s dospělými i v rámci týmů a větších skupin. Aktivita má velmi pozitivní ohlas a počet účastníků soutěží se každoročně zvyšuje.