Irena Bartoňová Pálková: Podnikatelé mají skrze Hospodářskou komoru příležitost odstraňovat bariéry v podnikání | Firmaroku.cz
Aktuality > Irena Bartoňová Pálková: Podnikatelé mají skrze Hospodářskou komoru příležitost odstraňovat bariéry v podnikání

Irena Bartoňová Pálková: Podnikatelé mají skrze Hospodářskou komoru příležitost odstraňovat bariéry v podnikání

Malí a střední podnikatelé vždy byli a budou tvůrci hodnot, kteří přispívají k hospodářskému růstu země a zajištění potřeb občanů, přesto právě na ně nejvíce dopadá nepředvídatelnost podnikatelského prostředí a stále se zvyšující administrativní nároky státu. I pro zdravý a rychlý růst ekonomiky je zapotřebí bariéry v podnikání odstraňovat a podnikatelům jejich činnost usnadňovat. Ovlivnit zákony a podzákonné normy ve svůj prospěch už v jejich přípravě, mohou podnikatelé i díky tomu, že Hospodářská komora ČR je ze zákona tzv. povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

Obecně lze říci, že právě malí a střední podnikatelé jsou velmi citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. Na co si nejvíce stěžují?
Živnostníkům a firmám se oprávněně nelíbí, že se velice rychle a neustále mění podmínky pro jejich podnikání. Zatížení byrokracií bude vždy nějaké, ale mělo by být v souladu se zdravým rozumem. Stát by měl zlepšit podmínky pro podnikání například i tím, že umožní podnikatelům volněji si najímat zaměstnance. Náš zákoník práce upřednostňuje zaměstnance před zaměstnavatelem a neumožňuje flexibilitu zaměstnávání. Problémem je i vysoké zatížení ceny práce. Spolu s pojistnými odvody patří vůbec k nejvyšším v Evropě, což zbytečně zatěžuje zaměstnavatele a zbytečně brzdí i další hospodářský růst.

Stát se ale živnostníků a malých nebo středních firem neptá, co je potřeba udělat, aby se podnikatelům lépe podnikalo.
Stát nikdy nebude mít důvod, proč by měl jít podnikatelům na ruku. Zákony vznikají od stolu, tvoří je úředníci na úřadech, kteří mnohdy o skutečných problémech podnikatelů nevědí. Tady je potřeba začít. Usnadňovat podnikání systémově. Přinášet věcné argumenty z praxe.

Hovoříte tedy o ovlivňování legislativy…
Přesně tak. Hospodářská komora je mimo jiné také takzvaným povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Myslím si, že nejen proto se členský poplatek, který vyjde na pár set korun ročně, živnostníkům, malým, středním i velkým firmám rozhodně vyplatí. Každý člen Komory má přístup k návrhům zákonů dopředu, může se k nim vyjádřit a navrhnout změny. Navíc se nám čím dál víc daří být u příprav a změn zákonných norem, a tam je ta šance implementovat praktické zkušenosti a zdravý rozum.

Jak to tedy probíhá?
Komora je sice zřizována zákonem, není ale tajemstvím, že od státu nedostává ani korunu a na svou činnost si musí sama vydělat. Přesto si ale dává velmi záležet, aby disponovala těmi nejlepšími odborníky v zemi na různé oblasti podnikání, mimo jiné také z řad špičkových právníků, kteří legislativní připomínky připravují. Připomínky k normám, aby v maximální možné míře reflektovaly zájmy podnikatelů, nemohou ale vznikat jen na úřadě Hospodářské komory. Proto vznikají hlavně v sekcích specializovaných podle oborů. Komora tyto připomínky shromažďuje, upravuje do legislativně přijatelné podoby a poté prosazuje.

Předkladatel zákona se tedy musí těmito připomínkami zabývat?
Je jeho povinností buď je do zákona zapracovat, nebo tzv. vypořádat, a pokud nedojde k dohodě nebo vysvětlení, pak jdou naše připomínky na vládu jako rozpor.

A když je nepřijme?
Naše legislativní aktivity nekončí tím, že nám vláda připomínky přijme nebo odmítne, maximálně vytěžujeme naši, v současnosti unikátní, znalost legislativního procesu a parlamentního prostředí a nebojíme se přímo chodit do Sněmovny nebo Senátu přesvědčovat konkrétní poslance o naší pozici. Komora jakožto největší zástupce podnikatelské veřejnosti v zemi je významným partnerem státní správy a strategických institucí i díku tomu, že má vysokou prestiž a silný mandát 15 tisíc členů – živnostníků, malých a středních podnikatelů i velkých korporací. Jejich hlas je tak slyšet na správných místech.

Jak se tedy stát členem Hospodářské komory a čerpat tyto výhody?
Doporučím hlavně podívat se na webové stránky Komory a seznámit se s tím, čím by Komora mohla takovému zájemci pomoct. Když bude chtít proniknout na zahraniční trhy, využije naše kontakty s obchodními a průmyslovými komorami, velvyslanectvími a různými institucemi po celém světě nebo se s námi vypraví na podnikatelskou misi do země, která ho zajímá. Zajišťujeme poradenství v podnikání, čerpání evropských dotací, spojujeme firmy na různých byznys setkáních, provozujeme CzechPointy a další služby. A pokud ho výhody členství přesvědčí, vyplní přihlášku a pošle. Pak už jen čeká, kam ho naše centrála nasměruje.