Jadernou energetiku v Česku umíme... | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jadernou energetiku v Česku umíme...

Jadernou energetiku v Česku umíme...

... říká Daniel Jiřička, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež, a. s., (dřívější Ústav jaderného výzkumu Řež).

Ve vedení společnosti jste od června 2018, ale s ÚJV Řež jste se pracovně potkával už dříve. Jak na vás společnost působila „zvenčí"?
S řežskými projekty jsem se potkával hlavně v oblasti jaderné energetiky. Podílel jsem se od roku 1990 na výstavbě jaderné elektrárny Temelín, nejprve jako technik řízení montáží a následně jako náměstek ředitele Divize výstavba ve ŠKODA PRAHA. S ÚJV Řež jsem se setkával i z pozice generálního ředitele ŠKODA PRAHA Invest při realizaci projektů na jaderných elektrárnách Dukovany nebo Temelín i na řadě dalších dílčích projektů. Všechna ta léta jsem firmu ÚJV Řež a lidi v ní považoval za špičkové odborníky a spolehlivé pracovníky. Ostatně to platí i pro celou Skupinu ÚJV, tj. i pro všechny naše dceřiné obchodní korporace.

Jak vnímáte pozici ÚJV Řež teď, když ji vidíte zevnitř?
Je to velmi stabilní firma. Na jedné straně s dlouhou tradicí, jedinečnými zkušenostmi, unikátní infrastrukturou, se špičkovými odborníky a vysokou odbornou prestiží nejenom v České republice, ale stále více i ve světovém kontextu. Na straně druhé inovační potenciál a erudice lidí tady v Řeži dává základ pro úspěšné řešení různorodých úkolů, které před nás současné směry rozvoje energetiky kladou. A to nejen v případě jaderné energetiky, ale i té klasické nebo „zelené“. Zkušenosti, znalosti a technologie, které jsou v ÚJV Řež k dispozici, dnes zajímají i petrochemický průmysl, teplárenství a další obory.

Má vůbec smysl jaderné kompetence rozvíjet v době, kdy jsou hlasitě prosazovány hlavně obnovitelné zdroje?
Určitě ano. Podle statistik World Nuclear Association (Světová jaderná asociace) k 1. dubnu 2018 bylo ve 30 státech světa v provozu 449 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 394 137 MWe. Ve výstavbě je jich 58 v 16 zemích. Celkem se ve světě uvažuje o stavbě dalších 333 reaktorů. To je jasná řeč čísel na straně budoucnosti jaderné energetiky. Ostatně využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. A v rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví nebo plánují v patnáctce zemí. A já věřím, že to brzy bude i v České republice. 

Má na stavbu nových bloků Česká republika kapacitu?
Jsme jednou z mála zemí v Evropě, která ještě stále disponuje dostatečnými zkušenostmi i zázemím pro jadernou energetiku. Počínaje základním a aplikovaným výzkumem a jeho technickou infrastrukturou, přes technické školství až po aplikaci nových poznatků v průmyslu. Proč by jinak vedly cesty mnoha zahraničních expertních návštěv právě do Řeže? Roste zájem o komplexnost energetických služeb, kterou nabízí Skupina ÚJV. Energetiku, založenou na spalování hnědého uhlí v budoucnu mít nebudeme, tolik uhlí nemáme a zavázali jsme se ke snižování CO2. Dále chceme být co nejvíce energeticky nezávislí, a to jen s obnovitelnými zdroji nedokážeme.

Jak vnímáte současnou pozici ÚJV Řež a Skupiny ÚJV na trhu? 
V obou případech za jedinečnou. Ale když mluvíme o celé Skupině ÚJV, mluvíme hlavně o důležitých technických a technologických synergiích, které umožňují ÚJV Řež jako mateřské společnosti spolu s dceřinými korporacemi pracovat na velmi komplexních službách a projektech. Kdo jiný umí nabídnout současně aplikovaný výzkum na nejmodernější infrastruktuře jako Centrum výzkumu Řež a specializované činnosti a technologie, které máme ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň nebo Ústavu aplikované mechaniky Brno? Skupina ÚJV je dynamický a dobře fungující organismus.