Jan Dolejší: Jedním slovem řečeno jsme akustici | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Dolejší: Jedním slovem řečeno jsme akustici

Jan Dolejší: Jedním slovem řečeno jsme akustici

Netradiční obor podnikání, který má svoji premiéru i za dlouhá léta podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Představí nám ho spolumajitel firmy STUDIO D - akustika, držitel titulu IBM Firma roku 2021 Jihočeského kraje.
30. 09. 2021 | Firma roku

Pojďme představit vaši firmu…
Ono je to takové docela těžko popsatelné. Jedním slovem řečeno jsme akustici. Ale v podstatě akustika je hodně široký pojem. Dá se pod tím představit spousta věcí, ať už třeba v sále, když by nebyla správně vyřešená prostorová akustika, tak ve třetí nebo ve čtvrté řadě nebudete řečníkovi rozumět. Proto je důležitá prostorová akustika. Potom je akustika stavební. Když dám zase příklad, tak bytový dům, slyšíte souseda, že si napouští vanu a že si tam zpívá, to jsou věci, které vy doma slyšet nechcete. To je něco, čí se zabýváme. A pak je další oblast akustiky, což je strukturální hluk, což je  spojené s vibracemi, s technickou seismicitou. Konkrétně se jedná například o projekty v blízkosti metra, tramvají, železnice. Jde o to, aby objekty nebyly rušené hlukem, který se šíří podložím a konstrukcí.

Jak se takový problém konkrétně řeší?
Možností je několik. Samozřejmě záleží na tom, jak jsme daleko od zdroje, jak ten objekt zakládáme, jaký má nosný, konstrukční systém. Ale obecně se to říci nedá, je to vždy případ od případu, projekt od projektu. Pokud potřebujeme srazit řekněme dva tři decibely, tak se jedná o jednoduché konstrukční zásahy do nosného systému. Pokud jsme nadlimitně řekněme o deset decibelů, tak už to znamená pružně uložit celý objekt na nějakou hydroizolaci.

To je hodně věda…
My si tak občas jako vědci připadáme. Kromě výpočtů nebo studií vydáváme i odborný časopis, který je impaktovaný. A samozřejmě pořádáme i pro odbornou veřejnost semináře. Takže nějakým způsobem zasahujeme i do vědeckovýzkumné činnosti. A udělali jsme si teď takovou radost, že jsme si postavili akustické zkušebny, kde zkoušíme neprůzvučnosti stěn, stropů a akustické vlastnosti stavebních materiálů, což je další odvětví.

Jak dobře se s tím dá podnikat?
Dá se s tím podnikat kupodivu dobře. On je to úzce specializovaný obor. Člověk by si řekl, že je to jen pár staveb, kde se to řeší. Ale projektanti, architekti, investoři povědomí mají a vědí, že ten byt se prodá jen v případě, že ten, kdo si ho koupí, nebude slyšet toho souseda. Dokud pojede stavebnictví, tak do té doby pojedou i navázané profese, jako jsme třeba my.

Kolik developerů, procentuálně, si nechává takový posudek dělat? Jsou to všichni nebo je to nějaký vyšší standard?
Developeři musí. Ke stavebnímu povolení byste měli mít akustický posudek nebo nějakým způsobem akustiku vyřešenou. A pak samozřejmě ke kolaudaci se hodnotí, jestli to bylo dodržené, jestli budova má splněné to, co má mít. Požadavky dané normou, nařízením vládou, současnou legislativou.

Odkud máte klienty?
Když to vezmu většinově, tak nejvíce děláme v Jihočeském kraji a v Praze, což jsou takové naše největší oblasti zákazníků. Pak samozřejmě v rámci celé České republiky a jezdíme i do zahraničí.

Co je aktuálně pro vás největší akustický oříšek, jinými slovy, co ve vaší laboratoři děláte?
Akustický oříšek. Jsou občas problémy, které vyvstanou, ale snažíme se je za pochodu řešit nebo ideálně vyřešit co nejdříve.

Jak si má laik představit vaši laboratoř?
Je to vyloženě ohromný betonový bunkr s několika komorami. Komory jsou oddělené oknem nebo dírou ve stropě a my, když zkoušíme konstrikci nebo výrobek, tak tím výrobkem tu díru ucpeme a zabetonujeme. A potom zkoušíme akustické vlastnosti. Na jedné straně si vybudíme hluk a vyzkoušíme, kolik ho pronikne na druhou stranu. Protože víme, že ten hluk nepůjde někde kolem, je to vyloženě masivní konstrukce.

Ten bunkr jste si museli postavit nebo jste využili už nějakou existující stavbu?
To jsme si postavili sami u nás ve firmě.

Jak jste se vy osobně k oboru dostal?
My jsme rodinná firma, takže jsem se k tomu dostal přes rodiče, kteří byli učitelé na plný úvazek, nejen na vysoké škole, ale hlavně implementovali ty věci do praxe. Odchytil jsem spoustu věcí od rodičů, kteří nás se sestrou snaží mentorovat a předávat zkušenosti, které nasbírali za dlouhá léta svojí praxe.