Odpovědné chování je součástí firemní kultury každého moderního businessu | Firmaroku.cz
Aktuality > Odpovědné chování je součástí firemní kultury každého moderního businessu

Odpovědné chování je součástí firemní kultury každého moderního businessu

Programový manažer Nadace Vodafone Česká republika Jan Fencl nám přiblížil, proč se zabývat firemní odpovědností a co všechno si pod ní vůbec představit.
12. 08. 2020 | Firma roku

Podnikatelské soutěže mají několik doprovodných kategorií. Jednou z nich je Vodafone Odpovědná firma. Co je jejím smyslem?
Naším cílem je ukázat, že v dnešní době záleží nejen na ekonomických výsledcích firem, ale i na tom, jakým způsobem podniky přispívají k rozvoji společnosti, vlastních zaměstnanců a veřejně prospěšných projektů.

Proč je pro společnost Vodafone důležitá právě firemní odpovědnost?
Myslíme si, že odpovědné podnikání patří dnes k základním pilířům firemní kultury, bez ohledu na velikost podniku. My ve Vodafonu to považujeme již za samozřejmost. Našimi příklady dobré praxe chceme inspirovat ostatní firmy a ukázat jim, že firemní odpovědnost prospívá nejen společnosti a i firmě jako takové.

Jak konkrétně vypadá odpovědné chování u vás ve společnosti?
Naše aktivity se zaměřují na několik oblastí. Jednou z nich je odpovědný přístup k vlastním zaměstnancům, kdy prostřednictvím otevřené firemní kultury založené na respektu k odlišnostem, ať už genderovým, věkovým či jiným, je nastavena řada benefitů, které na tuto oblast myslí. A je to věc, kterou naši zaměstnanci dlouhodobě velice oceňují. Dále se zaměřujeme za minimalizaci dopadu našeho podnikání na životní prostředí, mezi to patří například vývoj nových technologií, které významně snižují uhlíkovou stopu jak Vodafonu, tak i našich klientů. Myslím konkrétně využívání třeba IoT technologií. V neposlední řadě přispíváme společnosti i skrze projekty Nadace Vodafone, které zlepšují kvalitu života už více než 1,5 milionů lidem v Česku. Z desítek podpořených projektů můžeme jmenovat například mobilní aplikaci Záchranka, ECHO nebo Bright Sky.

Je podle Vás firemní odpovědnost spíše filozofií nebo strategií?
Je to od každého trochu a nedá se to oddělit. Je to součást firemní kultury každého moderního businessu. Aby odpovědné podnikání bylo smysluplné, je potřeba vycházet z filozofie samotné firmy a nastavit si jasnou strategii, jaké kroky v oblasti udržitelného podnikání firma uskuteční.

Je podle vás z hlediska odpovědného chování nějaký podstatný rozdíl ve vztahu k velikosti firmy?
Velká firma má zpravidla více zdrojů a může mít širší paletu aktivit v této oblasti. Na druhou stranu i malá firma může s dobře zvoleným projektem zasáhnout mnoho lidí, kterým výrazně zkvalitní život. 

Co vy osobně považujete za nejdůležitější v rámci odpovědného chování?
Pro udržitelné podnikání je klíčové, aby se s jeho strategií a filozofií ztotožnilo nejen vedení firmy, ale i samotní zaměstnanci. Jen když se odpovědné podnikání stane součástí firemní kultury, může přinášet plnohodnotné výsledky, které mění společnost k lepšímu.