Jan Kokáš: Žádnou z podpor jsme nevyužili | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Kokáš: Žádnou z podpor jsme nevyužili

Jan Kokáš: Žádnou z podpor jsme nevyužili

Jak se s koronavirovou epidemií v uplynulém roce vyrovnávala společnost WORKOUT CLUB PARKS, loňský vítěz soutěže Firma roku v Moravskoslezském kraji, o tom nám pověděl její jednatel.
25. 05. 2021 | Firma roku

Vítězem ankety Absurdita roku se stalo zavírání malých obchodů. I přesto, že podnikáte v jiné oblasti, dotklo se vás nějak toho opatření třeba zprostředkovaně?
Toto opatření se nás výrazně nedotklo. Na náš chod mělo vliv pouze zavření malých prodejen stavebnin, ale stavební materiál jsme mohli nakupovat v rámci velkoobchodních prodejen.

Co na vaše podnikání v uplynulém roce nejvíce dopadalo?

Ovlivnila nás především první a druhá vlna koronaviru, která byla spojena s vládními opatřeními. Omezení činnosti úřadů a škol mělo vliv na pozastavení obchodních jednání a stavebních činností souvisejících s výstavbou našich workoutových hřišť. To nám neumožnilo dokončit už rozjednané obchody či zahájit stavební práce na již podepsaných objednávkách. Situace se zlepšila v průběhu podzimu 2020, avšak stále jsme byli v náročné pozici, jelikož investice do sportu a kultury byly druhořadé.

Dokázali jste se naopak z něčeho poučit nebo dokonce něčeho využít?

Během probíhajícího lockdownu byla zavřena fitcentra, a lidé tak mohli posilovat pouze doma či na venkovních workoutových hřištích. To mělo vliv na zvýšení poptávky po našich produktech na domácí cvičení, stejně tak po workoutových sestavách na zahradu. Poučení plynulo především z celkové situace, která pro každého podnikatele byla novinkou. Pandemie však ještě více otevřela diskuzi o prevenci zdraví a věřím, že lidé se budou do budoucna více hýbat a využívat naše produkty.

Jaký dojem, případně praktické zkušenosti, máte s vládní podporou podnikání během epidemie? 

Žádnou z podpor jsme nevyužili. Celková podpora byla nízká a nekomplexní pro méně zasažené obory. Vláda se snažila podpořit nejvíce zasažené oblasti podnikání, přesto nedostatečně. Společnosti zasažené druhotně si na podporu téměř nesáhly. To je i našim případem, jelikož jsme se nesetkali s podporou, která by nám byla určena. Bezúročné úvěry nejsou východiskem z naší situace, v které jsme si nemohli dovolit omezit provozní náklady, přestože jsme plnohodnotně neobchodovali.

Jaké vidíte perspektivy vašeho podnikání pro nadcházející období?

Zvýšená poptávka po produktech na domácí cvičení a workoutových sestavách na zahradu nám určuje budoucí směr. Nyní se více zaměřujeme na nabídku workoutových sestav pro rodiny, inovujeme produkty, které využije celá rodina. Jedná se o novinku na trhu, která obsahuje kombinaci cvičebních prvků pro dospělé a dětských prvků, jako jsou houpačka, skluzavka a další.

Uvažujete o rozvoji podnikání? V případě že ano, jakým směrem?

Prvotně chceme dokončit nabídku workoutových sestav pro rodiny a doplňkového sortimentu na cvičení s vlastní vahou. Zahájili jsme B2B jednání pro přeprodej našich produktů v rámci dalších e-shopů a jsme před podepsání smlouvy s největším B2B prodejcem ALZA. Po ozkoušení prvotních B2B partnerství budeme připraveni exportovat do zahraničí. Aktuálně probíhají prvotní analýzy německého trhu, z kterých již nyní vyplívá, že se pro nás může jednat o obrovskou příležitost.

Promění se podle vás pod dojmem událostí uplynulého roku a půl podnikání v České republice jako celek?

Rozhodně, první a druhá vlna koronaviru měly zásadní negativní vliv na výsledky hospodaření roku 2020. Následkem je také obrovské zdražení veškerých vstupních materiálů, a tím i zvýšení ceny pro zákazníka. Největší ztráty se však projeví až v budoucnu, hlavně pak na populaci s nižším vzděláním a z toho plynoucí menší hodnota HDP. Z krize se postupně dostáváme až nyní, kdy se fungování pomalu dostává do normálu.