Jan Musil: Průzkum názorů generálních ředitelů potvrdil dobrou finanční kondici českých firem | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Musil: Průzkum názorů generálních ředitelů potvrdil dobrou finanční kondici českých firem

Jan Musil: Průzkum názorů generálních ředitelů potvrdil dobrou finanční kondici českých firem

Malým a středním firmám může společnost PwC pomoci například v oblastech zaměstnávání cizinců, kontroly zaměstnanců na pracovišti, vysílání zaměstnanců do zahraničí, poradí také s problematikou pracovních smluv, manažerských smluv či smluv o výkonu funkce, s pracovními a interními předpisy a mnohým dalším, říká director oddělení auditu PwC Jan Musil.

Řada podnikatelských oborů je stále více závislá na rozvoji moderních technologií. Co říkáte současnému rozmachu inovačních procesů?
Potřeba inovací je aktuálně akcentována nedostatkem pracovníků a v řadě odvětví rovněž soustavným tlakem na cenu, jež umocňuje potřebu zvyšovat produktivitu. Moderní technologie podporují automatizaci výrobních a administrativních procesů, šetří lidské zdroje a zvyšují celkovou efektivnost a ziskovost podniku. PwC má s inovacemi bohaté zkušenosti. Dříve jsme byli konzervativní firma poskytující tradiční služby, jako jsou audit, daňové a podnikové poradenství. S nástupem moderních technologií jsme nejen změnili způsob práce našich lidí, ale vyvinuli jsme řadu nových řešení pro naše zákazníky. Už nyní v naší práci využíváme softwarové roboty, datovou analýzu a další technologie, jež do značné míry přetváří zákaznickou a zaměstnaneckou zkušenost. PwC loni v Česku pod názvem Experience Centrum otevřela největší technologické pracoviště ve střední a východní Evropě, v němž experti pracují na různých inovacích pro naše zaměstnance a zákazníky.

Jak může PwC podpořit lidi při podnikání?
Naším dlouhodobým cílem je rozvoj podnikatelského prostředí v ČR. Podporu můžeme poskytnout především v oblasti sdílení know-how a vzdělávání podnikatelů. V rámci PwC Academy pořádáme řadu odborných přednášek, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit, které umožní začínajícím podnikatelům a firmám efektivněji využívat existujících podpor podnikání. Jednou z nejčastějších překážek vzniku nových firem nebo rozvoje stávajících je právě nedostatečná úroveň odborného poradenství.

Jaké konkrétní služby jim můžete nabídnout?
Nabízíme komplexní škálu poradenských služeb přizpůsobených různým tržním segmentům. Nepracujeme pouze s velkými korporacemi, řadu projektů realizujeme pro rodinné firmy a jejich vlastníky. Mnohé s námi spolupracují od svého začátku a základem této spolupráce jsou osobní vztahy našich odborníků s vlastníky těchto podniků a vzájemná důvěra. Inspirace a zkušenosti čerpáme i v zahraničí, kde má svobodné podnikání mnohem delší tradici. S PwC v této souvislosti rodinné firmy mohou řešit vše v oblasti podnikového poradenství, právních, daňových či účetních služeb.

Máte mimo jiné odborníky na pracovněprávní vztahy. Co v současnosti v této oblasti s klienty nejčastěji řešíte?
Naši experti poskytují poradenství v celé řadě otázek týkajících se domácích i přeshraničních aspektů pracovněprávní problematiky. Nabízíme tak komplexní pokrytí problematiky zaměstnanosti i dalších aspektů pracovního práva zaměřeného na praktické, strategické a efektivní poradenství zaměstnavatelům ve spolupráci s jejich firemními právníky, daňovými poradci a oddělením lidských zdrojů, abychom zajistili, že naše daňové, právní a HR poradenství plně odpovídá jejich požadavkům. Malým a středním firmám můžeme pomoci například v oblastech zaměstnávání cizinců, ukončení pracovního poměru, problematice pracovní doby, kontroly zaměstnanců na pracovišti, vysílání zaměstnanců do zahraničí, odměňování a výplaty dividend, podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob. Poradíme také s problematikou pracovních smluv, manažerských smluv či smluv o výkonu funkce, nejrůznějších dohod a dokumentů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, s pracovními a interními předpisy či můžeme firmy zastupovat v souvislosti s pracovněprávními soudními spory.

V jaké kondici jsou české firmy po finanční stránce a na co by si možná i v době hospodářské prosperity měly dávat pozor?
České firmy jsou vesměs v dobré finanční kondici, což potvrdil letošní, již devátý, ročník PwC průzkumu názorů generálních ředitelů. Pozitivní nálada není pouze důsledkem aktuálního makroekonomického vývoje. U řady podniku vnímáme významný kvalitativní posun ve způsobu, jakým jsou řízeny, ať už jde o práci s riziky, controlling nákladů nebo zpracování a využití zákaznických dat. Všechny tyto faktory se odráží do pozitivní nálady v podnikatelském sektoru, kde více než osmdesát procent subjektů očekává růst v příštích třech letech.

V čem spatřujete největší potenciál firem malé a střední velikosti
Nejsilnější ekonomiky jsou postaveny na dynamice a inovačním potenciálu malých a středních firem. Jejich hlavní předností je flexibilita ve vztahu k zákazníkovi a v průměru kratší inovační cyklus. Malé firmy jsou hybatelem skutečných inovací a moderních technologií. Právě v oblasti zavádění moderních technologií a jejich využití v zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti vidíme největší potenciál malých a středních firem pro jejich budoucí růst.