Jan Semrád: Máme přímou vazbu na Green Deal | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Semrád: Máme přímou vazbu na Green Deal

Jan Semrád: Máme přímou vazbu na Green Deal

Plánem spoluzakladatele společnosti Varistar, která se stala IBM Firmou roku 2021 Středočeského kraje, je do několika let svými technologiemi obhospodařovat miliony hektarů zemědělské půdy po celé Evropě. O tom, že to není nereálné, si přečtěte v rozhovoru.
04. 11. 2021 | Firma roku

Co Varistar dělá?
Varistar sbírá a zpracovává velké množství dat z mnoha různých zdrojů, ať jsou to satelitní snímky, ať jsou to půdní rozbory, informace o reliéfu a bonitě půdy a všechny tyto informace dává dohromady tak, aby každé pole na zeměkouli mohl poznat, rozdělit ho do malých částí a každé té malé části určit individuální dávku hnojiv, osiv či pesticidů tak, aby to bylo optimální z hlediska výnosnosti té části pole. Jinými slovy my jsme schopni zanechat velká pole dohromady, ale o každou část se starat individuálně tak, aby tam byl maximální výnos, minimální dávka pesticidů, osiv a hnojiv, to znamená je to ekonomicky výhodné pro toho zemědělce, ale především to má drastický ekologický dopad, snižujeme spotřebu vstupů. Máme přímou vazbu na Green Deal, který je dnes hodně přetřásaným tématem v Evropské unii.

Vaše technologie jsou tedy přímo napojené na stroje na poli…
Je to celosvětově unikátní technologie, kdy my dnes neřešíme jen analýzu dat, ale řešíme kompletní propojení až na úroveň té techniky, každého toho traktoru, rozmetadla, které jezdí po poli. Jsme schopni dávat naše vlastní terminály, což je náš vlastní vývoj a odřídit techniku tak, aby byl minimalizovaný vliv lidského faktoru. To znamená, že technika je dnes opravdu připravena na to, aby individuálně dávkovala na každém kousku pole a díky našim terminálům a třeba propojení s technologiemi firmy John Deere a dalších firem jsme schopni ovládnout techniku tak, aby řidič řešil jen to, že bude jezdit rovně po poli a bude mít plnou násypku nebo nádrž postřikovače.

Od jaké výměry polností se zemědělci vaše technika vyplatí?
My jsme startovali techniku u podniků, které mají 500 hektarů a výše. Nicméně vzhledem k tomu, že od roku 2020 jsme součástí inkubátoru Evropské kosmické agentury, kde jsme dostali jednak finanční podporu pro rozvoj technologie, ale zejména poradenskou a technologickou podporu, tak od příštího roku budeme dramaticky snižovat tento limit a budeme schopni obhospodařovat prakticky jakýkoli podnik, jakékoli velikosti. To znamená, my jsme dneska schopni tuto službu nabídnout komukoli v rámci Evropské unie tak, aby splnil limity, které přináší Green Deal a zároveň dělal kvalitní, zdravé a levné potraviny.

Kde už to v reálu funguje?
V tuto chvíli provozujeme naši službu v České republice a na Slovensku. Měli jsme už dávno být v zahraničí, v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině. Expanze nicméně vyžaduje přímou účast na trhu a vzhledem ke kovidovým opatřením a restrikcím v oblasti cestování jsme museli expanzi pozastavit a budeme dál pokračovat v roce 2022. Chceme službou oslovit zemědělce napříč celou Evropskou unií.

Vaše technologie je hodně o datech a jejich vyhodnocování. Kde narážíte na problémy, kde by se dalo ještě zdokonalovat?
Paradoxně tohle je velice dobrá otázka. My chceme dál více využívat umělou inteligenci, kde se naskytují obrovské příležitosti, ale dneska zpracování dat v zemědělství je velice konkurenční obor. Data jsou dostupná a zpracovat je dneska umí téměř každý. To, co my děláme a kde vidíme, že je největší hendikep, je právě ten lidský faktor. A já nechci, abychom poskytovali jen data. Já chci, abychom poskytovali komplexní službu, kdy my máme servisní podporu, máme své techniky, kteří řeší instalaci terminálů do strojů, potom i podporu až na úrovni toho traktoru. My jsme dnes schopni většinu terminálů, které jsou v tom traktoru vzdáleně připojit do našeho call centra, podívat se na obrazovku terminálu a tomu traktoristovi pomoci v případě nesnází. Call centrum řeší 98 % všech problémů do pěti minut, protože většinou je to problém s lidským faktorem, ne s technikou. To znamená, to je věc, která posune technologie tak, aby byly využitelné v každodenním životě zemědělských podniků.

Jaký máte střednědobý plán?
The sky is the limit. Ne, samozřejmě to je hodně limitované mnoha faktory. Zemědělství bohužel dnes z hlediska dotací, restrikcí, Geeen Dealu a všech dalších faktorů je velice dynamický obor. V současné době máme okolo sto tisíc hektarů, které obhospodařujeme napříč Evropou, řekněme, že do třech let by to měly být miliony.