Jan Semrád: Naše zákaznická báze vzrostla v řádech desítek procent | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Semrád: Naše zákaznická báze vzrostla v řádech desítek procent

Jan Semrád: Naše zákaznická báze vzrostla v řádech desítek procent

Jednatel společnosti Varistar, která nabízí unikátní informační technologie pro oblast zemědělství, se vloni stala Firmou roku Středočeského kraje. Jak se jí vede a co je nového letos?
02. 06. 2022 | Firma roku

Vloni se společnost Varistar stala Firmou roku Středočeského kraje. Jak se jí daří v letošním roce?
Profit naší společnosti je velmi závislý na osobním setkávání a obchodu. Proto nás i v letošní sezóně mírně přibrzdil COVID, ale i přesto naše zákaznická báze vzrostla v řádech desítek procent. Možná k tomu přispěla i situace s cenami energií, která přispěla k významnému nárůstu dusíkatých hnojiv a díky tomu naši zákazníci – zemědělské podniky hleděly na to, jak ušetřit náklady na hnojení a zde jsou naše technologie jasnou odpovědí.

Plány Vaší společnosti dost výrazně souvisí s Green Dealem. Ovlivňují nějak konkrétně Vaše podnikání plány Evropy pod dojmem války na Ukrajině omezit závislost na fosilních palivech?
Green Deal, válka na Ukrajině i nová společná zemědělská politika, která ovlivňuje výši a formu dotací do zemědělství jsou základními faktory, které bezprostředně nahrávají rozvoji našich služeb. Snaha je vždy snížit spotřebu hnojiv, jejichž produkce je bezprostředně závislá na ceně a dostupnosti zemního plynu, a pesticidů a dělat věci maximálně efektivně. Na jedné straně to znamená pro zemědělské podniky výrazné úspory a zároveň v rámci nové společné zemědělské politiky budou zemědělské podniky, které budou aktivně využívat pokročilých technologií, zvýhodněny ve výši dotací. To vše bude znamenat zásadní motivaci, protože využívání našich služeb bude mít zásadní vliv na ziskovost podnikání zemědělců. V neposlední řadě naše technologie přímo ovlivňují výši výnosů základních plodin, čímž mají bezprostřední vliv na potravinovou bezpečnost Evropy.

Popište v krátkosti unikátnost technologie, kterou svým klientům nabízíte?
Služba Varistar se snaží snoubit sběr, zpracování a využití dat a informačních technologií v zemědělství, aby naši klienti v oblasti rostlinné výroby významně zvýšili efektivitu svého podnikání při markantním snížení ekologické zátěže a výrazném zvýšení jejich zisku. Náš systém využívá velké množství historických i aktuálních dat (spektrální satelitní snímky, půdní rozbory, informace o bonitě půdy, reliéfu pole a pohybu vody v půdě a jiné), ze kterých zpracovává velmi přesné mapy jednotlivých polí. Díky přesnému popisu každé části pole jsme schopni určit optimální dávku hnojiv, pesticidů či osiv pro každou z těchto částí. Základním stavebním kamenem je jednoduchost pro klienty, která eliminuje potřebu investic, získávání nového know-how či personálu.  Díky využití našich technologií získá společnost levnější a zdravější potraviny, příroda nebude zatěžována nadbytečnými dávkami hnojiv a pesticidů a naší klienti – zemědělské podniky budou moci dlouhodobě hospodařit se ziskem. Je to takový win-win na všechny strany a toto já vnímám jako koncept udržitelného zemědělství.

Vaše technologie jsou kompatibilní například s technikou John Deere. Jak se s takovými giganty v oboru spolupracuje?
V současné době v nějaké formě spolupracujeme prakticky se všemi výrobci zemědělské techniky. Naše společnost v minulém roce získala certifikaci právě od společnosti John Deere. To nám umožňuje přímo propojit naše data s mechanizací od této společnosti. Musím říci, že například spolupráce se společností John Deere byla na vysoké profesionální úrovni. Je patrné, že takový gigant jako je John Deere si uvědomuje potenciál propojení jejich mechanizace s pokročilými technologiemi, jako je Varistar, protože díky této kombinaci jsou schopni klientům nabídnout významnou přidanou hodnotu a tím zkrátit návratnost nemalých investic do zemědělské mechanizace.

Jak se Vám po brzdě, kterou představovala koronavirová pandemie, daří aktuálně prosazovat na evropských trzích?
Naše služba je velmi specifická, protože vyžaduje „osobní přítomnost“ na daném trhu. Restrikce v cestování tak do značné míry zpomalily naší expanzi. V tuto chvíli jsme nicméně aktivní na Slovensku, kde máme první zákazníky. Připravujeme další expanzi, kdy válka na Ukrajině nám zhatila expanzi na tento trh, ale v tuto chvíli aktivně hledáme obchodní partnery na trzích střední a východní Evropy.

Vrcholí možnost přihlašování do letošního ročníku podnikatelských soutěžích. Co na Vás vloni nejvíce zapůsobilo, proč by se měli firmy a živnostníci přihlásit?
Soutěže Živnostník roku a Firma roku jsou nejprestižnější podnikatelskou soutěží s dlouholetou historií pro malé a střední firmy. Umístit se v takto prestižní soutěži na čelních místech znamená zvýšení kreditu firmy a s tím související pozitivní vnímání Vaší firmy u obchodních partnerů.