Jan Sova: Ocenění je velké uznání práce celého týmu, ale také výzva být ještě lepší | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jan Sova: Ocenění je velké uznání práce celého týmu, ale také výzva být ještě lepší

Jan Sova: Ocenění je velké uznání práce celého týmu, ale také výzva být ještě lepší

Projekt odstartovali při studiu na univerzitě a v té době ještě asi netušili, jak úspěšným se stane. Společnost Workswell svoji prací přispívá do rozvoje nejrůznějších oblastí dnešního světa. Čím přesně se zabývají, kde nápad vznikl a kterými milníky prošli v loňském roce? Nejen o tom jsme si popovídali se zakladatelem firmy Janem Sovou.

Pokud by nikdo nevěděl, čím se zabýváte, jak byste popsal činnost vašeho podnikání?
Zabýváme se problematikou bezdotykového měření teploty a strojového vidění a jejich vzájemným propojením. Bezdotykové měření teploty je poměrně široce známá problematika a v médiích se občas setkáme s informacemi, že policie po někom pátrá s „termovizí“ nebo že „termokamerou lze měřit úniky tepla z budov“. Jenže aplikací, kde může bezdotykové měření teploty pomoci je celá řada a my se snažíme s nimi přicházet. Pro ČR i pro celý svět. A naše přístroje tak nacházejí uplatnění při kontrole výroby, počítání zvěře, diagnostiky poškození střech, podzemních úniků z teplovodů apod. Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky a výzkumné organizace.

Kdy a na jakém základě vznikl váš podnikatelský nápad?
Náš podnikatelský nápad se vyvíjel postupně. Zakládali jsme firmu během studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a chtěli jsme vyzkoušet různé nápady a zjistit, které z nich mohou uspět.Věděli jsme pouze, že chceme zůstat v oboru, který jsme studovali. Shodou okolností, díky obrovskému pracovnímu vytížení a ještě více štěstí se nám nakonec podařilo uspět v oboru bezdotykového měření teploty a strojového vidění. To důležité je, že i když jsme společnost zakládali jen s drobným vlastním kapitálem, dostali jsme se po pěti letech podnikání k vlastním produktům, které si u nás objednávají i věhlasné světové americké univerzity i firmy dodávající do automobilového průmyslu.

Kdybyste měl vybrat tři milníky loňského roku, které byly pro firmu nejdůležitější?
V loňském roce jsme uváděli na trh naše dva klíčové produkty. Termovizní systém pro bezpilotní letouny (drony) a inspekční termovizní systém pro kontrolu kvality ve výrobě. Hlavní milníky naší společnosti v loňském roce jsou tak spojeny s těmito projekty. S jejich testováním, prvním úspěšným nasazením, prvním prodejem do zahraničí apod.

Co pro vás znamená ocenění Vodafone Firma roku 2015 Hlavního města Prahy a jak vás může posunout?
Toto ocenění je nejen velké uznání práce celého našeho týmu, ale především výzva být lepší. Krátce poté, co jsem ocenění přebral, mě napadla spousta věci, které jsme zatím neudělali tak, jak by si zasloužily. Asi to tak máme každý a v každé situaci, ale pro nás to teď bude důvod se k některým věcem vrátit a udělat je lépe. Chápeme toto ocenění tedy jako určitý závazek.

Je to ale samozřejmě pro nás také velká reklama. Naši zákazníci jsou nejčastěji velké průmyslové společnosti a věříme, že toto ocenění zvýší naší důvěryhodnost pro dodání náročných systémů.