Jaromír Tomšů: Stavíme až šedesát čistíren každý měsíc | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jaromír Tomšů: Stavíme až šedesát čistíren každý měsíc

Jaromír Tomšů: Stavíme až šedesát čistíren každý měsíc

Firma SATTURN HOLEŠOV, která se může pyšnit titulem IBM Firma roku 2021 Zlínského kraje, se zabývá systémem decentralizovaného čistění odpadních vod pro obce s roztroušenou zástavbou. Více nejen o tom v rozhovoru s jednatelem společnosti.

Čemu se vaše firma věnuje?
Základní produkt je orientovaný na životního prostředí, do hospodaření s vodou v krajině a čištění komunálních odpadních vod na venkově tam, kde klasický kanalizační systém je ekonomicky neřešitelný.

Tak to je velké téma…
Ano, hlavně je to velké téma z pohledu změny myšlení, protože tyto soustavy se do roku 2018 u nás vůbec nebudovaly a teprve od té doby se u nás začaly řešit první pilotní projekty. Rok 2019 ukázal, že jsme schopni za jeden rok vybudovat řádově tři sta čistíren, což znamená řádově obsloužit nějakých 1200 obyvatel. Máme za sebou rok kovidu, který nás přibrzdil, ale od letošního května stavíme řádově padesát až šedesát čistíren každý měsíc. A letos předpokládáme, že skončíme s finálním číslem sedm set čistíren, které byly postaveny a uvedeny do provozu a které jsou námi provozovány. A pro příští rok máme výhled řádově na dalších šest set těchto čistíren.

Čím jsou vaše čistírny specifické z technologického hlediska?
Je potřeba podotknout, že my jako firma SATTURN Holešov nejsme výrobci domovních čistíren, my jsme ti, kteří nad těmi čistírnami dělají vzdálený dohled a kteří z těch jednotlivých čistíren vytvořili funkční soustavu, kterou může odborně spravovat jedna způsobilá osoba, která vidí na všechny čistírny v reálném čase, a může je tím pádem v reálném čase provozovat a servisovat.

Takže jste těmi technologiemi v pozadí…
Ano, jsme těmi technologiemi za tím, o kterých se starosta dozvídá teprve v okamžiku, až ví, že chce tyto systémy budovat a on hledá čistírnu, nikoli tu telemetrii, protože řada lidí nemá ponětí, jaký je význam slova telemetrie, proto se to opisuje jako vzdálený dohled s možností vzdáleného řízení v reálném čase.

Jak jste velká společnost?
Jsme malá společnost, která má dnes osmnáct kmenových zaměstnanců a k tomu jsou spolupracující firmy, ať už výrobce čistíren odpadních vod, což je slovenská firma Aquatech a k tomu česká firma ABPLAST.

Vaši zaměstnanci jsou tedy většinou programátoři?
Ve vývoji pracuje dnes již šest programátorů s tím, že nám dnes citelně chybí hardwarář. Takoví lidé na trhu u nás v rámci Zlínského kraje prostě nejsou. Dále máme elektrotechniky, slaboproudaře a také silnoproudaře, takže jsme ryze informační společnost s propojením do elektrotechniky a silnoproudých elektroinstalací.

Jaké jsou pro vás největší výzvy, pomineme-li ty personální, s nimiž se dnes potýká leckdo?
Dlouhodobě se pereme s nepochopením naší myšlenky, která je založena na tom, že dokážeme ekonomicky a ekologicky efektivně odkanalizovat obce, které jsou normálně neřešitelné. Dále dlouhodobě bojujeme s byrokracií, která budování těchto systémů brání. Nevole vůči budování těchto systémů je založena na neznalosti moderních technologií. Vždycky říkám, před dvaceti lety po našich silnicích také jezdily Favority, dnes tu jezdí Octavie čtvrté generace. Prostě vývoj jde dopředu, informační technologie jsou dnes prostoupeny všemi obory, i tím naším.

Vaše technologie lze aplikovat na starší čističky, nebo to musí být na nově budované?
Protože se oboru věnujeme od roku 2008, testovali jsme vícero výrobců domovních čistíren odpadních vod, takže ano, v principu lze nasadit naši technologii nad jakoukoli čistírnu, ale protože řada čistíren má zastaralý způsob ovládání a je potřeba kompletně přestavět systém ovládání, spíše se držíme dnes jednoho výrobce, se kterým máme velmi dobré zkušenosti, protože když máte skvělého spoluhráče, pak není potřeba hledat dál.

Jaké jsou vaše střednědobé vize?
Bylo by pro mě velké zadostiučinění, kdyby se nám konečně podařilo naše řešení prosadit i doma ve Zlínském kraji, kde tato myšlenka vzešla a tady jsme zatím nebyli schopni postavit jednu jedinou obec. Je pro mě smutné, že musíme naše potenciální zákazníky vozit do jiných krajů a tady ve Zlínském kraji nemáme zatím co ukazovat. Ale pevně věřím tomu, že se změnou vedení Zlínského kraje se nám dnes blýská na lepší časy, protože podporu ze strany nejvyššího vedení Zlínského kraje dnes vnímám.

Ve kterém kraji se vám vede nejlépe?
Nejvíce se nám daří ve Středočeském kraji, kde máme nejvíce instalací a dnes druhým krajem, který rovněž přijal naše řešení, je Moravskoslezský kraj, kde máme dnes vybudovánu největší stavbu tohoto druhu v České republice, což je obec Rybí u Nového Jičína, kde je čistíren odpadních vod v jedné soustavě sto devadesát.