Jiří Šujanec: V naší branži platí kvalita a zase kvalita | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Jiří Šujanec: V naší branži platí kvalita a zase kvalita

Jiří Šujanec: V naší branži platí kvalita a zase kvalita

Mít vlastní výrobky v jaderných elektrárnách nebo vrtných soupravách zahrnuje velkou míru odpovědnosti za to, že budou bezchybně fungovat. O kluzných ložiscích firmy GTW Bearings to platí každopádně!
29. 09. 2018 | Firma roku

V čem podnikáte?
GTS Bearings je odvozeno z anglického slova "ložiska" a sídlíme v Příšově u Plzně ve vlastním výrobním areálu. Naší branží jsou kluzná hydrodynamická ložiska. To jsou ložiska, která využívají olejový film, na kterém ložiska fungují. A fungují zejména tam, kde otáčky, případně namáhání je tak vysoké, že běžná, valivá ložiska nevyhovují. Běží na tom zařízení, jako jsou parní a plynové turbíny, generátory, převodovky nebo turbokompresory. Používají se zejména v energetice, tam, kde se staví parní, tepelné nebo nukleární elektrárny. Tam všude jsou generátory a převodovky, na kterých tato ložiska běží.

Jak je to se sériovostí takového výrobku?
Sériovost není vysoká. Jsou sice případy, kdy je výroba opakovaná, ale jedná se zejména o zakázkovou výrobu kusovou. Série u nás může být deset kusů, dělají se i dva kusy. Část toho je naše vlastní konstrukce, kterou navrhujeme a provádíme i simulační výpočty, které garantují kvalitu našich ložisek.

Jaká je cesta k tomu, aby se vaše ložiska mohla dostat do jaderné elektrárny nebo na vrtnou soupravu na oceán?
V naší branži platí kvalita a zase kvalita, a pak jsou další atributy jako cena a dodací termíny. Ložisko musí prostě fungovat. Pro představu, například jaderná elektrárna o tisíci megawattech, kdyby se zastavila, tak její hodinová ztráta je milion korun. V tomto kontextu pracujeme, to znamená, že musíme vyrábět kvalitní výrobky. Dostat produkty na trhy, to znamená naprostá garance a důvěra zákazníka, že si objednal ložiska o firmy, která je kvalitně vyrobí a dodá. K tomu je cesta po krocích. Nejprve se zvládá technologie výroby, postupně se k tomu přidává vlastní konstrukce, pak vlastní výpočty, které jsou ověřovány vlastními zařízeními, kde je možné ložiska otestovat. Takovou firmu nikdo nevytvoří za den, ani za rok. Je to dlouhodobá záležitost a celá cesta vedla k tomu, že jsme evropsky i světově konkurenceschopní.

Jak člověka napadne věnovat se ložiskům?
My jsme byli skupina, která byla strojírenská, čili měli jsme znalost obrábění v malém počtu. A dá se říci, že tento produkt vznikl jako byznysový záměr. Vytvořili jsme první technologii vylévání těchto ložisek cínovou kompozicí, která je tam nutná jako vrstva. To jsme zvládli a přidávali jsme postupně další technologie, jako finální obrábění, až jsme se postupně dostali do fáze, že ta ložiska můžeme i sami navrhovat. Na té cestě firmu provázela řada kroků. Velké závody, jako tehdejší Škoda Holding vlastní výrobu ložisek částečně utlumovala a začínali ji outsourcovat . To nám zajistilo tuzemské zákazníky a postupně jsme získávali i zákazníky další. Přes kontakty nadnárodních společností se dostáváte dále. Naše známost Německa a dalších zemí k tomu zásadně přispěla. Postupným vývojem jsme dosahovali zakázek i na asijských trzích.

Zaměřme se teď na vlastní vývoj…
Vývojové oddělení v takové firmě, jako jsme se 120 lidmi my, není a ani nemůže být nikdy velké, nicméně zahrnuje zhruba čtyři pracovníky. Co je tady třeba podotknout, tak je pochválit atmosféru výrobců v České republice a státní podporu, kde ona přes takzvané podpůrné dotační programy jako centrum kompetence Technologické agentury ČR umožnila spolupráci firem a my nejenom vlastním vývojem, ale právě ve spolupráci s jinými, jsme mohli udělat určitou část, kde my jsme vyvinuli ložiska, zkušební zařízení se otestovalo a zákazník viděl, že to ložisko, které sám bude kupovat, bude v pořádku. Jinak naši vývojoví inženýři musejí mít dobrou fyzikální znalost aerodynamického procesu, musejí mít dobrou konstrukční představivost, musí se jednat o talentované lidi. Postupnou praxí se pak ověřují inovované případy, a tam už je možné říci, že měření přímo na elektrárnách bylo totožné, nebo velmi málo odlišné od výpočtů, které jsme předtím provedli. To pak vytváří databázi našich znalostí, kterou nelze nahradit a je unikátní.

A výhled do budoucna?
My ještě v současné době máme dva programy, které dokončujeme. Týká se to speciálního ložiska, které dáváme na trh. Tam potenciál je. Co se týká našeho posunu, je i u inovovaných výrobků právě potenciál zvyšování možnosti firmy, je tam vyšší přidaná hodnota s velkou naší návrhovou možností. Pokud jde o obecný pohled na trh, co se týká zejména České republiky a Polska, posílila jejich pozice jako srovnatelná země se západními a nadnárodní společnosti akceptují tyto země ve stejné kvalitě jako západní. To nám vytváří možnost prosadit se nejen na západních trzích.