Kolínská společnost se stala Odpovědnou firmou | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Kolínská společnost se stala Odpovědnou firmou

Kolínská společnost se stala Odpovědnou firmou

18. 12. 2018, Kolínský deník
18. 12. 2018 | Odpovědná firma roku

Kolín – Ve společnosti Colognia press mohou slavit: ve finále soutěže Firma roku vyhráli v kategorii Vodafone Odpovědná firma 2018. Jak uvedla Lucie Slauková, marketingová specialistka společnosti, tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone firmě, která se příkladně stará o své zaměstnance, životní prostředí a rozvoj regionu. Cenu převzala ředitelka Colognia press Štěpánka Líznerová z rukou Adriany Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

VNÍMAVÁ K LIDEM

„Odborná porota ocenila příkladný přístup k zaměstnancům, který zahrnuje nejen oblasti vzdělávání, flexibilních pracovních podmínek nebo rovných příležitostí a odměňování mezi muži a ženami, ale i rostoucí nabídku částečných úvazků pro rodiče, okomentovala Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Ta dále uvedla, že v kolínském regionu firma podporuje znevýhodněné komunity. „Ať už lidí z Alzheimerovou chorobou nebo s postižením zraku. Zároveň Colognia press investuje do rozvoje mládeže, a to jak fyzického – prostřednictvím sportovních akcí – tak i profesního. S ohledem na svůj obor podnikání je firma důsledná ve snižování negativního dopadu na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu. Systematicky zavádí technologické inovace do pracovního procesu, a také v oblasti produkce odpadů a znečištění ovzduší,“ dodala.