Ladislav Minčič: Hospodářská komora připravuje elektronický systém, který soustředí na jednom místě všechny zákonné povinnosti podnikatelů | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Ladislav Minčič: Hospodářská komora připravuje elektronický systém, který soustředí na jednom místě všechny zákonné povinnosti podnikatelů

Ladislav Minčič: Hospodářská komora připravuje elektronický systém, který soustředí na jednom místě všechny zákonné povinnosti podnikatelů

Hospodářská komora je dlouholetým odborným garantem populární ankety Absurdita roku, která je vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží. Koho jiného se zeptat třeba na to, jak hodlotí letošního "vítěze", než ředitele odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislava Minčiče.

Hospodářská komora ČR je odborným garantem ankety Absurdita roku. Zlepšuje se podle vás v České republice prostředí pro podnikatele z hlediska srozumitelnosti právního prostředí, nebo je tomu spíše naopak?
Jak ve svém projevu na nedávném XXXI. sněmu HK ČR konstatoval Vladimír Dlouhý, podnikatelé jsou přesvědčeni, že se prostředí pro podnikání přehlednějším ani srozumitelnějším zatím nestává.

Existují podle vás účinné nástroje, jak situaci v tomto ohledu průběžně zlepšovat?
Jednak je třeba přibrzdit trend upravovat každou nově vzniklou situaci zvláštním ustanovením. To se týká snížení frekvence průběžně předkládaných vládních legislativních návrhů, a tedy reformy plánu legislativních prací vlády. Také je třeba podmínit iniciativy zákonodárců – ať už vlastní návrhy zákonů, nebo i jen pozměňovací návrhy k vládním předlohám – podrobným odborným ekonomickým a právním testem jejich opodstatněnosti. Je skvělé, že se „sebeomezením“ odpovědně přicházejí sami zákonodárci. Právě k takovému sebeomezení totiž směřuje kolektivní pozměňovací návrh k novele zákona o sbírce zákonů a mezinárodních smluv předložený skupinou poslanců několika politických stran, s čímž jim pomáhala Hospodářská komora. Dle tohoto návrhu bude závaznou informativní přílohou každého zákona seznam povinností, které daný předpis stanoví. Vedlejším produktem existence takovéto přílohy bude možnost mimo jiné objektivněji měřit, zda v našem právním řádu postupem času povinností ubývá, anebo přibývá.

Jak byste okomentoval letošní vítěznou Absurditu roku?
Starostí s exekucí mezd vlastních zaměstnanců má zaměstnavatel opravdu hodně. Je to jeden z příkladů, jak stát v naší zemi vrchnostensky přenáší na bedra zaměstnavatelů své vlastní povinnosti. Cestou z absurdní situace nemusí být jen legislativní změna, ale i hledání praktických řešení, která by v mezích platného právního rámce dotčeným zaměstnavatelům (ale i zaměstnancům) ulevila. Nad širším využitím jednoho takového receptu z podnikatelské praxe v současné době HK ČR právě pracuje.

Jak může Hospodářská komora pomoci českým podnikatelům?
HK ČR začala v květnu distribuovat právní elektronický systém pro podnikatele (PES), který postupně soustředí na jednom místě všechny zákonné povinnosti podnikatelů napříč velikostí, obory a odvětvími. Podnikatelům vybaveným systémem PES by tak mělo zbýt více času na samotné podnikání. V současné době se navíc vede diskuse o zapojení státu do budování systému PES, které by perspektivně tento systém mezi uživateli rozšířilo a více zpřístupnilo. Již nyní HK ČR spolupracuje například s rezortem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na co si vzpomenete při pohledu zpět na loňský ročník podnikatelských soutěží, v jejichž rámci je anketa Absurdita roku vyhlašována?
Vloni vyhrálo zadržování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu. Rok s rokem se sešel, abychom se stali svědky poněkud paradoxní situace, kdy je do připomínkového řízení předložen návrh ministerstva financí, který obecně lhůtu pro vrácení odpočtu o dva týdny… prodlužuje!

Co byste vy osobně popřál podnikatelům a živnostníkům kromě trpělivosti s nejrůznějšími zákonnými povinnostmi, ve kterých není často úplně jednoduché se vyznat?
Aby i přes houšť příkazů a zákazů neztráceli víru ve smysluplnost podnikání a aby spolu s Hospodářskou komorou přesvědčovali politiky všech úrovní, že není třeba vytvářet další překážky v podnikání.