Marcel Divín: V udržitelnosti můžeme najít právě tak žádané přímé finanční úspory | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Marcel Divín: V udržitelnosti můžeme najít právě tak žádané přímé finanční úspory

Marcel Divín: V udržitelnosti můžeme najít právě tak žádané přímé finanční úspory

Branch Office Manager CZSK společnosti Epson Europe B.V. nám pověděl, co pro společnost Epson znamená udržitelnost a jak konkrétně na ni v rámci svých produktů myslí.

Udržitelnosti se společnost Epson věnuje více než 15 let. Jak se pohled na oblast za tu dobu proměnil?
Celkový pohled se primárně v posledních několika letech výrazně pozitivně změnil. Dříve jsme se setkávali spíše se skeptickým pohledem na naše závazky vůči životnímu prostředí, které jsme oficiálně oznámili již v roce 2008 v rámci Epson Environmentální Vize 2050. Zaměřili jsme se primárně na komplexní úpravu našich klíčových produktů tak, aby výrazně redukovaly dopad na životní prostředí díky použití nových technologií, úpravou použitích materiálů se zaměřením na dlouhodobé efektivní použití. Samozřejmostí zde byla také komplexní úprava našich výrobních a logistických procesů tak, abychom dosáhli nulové uhlíkové stopy, nulových emisí a v neposlední řadě přechod na alternativní zdroje energií. To vše bez finančních dopadů na uživatele. Typickým příkladem celkové změny myšlení je například ve světě tisku zaměření na celkové náklady na vlastnictví (TCO) místo stále velmi rozšířeného zaměření pouze na vstupní cenu. Přitom právě zde lze najít zásadní úspory finančních prostředků a k tomu minimalizovat dopady na životní prostředí díky minimalizaci odpadů spojených s tiskem a jejich jednoduchá recyklace. V dnešní době je velkým tématem také úspora elektrické energie, kde právě nové inkoustové technologie tisku garantují až 90 % snížení.

Jak podle Vás reaguje české podnikatelské prostředí na téma udržitelnosti? Třeba ve srovnání se zahraničím?
Obecně bych řekl, že je udržitelnost vnímána jako jeden z velmi důležitých a nutných bodů pro budoucnost a to jak u nás, tak i ve všech rozvinutých světových ekonomikách. Ovšem díky složité situaci v posledních dvou a půl letech toto téma poněkud ustoupilo do pozadí, což se, věřím, v následujících měsících opět změní. Bohužel udržitelnost je často vnímána jako nutné zlo, které zbytečně zvyšuje ceny produktů a služeb. Přitom v udržitelnosti můžeme najít právě tak žádané přímé finanční úspory. Proto je pro nás v Epsonu klíčové nabídnout ekonomické a zároveň ekologické řešení ve všech segmentech, které vyvíjíme.

Inkoustová budoucnost kancelářského tisku

Nižší rozpočty omezované zhoršující se ekonomikou způsobují nepřetržitý tlak na úsporu nákladů v kancelářském tisku. Nemáme přitom na mysli pouze samotnou cenu výtisku ve formě papíru a spotřebního materiálu, ale úsporu na úrovni celkových nákladů na vlastnictví a provoz tiskových zařízení a softwarových řešení po celou dobu provozu či trvání kontraktu. Otázkou tedy je, kde vidíme prostor pro možné úspory?

Nejčastěji opomíjenou položkou v rozpočtu na provoz tiskáren je spotřeba elektrické energie, a to i v současnosti, kdy ceny energií významně rostou. Inkoustové tiskárny Epson používají osvědčené piezoelektrické hlavy PrecisionCore, navržené na celou životnost zařízení bez nutnosti výměny. Při tisku se nevytváří škodlivý ozón a množství prachových částic je výrazně nižší než u laserových tiskáren, což umožňuje nasazení nejen v kancelářích, ale i v čistých provozech, jako jsou laboratoře či nemocnice. Tiskový proces je studený tedy Heat-Free, neohřívá okolní prostředí a vyniká nízkou spotřebou energie. Spotřeba je až o 83 % nižší než u srovnatelných laserových tiskáren. Pokud tedy provozujete větší množství tiskáren, mohou úspory za energii představovat položku v řádu desítek tisíc korun za rok. Nižší spotřeba elektrické energie Heat-Free technologie má také enviromentální rozměr v podobě redukce množství CO2. Společnost Epson se spojila s časopisem National Geographic v kampani pro zvýšení povědomí o tom, že šetření energií a teplem je skvělý způsob, jak minimalizovat náš vliv na životní prostředí.

Významná je u inkoustových zařízení také úspora času a pokud přijmeme myšlenku, že čas jsou peníze, což je v pracovním procesu faktem, každý kratší pracovní proces přináší finanční úsporu. Inkoustové tiskárny jsou mistrem v rychlosti tisku krátkých dokumentů do 3 do 5 stran, kterých je v dnešních kancelářích většina. To tyto tiskárny odlišuje od laserových tiskáren nejen stejné, ale i vyšší rychlostní kategorie, protože inkoustová tiskárna vytiskne 3 až 4stránkový dokument dříve, než se laserová stihne připravit (zahřát) před tiskem. Uživatel tak neztrácí čas při čekání na výtisk. Další časovou úsporu představují vysokokapacitní zásobníky inkoustu ať ve formě zásobníků až na 84 000 stran či dolévacích zásobníků EcoTank tiskáren, které není potřeba často měnit či doplňovat. Inkoustové tiskárny mají minimum vyměnitelného spotřebního materiálu v průběhu své životnosti, neztrácíte tak čas čekáním na servis a provedení pravidelné údržby. Inkoustové tiskárny Epson lze vzdáleně monitorovat prostřednictvím cloudového řešení Epson Remote Services, pomocí kterého může zajistit váš partner plynulé dodávky inkoustů, kontrolu stavu počítadel a případný servis bez zásahu uživatele či IT oddělení.

Při zvyšující se ceně dopravy představuje úsporu také logistika spotřebního materiálu a likvidace odpadu. Inkoustové tiskárny používají až o 90 % méně spotřebního materiálu a obalů než laserové tiskárny srovnatelné kategorie. Úspora v dopravě a při likvidaci odpadu je tedy nesporná.

Pokud sečteme jednotlivé body, je odpověď na úvodní otázku jednoduchá – nasazení inkoustových tiskáren s nižšími náklady. Je jen na uživateli zda si vybere výkonné tiskárny a multifunkční zařízení řady Epson WorkForce, anebo zařízení s inkoustovými zásobníky Epson EcoTank. Kancelářská zařízení Epson používají inkousty na bázi pigmentu, které se vyznačují výbornou barevností, ostrostí textu, světlostálostí pro archivní použití a odolností vůči vodě a zvýrazňovačům. K dispozici máme celou řadu zařízení, ze kterých si můžete vybrat na základě svých potřeb a požadavků na barvu, rychlost, softwarové vybavení, kompatibilitu se systémy řízení tisku, zásobu papíru a zpracování nestandardních materiálů.

Informace o metodice srovnání naleznete na www.epson.cz/heat-free-technology