Martin Baumruk: V posledním roce došlo k výrazným posunům vpřed | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Martin Baumruk: V posledním roce došlo k výrazným posunům vpřed

Martin Baumruk: V posledním roce došlo k výrazným posunům vpřed

BAUMRUK & BAUMRUK vyrábí o sto šest, v posledních letech se jí daří a nyní za to byla oceněna odbornou porotou a titulem Vodafone Firma roku 2015 Plzeňského kraje. Jaký byl uplynulý rok, co je pro firmy nejdůležitější a jak se dívá na nedostatek technických pracovníků? Nejen o tom jsme si povídali s majitelem firmy Martinem Baumrukem.

Můžete vypíchnout tři mezníky letošního roku?
Naše společnost je zaměřena především na kontinuální a dlouhodobé zlepšování procesů a výroby, i přesto však v posledním roce došlo k výrazným posunům vpřed. Proběhla výstavba nové haly, plánujeme kompletní obnovu strojového parku a nové investice v řádu 30% našeho celkového obratu. Také jsme v letošním roce obdrželi doposud nejvyšší hodnocení 98% od našeho hlavního zákazníka, firmy Joseph Vögele AG, a to za kvalitu výrobků, flexibilitu a práci v oblasti logistiky.

Zvládáte kromě hlavního zákazníka také jiné zakázky?
Snažíme se, ale současná situace není o omezení poptávky či zakázky, ale počet zákazníků je značně omezen nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Rádi bychom přijímali další zakázky, ale nebudeme je brát, dokud nebudeme moci zaručit 100 % zachování kvality. Hlavních zákazníků máme v současné době pět a musím říci, že nás vytěžují natolik, že reálně nejsme schopni výrobu navyšovat. Souvisí to většinou právě s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

Jak se tuto situaci řešíte?
U nás je to dosti specifické. Za prvé, jsme přeci jenom malá firma a nemůžeme si dovolit školící centrum. Za druhé jde skoro vždy o specifické práce, tudíž musí být pracovník nejen kvalifikovaný, ale také samostatný. U nás není skoro žádný proces, který by mohl dělat člověk bez pokročilých technických znalostí. Zaučování je tak složitější a není úplně možné zaučit úplného nováčka do zaběhnutého kolektivu. Samozřejmě hledáme a zaučujeme, primárně dělnické profese jako jsou svářeči a obráběči. Snažíme se hodnotit nejen technickou, ale také lidskou stránku. Pracovník musí zapadnout, protože klademe velký důraz na lidský faktor. Možná i proto se vyznačujeme velmi nízkou fluktuací zaměstnanců.

Získali jste titul Vodafone Firma roku 2015 Plzeňského kraje. Jaký je to pocit a jak vám to může do budoucna pomoci?
Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Vůbec jsem to nečekal i proto, že jsme se přihlásili opravdu jen tak na zkoušku. Jelikož máme nyní plnou zakázkovou i výrobní kapacitu, tak bych si přál, aby se o nás dozvědělo více lidí v regionu a celé republice, což by nám mohlo pomoci k získání nových, motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců.