Martin Borovka: Lidé jsou naším největším bohatstvím | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Martin Borovka: Lidé jsou naším největším bohatstvím

Martin Borovka: Lidé jsou naším největším bohatstvím

S předsedou představenstva a generálním ředitelem EUROVIA CS jsme si povídali o stavu stavebního oboru u nás, otázkách udržitelnosti, plánech do budoucna i zajímavých stavbách.

Stavebnictví je jedním z tahounů současné ekonomiky. Vidíte v tomto ohledu vývoj pozitivně i do budoucna?
Nepochybuji o tom, že stavebnictví bude hrát významnou a nezastupitelnou roli vždycky. Aktuálně však do situace výrazně promlouvá situace na Ukrajině, kvůli které se dramaticky zvýšily ceny některých materiálů, a další materiály chybí úplně, protože Ukrajina patří například mezi nejvýznamnější dodavatele oceli. K tomu přistupují vysoké ceny energií, zdražování dopravy a inflace, v důsledku čehož se od začátku letošního roku náklady stavitelům zněkolikanásobily. O tom, jaký bude vývoj stavebnictví do budoucna, bude proto záležet především na vývoji všech zmíněných faktorů, které tento obor ovlivňují.

Je podle vás řešením změnit přístup například větším využitím recyklovaných materiálů, či hledáním náhradních variant?
Do jisté míry by recyklace materiálů ve větší míře mohla pomoci. Navíc tento přístup má i přínos pro životní prostředí. Skupina EUROVIA CS buduje a má k dispozici řadu recyklačních dvorů i technologie, které dokáží recyklovaný materiál vyrábět i použít. Již použitý materiál ze staveb a demolic tvoří víc než polovinu z celkové produkce všech odpadů u nás. Přitom se ale dají využít jako kvalitní stavební materiál. Některá naše recyklační centra dokáží zpracovat a vrátit zpět do stavebnictví až devadesát procent již použitých stavebních materiálů. Recyklací se dá snížit spotřeba přírodních surovin, ale zároveň se dají také ušetřit náklady. Paradoxně však využití těchto materiálů brzdí legislativa a regulace.

Jak se z vašeho úhlu pohledu aktuálně vyvíjí situace na pracovním trhu?
Kvalitní odborníci jsou dlouhodobě nedostatkovým „zbožím“ a není žádnou novinkou, že je problém najít spolehlivé, loajální zaměstnance. Jsme si vědomi toho, že lidé jsou naším největším bohatstvím a podle toho k nim také přistupujeme. Pokud má být firma úspěšná, musí si svých zaměstnanců vážit, a to je i naší filozofií.

Mnozí v poslední době zaznamenali informace o unikátním přetáčení mostu u Uherska na dálnici D35. Pojďme pro ty, kteří o akci ještě neslyšeli, shrnout, o čem to je?
Šlo o naprosto unikání akci, kdy jsme během několika nočních výluk otočili dvě poloviny dálničního mostu dálnice D35 u Uherska. Každá z konstrukcí přitom vážila 4 300 tun a most překlene šest staničních kolejí. Tento, v České republice technicky i technologicky ojedinělý počin proběhl bez komplikací a za velkého zájmu médií i diváků.

Jaké máte plány do budoucna?
Není žádným tajemstvím, že pracujeme na vzniku skupiny VINCI Construction CS. Od 1. července do této skupiny bude kromě EUROVIA CS patřit dalších 21 značek ze všech oborů stavební činnosti. Jde o velmi významný krok, protože jeho výsledkem je vznik nejsilnější stavební skupiny v Česku a na Slovensku. Cílem celé skupiny je nabídnout zákazníkům multioborovost, efektivní spolupráci, koordinovaný přístup a na klíč dodané služby v celé požadované šíři. To vše samozřejmě ve stejné kvalitě, na kterou jsou zvyklí.

Skupina VINCI Construction CS, jejíž součástí je EUROVIA CS, je hlavním partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku. Co byste popřál malým a středním podnikatelům do nadcházejících měsíců?
Trpělivost, výdrž a odvahu. Toto období je náročné pro všechny a bude ještě chvíli trvat, než se situace stabilizuje. Přeji tedy všem, aby ho zvládli a vyšli z něj silnější.