Martin Borovka: Stavebnictví táhne ekonomiku dál | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Martin Borovka: Stavebnictví táhne ekonomiku dál

Martin Borovka: Stavebnictví táhne ekonomiku dál

Předseda představenstva a generální ředitel skupiny EUROVIA CS v rozhovoru nejen o dostavbě dálnice mezi Příbramí a jihočeským Pískem, ale třeba o novém sídle společnosti v pražské Michli.

Dopravnímu stavitelství se podle všeho daří. Poznamenal ho nějakým způsobem uplynulý rok a půl, který byl pod taktovkou koronavirové epidemie? A jaký je podle Vás výhled pro nadcházející roky?
Uplynulý rok a půl zasáhl všechny napříč obory. I když je pravdou, že naše stavby se nezastavily, museli jsme se velmi rychle operativně přizpůsobit vzniklé situaci, a to především s ohledem na zdraví našich zaměstnanců. Stavebnictví se tak jako jeden z mála oborů nezastavilo a v současné době táhne ekonomiku dál.

Na začátku první vlny loni na jaře jsme řešili problémy spojené s nedostatkem ochranných pomůcek a kvůli uzavření hranic i pracovníků ze zahraničí a přislíbených technologií. Vše se nakonec povedlo zvládnout a projekty pokračovaly dle naplánovaného harmonogramu. Kde ještě nyní cítíme vliv nejen pandemie, ale také horšícího se stavu ekonomiky, to jsou rozpočtové plány krajů a obcí, které se rapidně snížily. Vzhledem k tomu, že ani podpora z Evropské unie nebude věčná, je načase věnovat se dalším způsobům financování staveb krizové infrastruktury státu. Na mysli mám takzvané projekty PPP, tedy Public Private Partnership, které fungují na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Osobně v tomto spatřuji cestu pro tvorbu dostatečné a kvalitní dopravní infrastruktury našeho státu.

Vloni jste v rámci kampaně děkovali řidičům za jejich ohleduplnost na silnicích. Projevila se kampaň ve zvýšené bezpečnosti při projíždění rozestavěnými úseky silnic a dálnic?
Loňská kampaň byla volným pokračováním předchozí bezpečnostní kampaně, která byla sama o sobě úspěšná už jen tím, že se díky ní podařilo domluvit využívání vyšších ochranných svodidel chránící naše pracovníky na stavbách. Od zahájení kampaně evidujeme zvýšený zájem o problematiku bezpečnosti práce v terénu. Chování řidičů asi nezměníme za jeden den, musí to být komplexní řešení a nejen stavebních firem. Naštěstí jsme ale v poslední době nemuseli řešit žádnou smrtelnou nehodu našich zaměstnanců spojenou s nepřiměřenou jízdou řidičů.

O tom, že bude Eurovia CS stavět chybějící úsek dálnice mezi Příbramí a Pískem se už veřejnost dozvěděla. Co bude (nebo už je) pro Vás největší výzvou v rámci tohoto projektu?
Dostavba dálnice D4 je historicky prvním PPP projektem u nás, to už je samo o sobě výzva. Samozřejmě je na projekt upřena velká pozornost a jako Česká republika získáváme první cenné zkušenosti s tímto způsobem řešení dopravních projektů. Výzvou je tedy tento projekt jako celek. Ohledně naší části, to je projekční a stavební, zde jsem si jist, že vše proběhne tak, jak má. Pro nás se nic nemění, jedná se o další stavbu, kterých budujeme stovky ročně. Navíc máme s PPP nedávné zkušenosti ze Slovenska, kde jsme bez jakýchkoliv problémů vybudovali 52 km rychlostní komunikace a vše odevzdali v řádném termínu.

Kde vidíte hlavní styčné body mezi malým a středním podnikáním a společností, jako je Eurovia CS? 
Jako větší firma máme oproti menším až středním podnikům výhodu větší finanční stability. Na druhou stranu věřím, že pokud se správně chytne příležitost, využije prostoru na trhu a vedení tvoří schopní lidé, vznikne firma, která je ve všech směrech stabilní bez ohledu na svou velikost a obor. Každopádně je všeobecně známo, že malé a střední podnikání je více náchylné na situaci na trhu. Vím, že nyní většina malých firem utrpěla značné, mnohdy až likvidační škody, ale věřím, že tuto krizi přežijí a třeba díky ní objeví nové příležitosti, které mohou využít.

Vaše nové sídlo na Praze 4 bylo mezi nominovanými v soutěži Stavba roku 2020. Co na budově, jako její každodenní uživatel, oceňujete Vy osobně?
Naše sídlo je úžasné jako celek, proto je těžké vypíchnout jednu věc. Tím, že jsme budovu společně projektovali s výbornými architekty Petrem Kolářem a Alešem Lapkou, tak splňuje vše, co jsme od budovy očekávali. Když se ale zamyslím, tak se mi určitě líbí vstupní prostor, ze kterého je vidět díky průčelí do všech pater a kde jsou krásně propojeny prvky našeho podnikání s potřebami administrativní budovy. Dále moderní laboratoře, které jsou přímou součástí budovy a vybaveny pro potřeby moderního stavebnictví. A celkový dojem dokresluje krásné okolí u krčského lesa, které umožňuje pohled do klidné zeleně, což člověk při práci v kanceláři ocení.

Právě vrcholí přihlašování firem a živnostníků do letošního ročníku podnikatelských soutěží. Proč by se podle Vás měli přihlásit třeba ti, kteří se o této možnosti dozvídají právě teď?
Každá takováto aktivita pomáhá zviditelnění firmy, což je, nyní více než kdy jindy, důležité. Trh se postupně v rámci koronavirové pandemie mění a je třeba na to reagovat. Věřím, že přihlášení se do podnikatelských soutěží může být součástí úspěšného restartu firmy.