Milan Mika: Podnikání není jen o technologiích, ale také o umu a dovednosti | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Milan Mika: Podnikání není jen o technologiích, ale také o umu a dovednosti

Milan Mika: Podnikání není jen o technologiích, ale také o umu a dovednosti

Rozhovor s vedoucím oddělení marketingu Skupiny ÚJV se neomezil jen na podnikatelské soutěže, ale také na význam energetiky v době koronavirové krize i na prolínání tuzemských a zahraničních zkušeností v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti.

Skupina ÚJV je partnerem krajských setkání podnikatelských soutěží. Jak se na ně letos těšíte?
Letošní ročník bude hodně specifický. Stejně jako celý průběh tohoto roku. Těšíme se proto hlavně na výměnu zkušeností z fungování a startování podnikatelských aktivit po době restrikcí, bude nás zajímat,  jaká je nálada a očekávání v podnikatelském prostředí.

Jak se jako společnost pracující se špičkovými technologiemi díváte na to, že se už dnes v podstatě žádný podnikatelský obor bez technologií neobejde?
Dovolím si polemizovat o úloze technologií. Stále se ještě najdou oblasti, kde je ruční práce, dovednost a kreativita hlavním motorem podnikání. Podívejte na některé finalisty a vítěze minulých ročníků. Tato soutěž není jenom o technologiích. Je také o umu a dovednosti.

Jak může v oblasti energetiky pomoci podnikatelům Vaše společnost?
Celá naše Skupina ÚJV dokáže nabídnout inženýrské služby pro široké spektrum podnikatelské činnosti. Od výzkumu a studií, přes laboratorní a testovací servis a specifická měření a výrobu prototypů až po rutinní podporu technologických  provozů -  a to nejenom v oblasti energetiky. Naše produktové portfolio se dotýká i průmyslových a chemických procesů, působíme i ve zdravotnictví. Máme pracoviště napříč územím celé republiky. Právě proto je pro nás osobní účast v krajských kolech důležitá a přínosná.

Během koronavirové krize, kdy docházelo k omezování celých oblastí lidské činnosti, si možná ne každý úplně uvědomil, že zajišťování energetických potřeb fungovalo beze změn a bezchybně. To je jistě dobrá vizitka…
A my jsme rádi, že se o tom teď i více mluví. Že si veřejnost uvědomuje důležitou úlohu spolehlivé a fungující energetiky i pro nestandardní podmínky. Krize se dotkla řady činností, i pro nás bylo zajištění některých prací, hlavně během jarních odstávek jaderných elektráren, zatěžkávací zkouškou. Jsme rádi, že jsme během té doby naši pozici naopak posílili, že jsme se ukázali spolehlivým a silným partnerem. Navíc se ukázalo, že ztížené podmínky prověřily spolupráci v rámci celé Skupiny, pracovali jsme jako dobrý tým a myslím, že i naši zaměstnanci to ocenili.

Dá se říci – na příkladu Vaší činnosti – do jaké míry jsou technologie aplikovány na základě zahraničních vzorů a do jaké míry za nimi stojí vlastní, tuzemský vývoj?
Oblast jaderné energetiky a bezpečnosti je postavena na celosvětovém sdílení znalostí a zkušeností. Inspirujeme se doma i v zahraničí a recipročně poskytujeme výsledky a data z naší činnosti zahraničním partnerům. Takto spolupracujeme nejen pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), ale v rámci řady dalších renomovaných mezinárodních technických a technologických institucí, v několika z nich jsme zakládajícími členy nebo kolegové zasedají v jejich užším vedení. Jsme autory několika celosvětově přijatých technických norem, držiteli různých certifikátů a patentů.  V oblasti vlastního vývoje můžeme aktuálně zmínit například projekty modulárních jaderných reaktorů Energy Well a Allegro, výzkum v oblasti nanomateriálů, naše vodíkové prototypy v oblasti mobility a ukládání energie nebo výzkum na poli nových radiofarmak.

Co byste popřál podnikatelům do následujících měsíců, které nebudou pro některé z nich možná těmi úplně nejjednoduššími?
Pevné nervy, pochopení v rodinách a víru. Víru v lepší zítřky!