Milan Mika: Stojíme u zrodu celosvětových norem | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Milan Mika: Stojíme u zrodu celosvětových norem

Milan Mika: Stojíme u zrodu celosvětových norem

Proč jde k sobě činnost Skupiny ÚJV a každoroční vyhlašování podnikatelských soutěží ve všech krajích České republiky? Nejen o tom jsme si povídali s vedoucím oddělení marketingu Skupiny ÚJV a členem porot podnikatelských soutěží.

Skupina ÚJV je dlouhodobě hlavním partnerem krajských kol podnikatelských soutěží. Proč?
Hodně to souvisí s posilováním pozice naší skupiny v oblasti aplikovaného inženýrství a zavádění inovací do podnikových prostředí. Protože naše pracoviště a provozy najdete téměř v každém kraji, zajímá nás samozřejmě, jaké novinky a nápady se objevují a jaký potenciál by případně mohly mít pro naše služby a projekty. Letos se hlavně těšíme na výměnu zkušeností z fungování a restartování podnikatelských aktivit po době restrikcí, budeme zjišťovat, inspirovat se. Informovat se, jaká je nálada a jaké jsou očekávání v regionálním podnikatelském prostředí.

Vaše práce hodně staví na nejmodernějších technologiích. Zhodnoťte, prosím, jak jsme na tom s jejich uplatňováním u nás – ať už konkrétně ve Skupině ÚJV nebo obecně v ČR. Projevuje se v tomto ohledu nějaké zaostávání (nebo naopak) v rámci Evropy?
Naše společnost se pohybuje v oblasti inženýringu, na pomezí komerčních činností, vědy a aplikovaného výzkumu. Vše, co u nás otestujeme, na co přijdou naši kolegové, se časem uplatní - v energetice a dalších příbuzných oborech. Neděláme ovšem žádnou „izolovanou“ vědu. Naši odborníci jsou už desítky let stabilní součástí mezinárodních projektů a týmů, stojíme u zrodu řady celosvětových norem a doporučených postupů, často určujeme trendy. Máme na co navazovat i co světu naopak poskytnout. A specificky v jaderné energetice si nemůže dovolit zaostávat asi nikdo….

Podnikání přesto není jen o technologiích a zejména u živnostníků také o umu a znalostech tradičních řemesel. Co Vás v tomto ohledu nejvíce zaujalo v loňském ročníku.
V rámci krajských kol, kde jsme partnerem, jsme viděli mnoho zajímavého, mnoho inspirativního. Zaujala mě, stejně v jako minulých letech, ta odhodlanost jít za svým cílem, za svojí představou o dobře odvedené práci. Ti nejlepší z pohledu poroty jsou známi. Já obdivuji každého, kdo se přihlásil, kdo prošel sítem krajských kol. Nerad bych někoho upřednostnil. Výsledné pořadí je výsledkem diskuse poroty. Je to kompromis. Každý v této soutěži je vítězem nad průměrností a pohodlností.

Jaké nejžhavější novinky připravujete u Vás v ÚJV?
V oblasti jaderné energetiky nepřicházejí žádné zásadní novinky. My pracujeme a vyvíjíme další zlepšení kontinuálně, a to zejména s důrazem na bezpečnost, efektivitu a ekonomiku vlastního jaderného a s nimi souvisejícího provozu. Relativně novým jaderným počinem je příprava technologie malých modulárních reaktorů (SMR). Pozornost veřejnosti v poslední době asi nejvíce poutáme našimi aplikačními projekty ve využití vodíku. Jak v dopravě, tak i v oblasti ukládání energie.

Jakou fázi podnikatelských soutěží máte osobně nejraději, na co se nejvíce těšíte?
Poznávám rád nová místa, nové lidi. A setkání jsou to vždycky lidsky i odborně inspirativní. Za těch 15 let, co zasedám v porotách této soutěže, jsem se utvrdil v tom, že české podnikání má zlaté ruce, že jsme svojí průmyslovou a řemeslnou minulost nezahodili.

Co byste soutěžícím, ale i dalším podnikatelům a živnostníkům, popřál do jejich dalšího snažení?
Pevné nervy, pochopení v rodinách a víru. Víru v lepší zítřky!