Miroslav Horák: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Miroslav Horák: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti

Miroslav Horák: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti

Společnost ÚJV Řež, a. s., dříve Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., je víc jak šest desetiletí lídrem v oblasti jaderných technologií v evropském i světovém kontextu. Stála u zrodu a realizace všech jaderných elektráren v Československu, od Jaslovských Bohunic až po Temelín. Co se od té doby změnilo? O tom jsme si povídali s Ing. Miroslavem Horákem, místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ÚJV Řež, a. s. Společnost ÚJV Řež, a. s., je partnerem podnikatelských soutěží.
18. 09. 2017 | Příběhy úspěšných

Jaká byla cesta od ústavu k dnešní společnosti?

Dnes je to „ústav“ už jenom v zaměstnaneckém slangu, společnost ÚJV Řež představuje nestátní akciovou společnost na vysoké technologické úrovni s jedinečným lidským potenciálem. Nabízíme zákazníkům odborníky schopné řešit zadání v celé řadě oblastí, od energetiky, přes projektování průmyslových staveb nebo inženýring až po bezpečné ukládání radioaktivního odpadu a výrobu diagnostických preparátů pro pozitronovou emisní tomografii (PET), včetně provozu tří vlastních PET center v ČR. Jednu zvláštnost si ale zachováváme, nejsme jenom servis, ale vyvíjíme vlastní unikátní zařízení a výzkum aplikujeme v praxi.

Které činnosti byste považoval dnes za stěžejní?

I když je to zjednodušené, dají se charakterizovat dva okruhy činností: ty, které jsou spojené s energetikou a ty ostatní. Tomu odpovídá i organizační členění naší společnosti, kde přímou součástí ÚJV Řež jsou divize zabývající se jadernou bezpečností a spolehlivostí, integritou a technickým inženýringem, chemií palivového cyklu a nakládáním s odpady, projekční činností a radiofarmaky. Naše portfolio činností doplňují dceřiné společnosti sdružené do Skupiny ÚJV, se zaměřením na výzkum a vývoj v oblasti jaderných zařízení a dopravy, zkoušky pokročilých materiálů nebo provoz výzkumných jaderných reaktorů.

Jaké jsou konkrétní projekty a aktivity...

Je jich mnoho, ale k těm nejvýznamnějším bezesporu patří kvalifikace zařízení, diagnostika, nedestruktivní kontroly a provádění řady analýz a výpočtů sloužících k zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren, zjednodušeně řečeno: řízení jejich životnosti. Velká pozornost je věnována odvozům vysokoobohaceného jaderného paliva z různých zemí na přepracování do zemí jejich původu (Rusko, Čína). V roce 2011 jsme představili TriHyBus, vodíkový autobus unikátní konstrukce, kde energii pro elektromotor zajišťují vodíkové palivo, Li-ion baterie a výkonné kondenzátory, tzv. ultrakapacitory. Úspěšně jsme otestovali pilotní systém ukládání energie ze solárních zdrojů do vodíku a jeho zpětného použití na výrobu elektrické energie a na posledním Mezinárodním vodíkovém fóru v Praze to bylo zařízení POWER-BOX 180W, zdroj DC napájení s vodíkovým palivovým článkem. Tento společný projekt ÚJV Řež a VŠCHT v Praze dospěl v těchto dnech do stadia plně funkčního prototypu, na kterém si ověřujeme požadované funkce. Z jiného oboru než energetika bych zmínil společný výzkum ÚJV Řež a Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně, v jehož rámci jsme vyvinuli a úspěšně vyzkoušeli nové radiofarmakum 11C-Methionin inj. Je určeno pro diagnostiku mozku s použitím metody pozitronové emisní tomografie.

Vaše společnost se významně podílí na projektech v zahraničí, které to jsou?

 Především se zapojujeme do projektů spojených s jadernou energetikou, protože tam vidíme v celosvětovém měřítku vysoký potenciál. Na stáži u nás v Řeži byla skupina odborníků z Jordánska, které plánuje výstavbu jaderné elektrárny. Zahájili jsme spolupráci se společností Fennovoima, která se týká specializované technické podpory pro plánovanou jadernou elektrárnu Hanhikivi 1 na západním pobřeží Finska. Máme několikaletý kontrakt na podporu tureckého jaderného dozoru v rámci výstavby jaderné elektrárny v Akkuyu. Intenzivně pracujeme pro ukrajinské jaderné instituce a podniky, specialisté z Řeže v období 2015 až 2018 zajistí hodnocení technického stavu vnitřních částí reaktoru 3. bloku Rovenské jaderné elektrárny. Je toho ale mnohem víc. Naše společnost patří k vyhledávaným mezinárodním partnerům.

Více o ÚJV Řež na https://www.ujv.cz/.