Miroslav Horák z ÚJV: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti | Firmaroku.cz
Aktuality > Miroslav Horák z ÚJV: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti

Miroslav Horák z ÚJV: Je to o lidech, technologiích a inovativnosti

V roce 2015 si společnost ÚJV Řež, a. s., připomněla šedesát let od svého založení. Pod značkou Ústav jaderného výzkumu je dlouhá desetiletí označována za lídra v oblasti jaderných technologií, stála u zrodu a realizace všech jaderných elektráren v Československu, od Jaslovských Bohunic až po Temelín. Jaký je ten dnešní „ústav“, a co se změnilo? O tom jsme si povídali s Ing. Miroslavem Horákem, místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ÚJV Řež, a. s.

Co představuje Ústav pro jaderný výzkum Řež?
Dnes je to „ústav“ už jenom v zaměstnaneckém slangu, ÚJV Řež představuje nestátní akciovou společnost na vysoké technologické úrovni s jedinečným lidským potenciálem. Nabízíme zákazníkům odborníky schopné řešit zadání v celé řadě oblastí, od energetiky, přes projektování průmyslových staveb nebo inženýring až po bezpečné ukládání radioaktivního odpadu a výrobu radiofarmak. Jednu zvláštnost si ale zachováváme, nejsme jenom servis, ale vyvíjíme vlastní unikátní zařízení, výzkum aplikujeme v praxi.

Které činnosti byste považoval dnes za stěžejní?
I když je to zjednodušené, dají se charakterizovat dva okruhy činností: ty, které jsou spojené s energetikou a ostatní. Tomu odpovídá i organizační členění naší společnosti, kde přímou součástí ÚJV Řež jsou divize zabývající se: jadernou bezpečností a spolehlivostí, integritou a technickým inženýringem, chemií palivového cyklu a nakládáním s odpady, projekční činností a radiofarmaky. Naše portfolio činností doplňují dceřiné společnosti se zaměřením například na výzkum a vývoj v oblasti jaderných zařízení a dopravy, zkoušky pokročilých materiálů, provoz výzkumných jaderných reaktorů či zpracování prováděcí stavební dokumentace. Jejich pracoviště najdete jak v Řeži, tak v Plzni, Brně, Uherském Brodě nebo slovenských Mochovcích.

Zmiňte některé konkrétní projekty a aktivity?
Je jich mnoho, ale k těm nejvýznamnějším bezesporu patří kvalifikace zařízení, diagnostika, nedestruktivní kontroly a provádění řady analýz a výpočtů sloužících k zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren, zjednodušeně řečeno: řízení jejich životnosti. Velká pozornost je věnována odvozům vysokoobohaceného jaderného paliva z různých zemí na přepracování do Ruské federace. Práce jsou součástí společné rusko-americké Iniciativy pro snižování globálních hrozeb. Celkem se naše společnost od roku 2007 podílela na 14 přepravách vyhořelého jaderného paliva z 9 zemí, včetně dvou z ČR. Hodně se dnes hovoří o obnovitelných zdrojích, ani v Řeži nezůstáváme pozadu. V roce 2011 jsme představili TriHyBus, vodíkový autobus unikátní konstrukce, kde energii pro elektromotor zajišťují vodíkové palivo, Li-ion baterie a výkonné kondenzátory, tzv. ultrakapacitory. Úspěšně jsme otestovali pilotní systém ukládání energie ze solárních zdrojů do vodíku a jeho zpětného použití na výrobu elektrické energie. Z jiného oboru než energetika bych zmínil společný výzkum ÚJV Řež, naší divize Radiofarmaka a Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně, v jehož rámci jsme vyvinuli a úspěšně vyzkoušeli nové radiofarmakum 11C-Methionin inj. Je určeno pro diagnostiku mozku s použitím metody pozitronové emisní tomografie (PET).

Vaše společnost se významně podílí na projektech v zahraničí, které to jsou?
Především se zapojujeme do projektů, které jsou spojovány s jadernou energetikou, protože tam vidíme v celosvětovém měřítku vysoký potenciál. Na stáži u nás v Řeži byla skupina odborníků z Jordánska, které plánuje výstavbu jaderné elektrárny. Zahájili jsme spolupráci se společností Fennovoima, která se týká specializované technické podpory pro plánovanou jadernou elektrárnu Hanhikivi 1 na západním pobřeží Finska. Máme několikaletý kontrakt na podporu tureckého jaderného dozoru v rámci výstavby jaderné elektrárny v Akkuyu. Intenzivně pracujeme pro Ukrajinské jaderné instituce a podniky, specialisté z Řeže v období 2015 až 2018 zajistí hodnocení technického stavu vnitřních částí reaktoru 3. bloku Rovenské jaderné elektrárny. Ale je toho mnohem víc. Naše společnost patří k vyhledávaným mezinárodním partnerům.