Na jižní Moravě bodovala výroba z technických pryží a kurzy rukodělné tvorby_ | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Na jižní Moravě bodovala výroba z technických pryží a kurzy rukodělné tvorby_

Na jižní Moravě bodovala výroba z technických pryží a kurzy rukodělné tvorby_

8. 10. 2019, Hospodářské noviny

Jihomoravskýkrajpatřídlouhodobě k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Ne nadarmo je Brno Mekkou strojírenství a průmyslová odvětví v regionu vytvářejí třetinu zdejšího hrubého domácího produktu. Opominuta nemůže být ani silná koncentrace farmaceutického průmyslu, stejně jako oblíbeného vinařství. To je navíc zejména v Podyjí vhodně spojováno s rozvojem stále populárnější cykloturistiky. Významným lákadlem kraje z hlediska zahraničních návštěvníků je bezesporu Masarykův okruh, který přitahuje příznivce motoristických závodů. To vše vytváří výborné podmínky pro místní živnostníky a podnikatele z nejrůznějších oborů. Jasně se to ukázalo na letošním vyhlašování krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2019 a MONETA Živnostník roku 2019. Mezi živnostníky uspěla Bohdana Goliášová, která pomáhá rukodělným tvůrcům. „U paní Goliášové mě doslova fascinuje, v jakém oboru podniká. Úžasně pomáhá lidem, a to celým stovkám lidí, tak, aby se uživili,“ okomentoval porotce Roman Niedoba z MONETA Money Bank. Mezi firmamiodbornouporotunejvíce zaujala společnost Gumex, která se věnuje výrobě v oboru techNa nických pryží a plastů. „Je to obrovský rodinný příběh. Z garáže vybudovali velkou, stabilní firmu. Dodávají své výrobky do v ýznamných mezinárodních společností,“ zhodnotil volbu člen poroty Martin Pudil z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2019. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihomoravském kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Y Soft Corporation. „Nadace Vodafone ocenila, že kromě nadstandardních benefitů nabízí svým zaměstnancům i akcie společnosti a například i měsíční příspěvky na školku pro každé dítě zaměstnance. Mnoho sociálně prospěšných projektů podporují prostřednictvím zapojení zaměstnanců do aktivního dobrovolnictví. Přednáší na místních univerzitách a jsou velmi aktivní v oblasti podpory startupů prostřednictvím mentorování a týmu, který nabízí českým startupům financování. Příkladem snižování zátěže na životní prostředí je i snižování spotřeby plastů, kdy z každého obalu USB čtečky karet ubrali dva plastové sáčky a tím snížili jejich roční spotřebu o 1200 kilogramů,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Propojuji svět tvůrců se světem podnikání

Bohdana Goliášová, MONETA Živnostník roku 2019 Jihomoravského kraje Narodila se do rodiny domácích kutilů. „U nás doma se vyrábělo úplně všechno, až bylo pro mě později velikým překvapením, že se věci dají i koupit, že si je všichni nevyrábějí,“ říká Bohdana Goliášová. Když se rozhodovala, čemu se bude po několika podnikatelských projektech věnovat, tak se vrátila ke své srdcovce, a tou je rukodělné podnikání. Věděla, že rukodělní tvůrci to mají těžké, a proto je chtěla naučit dobře nacenit práci a naučit je myslet strategicky, aby si dovedli vymyslet takový model podnikání, který jim bude fungovat. Založila skupinu, která se jmenuje Tvůrci v praxi. „V tuhle chvíli je to úplně úžasná platforma, jsou tam lidé z úplně různých oborů. A když já jim nedokážu něco poradit, když chtějí znát například parametry nějaké provozovny, tak oni si to tam vzájemně poradí. Je to krásné, jak tvůrci dokáží spolupracovat a pomáhat si,“ popisuje vítězná živnostnice. Například rukodělní výrobci hraček mají

problém s tím, že každá věc se musí zvlášť certifikovat. Je to drahé, a tak se u ní spojili a udělali si zvláštní skupinu a společně dělají certifikace, aby je to každého nestálo tolik peněz. Vedle široké nabídky vzdělávacích programů zdarma nabízí placené kurzy a mentoringy. Její pilotní službou je víkendový kurz nazvaný Jak se živit svým rukodělným koníčkem. „Podnikatelské modely, které se učí v běžných kurzech, na tvůrce nefungují. Tvůrci jsou totižspecifičtílidé. Klasickýtvůrce nemůže vzít jednu věc a vyrábět ji v tisících kopií, protože by to zabilo jeho tvůrčí duši,“ přibližuje Goliášová. Podle jejích slov není těžké si spočítat cenu, ale umět ji pak ustát před zákazníkem. Někdy je potřeba se hodně chytře podívat na model podnikání, protože například panenku ušitou v ruce, když se spočítají náklady na její výrobu, tak vyjde prodejní cena třeba na tři tisíce. A najít někoho,kdobybylochotnýjikoupit, je opravdu hodně těžké. Takže se zamýšlí, jestli z panenek udělat například modely na cvičení pro fyzioterapeuty, posunout model někam, kde už je za práci někdo ochotnýzaplatitpeníze,kteréčlověka uživí. „Můj klasický klient, pro koho jsem já to všechno dělala, to jsou klasické české tvořilky a čeští kulitové, kterým někdo řekl, zkus to prodávat na Fleru a oni se tam neuživí. Jenže existuje celá řada kanálů a modelů, ve kterých to jde,“ dodává Bohdana Goliášová. Usiluje o to, aby čeští tvůrci byli vnímaní i ve světě stejně, jako když se řekne české pivo nebo český hokej. Nikde na světě není podle ní tolik zručných lidí na metr čtvereční jako právě u nás.

Segmentaci máme rozpracovánu na asi 220 oborů

Libor Sedláček, marketingový ředitel společnosti Gumex, Vodafone Firma roku 2019 Jihomoravského kraje To, jak vznikal, kde stojí a kam směřuje strážnický Gumex, to nám přiblížil Libor Sedláček. „Naše rodinná firma v yrábí především průmyslové hadice s koncovkami, různé komplety, a potom je to ploché těsnění a metrážní výroba,“ uvádí marketingový ředitel. K tomu Gumex vyrábí také dopravníkové pásy nebo zlepšuje pracovní prostředí, což jsou například protihlukové desky a fólie. Své výrobky distribuuje po celé České republice a na Slovenku. Zakladatel společnosti Jan Sedláček byl původní profesí pošťákem, pak pracoval v bývalém Řempu, a následně se rozhodl zkusit něco sám, a tak si se společníkem založil firmu. Toho v roce 2000 vyplatil. V České republice dnes firma zaměstnává 115 lidí, na Slovensku kolem 35. Obratem se pohybuje kolem půl miliardy korun ročně. Gumex sídlí ve Strážnici, kde má rovněž

logistický sklad. „Pokud si někdo představí naše výrobky, nejsou to gumové hadice, které vidíte někde na zahradě. Vyrábíme průmyslové hadice, které jsou třeba v motorech nebo kompresorech, pro naše zákazníky je různě krátíme, sekáme, osazujeme koncovkami, testujeme a kompletujeme. Pokud jde o těsnění, tak je na plotrech na vodním paprsku řežeme a podobně,“ upřesňuje zástupce vítězné firmy. Pobočky mají v Moravanech u Brna, v Praze, na Slovensku pak v Bratislavě, Žilině, v Košicích a mikrokancelář ve Zvoleně. Hlavním odběratelem je jednoznačně strojírenství. Další v ýrobky končí také ve stavebnictví, zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu. „Segmentaci máme rozpracovánu na asi 220 oborů, celkový počet klientů za tento rok je zhruba 17 tisíc,“ chlubí se právem Sedláček. Rodinná firma uvažujeme v horizontu několika let o dalším rozvoji podnikání. „Je to něco, na čem interně pracujeme, takže to hlavní bych si nechal pro sebe, ale jinak je to pokračování v pořizování moderních technologií. Jde o automatizaci procesů, ať už se jedná o ty prodejní nebo v ýrobní,“ uzavírá Libor Sedláček. Gumex se zaměřuje na to, aby se jejich zaměstnancům pracovalo skutečně dobře. Vloni vymysleli stroje, které pomohou při manipulaci s rolemi nebo s odvíjením materiálu. Zaměstnanci jsou lidé, kteří musí dokonale zvládat práci na moderních zařízeních. Jak říká Libor Sedláček, z hlediska kvalifikace, když potřebujete řídit CNC, tak je nutné, aby ten člověk skutečně něco uměl. A takoví lidé v Gumexu také pracují.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2019 Jihomoravský kraj: 1. místo Gumex 2. místo Y Soft Corporation 3. místo ASIO NEW Firma Gumex se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2019 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2019 Jihomoravský kraj: 1. místo Bohdana Goliášová 2. místo Vladimír Fiala 3. místo Jan Stejskal Živnostnice Bohdana Goliášová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2019 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2019 Jihomoravský kraj: Y Soft Corporation NÁZORY Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky a příležitosti pro rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji? Jihomoravský kraj považuji v rámci České republiky za lídra v koncepční, dlouhodobé podpoře podnikání. Důležité je především zaměření kraje na inovativní podnikání a celková orientacenaznalostníekonomiku,vědu,výzkumainovace. Od roku2001začalJihomoravský krajrealizovat Regionální inovační strategii, díky které soustavně roste konkurenceschopnost kraje, vzniklo přes dvacet tisíc nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, v Brně se usadily desítky špičkových vědcůaspodporouevropskýchfondůvzniklacentraexcelence Středoevropský technologický institut CEITEC, Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, CzechGlobe – Centrum prostudium dopadů globální změny klimatu amnohonových centervýzkumuavývoje. Zaměřenínapokročilévýrobníastrojírenskétechnologie,přesnépřístroje,vývojsoftwaruahardwaru, léčiva, lékařskou péči a diagnostiku a technologie pro letecký průmysl umožňuje další růst mezinárodní konkurenceschopnosti regionu a růst firem. Klíčovou roli v realizaci regionální inovační strategie má Jihomoravské inovační centrum (JIC), které od roku 2003 systémově podporuje inovativní podnikání od úrovně start-upů, až po již existující malé a střední podniky. Díky úspěšnému naplňování inovační strategie je Jihomoravský kraj dáván za příklad dalším evropským regionům, což významně podporuje myšlenku zřizovat inovační centra po vzoru JIC ve všech krajích České republiky. Vytvořený a skvěle fungujícíinovačníekosystémpomohlrůstuvýznamnýchstart-upů a spin-offů jako jsou například Kiwi.com, Y Soft, Flowmon Networks,NenoVision,Phonexiaadalších. Problémy,kterétrápí podnikatele na úrovni kraje, se týkají především aktuálního nedostatku kvalifikované pracovní síly, územního plánování asouvisejícídostavbyacelkovéhostavudopravníinfrastruktury. Jednou z brzd rozvoje regionu je rovněž nedostatečné využití potenciálu brněnského mezinárodního letiště. Jihomoravský kraj i Statutární město Brno na řešení těchto výzev naštěstí spolupracují. Krajskáhospodářskákomoranapříkladpodnikatelům pomáhávoblastizískáváníkvalifikovanýchzaměstnancůzezahraničíapodílísenazvyšováníprestižetechnickéhovzdělávání. Tomáš Psota ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy