Na Olomoucku bodují uniformy a technologie povrchových úprav | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Na Olomoucku bodují uniformy a technologie povrchových úprav

Na Olomoucku bodují uniformy a technologie povrchových úprav

24. 10. 2019, Hospodářské noviny

Geograficky pestrý region rozhodně nezapře svoji rozmanitost ani v podnikatelském prostředí! Jeho současná úroveň se může v mnohém hrdě hlásit k tradičním odvětvím, která jsou v Olomouckém kraji přes nejrůznější úskalí hluboce zakořeněna. Na prvním místě je nepochybně třeba jmenovat textilní průmysl, který v novém hávu směřuje k dobám svého největšího lesku. Skvěle rozvinutá je rovněž výroba strojů, průmysl optiky a elektrických zařízení. Z úrodné půdy v jižní a centrální části regionu, která je u řady plodin zárukou vůbecnejvyššíchprůměrnýchvýnosů v rámci celé republiky, těží bohatězastoupenépotravinářské podniky. To vše se bezezbytku potvrdilo na krajském kole podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi živnostníky odbornou porotu zaujal nejvíce Jiří Žákovský vyvíjející technologie povrchových úprav. „Má vlastní vývoj a výzkum, což jsou drahé věci. A ti, kdo do nich investují, si zasluhují ocenění. Zaujala mě jeho plazmová technologie a také to, že se dovedl prosadit i u velkých firem. To je obdivuhodné,“ okomentoval porotce Kamil Niedoba z MONETA Money Bank. Mezi firmami se dokázala prosaa dit společnost Koutný, výrobce uniforem a klasické pánské konfekce. „Oblékají naše záchranné sbory. Je to velká prosperující firma na Olomoucku, která zaměstnává přes sto zaměstnanců. Výborně nás reprezentuje i v zahraničí,“ zhodnotil volbu člen poroty Kamil Homola z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2019. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Olomouckém kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Solen. „U společnosti vyzdvihla porota především to, že umožňuje zaměstnaným ženám velmi dobře skloubit rodinný a pracovní život. Maminky na mateřské dovolené mohou využít práci na částečný úvazek, a do práce se pak mohou vracet postupně,sindividuálněnastavenou pracovní dobou. Společnost významně podporuje řadu sociálních projektů v regionu. Mimo jiné spolupracuje s olomouckým sdružením Šance a také s denním stacionářem DC90. Při zadávání a výrobě prezentačních materiálů využívá především recyklovatelné a ekologické materiály,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Takové povrchové úpravy zatím nikdo nedělal

Jiří Žákovský, MONETA Živnostník roku 2019 Olomouckého kraje Výzkum aplikovaný v praxi dosahující neuvěřitelných výsledků. Konkrétně to jsou jednak úpravy povrchů různých druhů materiálů, převážně ocelí nebo i hliníkových slitin, ale i plastů. Úprava spočívá v nanesení velmi tenké vrstvy povlaku, většinou na bázi nanotechnologií. „Zajišťuje se tím navýšení kluznosti, získá se velmi vysoká mikrotvrdost, odolnost vůči otěru a působení chemických vlivů. Velmi dobře tyto vrstvy odolávají teplotním šokům,“ říká Jiří Žákovský. Pracuje v oboru již 46 let, je vyučený strojnímu oboru nástrojař, frézař. Následně studoval střední průmyslovou školu strojní, pak v ykonával praktické funkce konstruktéra lisovacích nástrojů a forem, technologa obrábění

mistra dílny. Byl členem někdejší Československé asociace tepelného zpracování, spolupracoval s nestory metalurgie tepelného zpracování ve vývojovém středisku tehdejší POLDI Kladno a ve Státnímvýzkumném ústavu materiálů. „Na oboru mě zaujalo zvýšení v nečekané míře užitných vlastností a také to, že jsem se díky členství ve vědeckotechnické společnosti zúčastnil konferencí v cizině, kde jsem se setkal s úžasnými lidmi z této oblasti. S některými doposud udržuji kontakt,“ přibližuje vítězný živnostník. Prosadil se například ve Škodě Auto Mladá Boleslav, kde před lety dosáhl zvýšení řezivosti a životnosti střihacích nožů na kulatinu, kdy do zničení jedné střižné hrany původní nástroj dělal deset tisíc nastříhaných kusů, a po jeho úpravě povlakem to bylo bez narušení 26 tisíc kusů. Provedl také úpravy pro svařovací hubice, kdy se dosáhlo navýšení z původní životnosti po dobu dvou až čtyř měsíců na současných 28 měsíců s tím, že se zároveň odstranil zdraví škodlivý separační prostředek. Žákovského aplikované povrchové úpravy předtím nikdo nedělal. „Protože vybavení laboratoří jsou stamilionové částky, spolupracuji rovněž s univerzitami nebo s kolegy v zahraničí, kde mají exkluzivní vybavení a já s využitím svých životních zkušeností si je potom potvrzuji možností metalurgických rozborů a sledováním změny ve struktuře materiálu,“ dodává Žákovský.

Vyrábět uniformy není jednoduchá věc

Pavel Koutný, ředitel společnosti Koutný, Vodafone Firma roku 2019 Olomouckého kraje Oblek od společnosti Koutný má asi nejeden muž. Málokdo ale ví, že hlavním artiklem firmy jsou uniformy. „Hlavním produktem naší společnosti je výroba uniforem a profesních oděvů, které tvoří zhruba 80 procent obratu,“ uvádí Pavel Koutný. V České republice vyrábí uniformy hlavně pro Armádu České republiky, Policii České republiky, Vězeňskou službu, Celní správu, městské policie, hasičské záchranné sbory. „Vyrábět uniformy není moc jednoduchá věc, protože je většinou dána přesná technická specifikace. A ta se musí dodržet do poslední tečky. Pokud se něco liší o dva milimetry, tak se vám výrobky vrátí zpět. Je to jiné než u klasických obleků,“ upřesňuje ředitel vítězné společnosti. VýrobkůděláKoutnýkolem400tisíc

kusů ročně s tím, že na uniformy připadá zhruba 350 tisíc kusů. Pro zahraničí dodává hlavně nizozemské, rakouské a slovenské armádě. Jde o to mít vždy v dané zemi někoho, kdo je s lidmi v kontaktu a je schopen dát podrobnější informace. Firma má výrobní závod v Prostějově, dále šije i na Slovensku, v Bulharsku a Albánii. „Situace v textilním a oděvním průmyslu za posledních dvacet let neustále klesá. Zaměstnanost je čím dál tím nižší. I pro hodně rodičů už to není perspektiva, už nejsou pomalu ani naplněné školy. V tuto chvíli si myslím, že se pokles zastavil a vidím, že jsou signály ze západní Evropy, kde odvětví v podstatě ustoupilo terciální sféře, že se to tam začíná postupně vracet,“ hodnotí Koutný. V Prostějově je škola designu amódyaPavelKoutnýdoufá,žese znovu otevřou i učňovské obory, alespoň jedna třída v daném ročníku. Pomyslného dna už oděvní průmysl podle jeho slov dosáhl, takže teď už bude následovat jen let vzhůru. Firma se v současné dobězaměřujenatechničtějšímateriály. Jsou to například materiály, které v sobě nesou membránu, a jsou tedy voděodolné. „My jako výrobci vrchních oděvů se zaměřujeme spíše na vrchní vrstvu, a to jsou membránové materiály. Na uniformy využíváme hodně směsové materiály, kde je podíl vlny a polyesteru. A ten polyester se snažíme dodávat z recyklovaného polyesterového vlákna, které je vyrobeno z recyklátů,“ uzavírá Pavel Koutný.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2019 Olomoucký kraj: 1. místo Koutný 2. místo CONSTRUSOFT 3. místo GASTRO MACH Firma Koutný se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2019 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2019 Olomoucký kraj: 1. místo Jiří Žákovský 2. místo Jana Kašparová 3. místo Olga Gřundělová Živnostník Jiří Žákovský se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2019 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2019 Olomoucký kraj: Solen INFRASTRUKTURA Zaměřeno na kraj Životvkaždémregionuovlivňujemimojinétakédopravaakvalita komunikací v něm. Stavební společnost EUROVIA CS působí vOlomouckémkrajidlouhodoběazlepšováníživotníchpodmínek místních obyvatel je pro ni velmi důležité. Koneckonců, kde její zaměstnanci pracují, tam i žijí. V současné době zde pracuje EUROVIACSnaprojektuRekonstrukceželezničnístanicePřerov, 2. stavba. Rekonstruovala ale také například tramvajovou trať v ulici 1. máje v centru Olomouce a revitalizovala trať z Bludova doJeseníkuvúsekuBludov–Hanušovice. Včervencitohotoroku pak byla podepsána smlouva na projekt Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc, na níž bude EUROVIA CS pracovat v rámci sdružení více firem. V Olomouckém kraji společnost takétřetímrokemrealizujezimníúdržbuvybranýchúsekůsilnic. EUROVIACSjejednouznejvýznamnějšíchstavebníchfiremvČR. Její pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkových technologiíchanavýkonnostiregionálníchzávodůadceřinýchspolečností. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže plnit zakázky pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor. Iveta Štočková tisková mluvčí, EUROVIA CS RADY A TIPY Pohled odborníka Skrytí majitelé firem to budou mít těžší Určovánítakzvanéhokonečnéhomajitelefirmymělobýtvelkou zbranívbojiprotipraníšpinavýchpenězafinancováníterorismu. Zatím je ale opatření vycházející z evropské směrnice 2015/849 spíše bezzubé. Do jisté míry se to změní 10. ledna 2020, kdy by měl začít platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Účinnostzákonajenavrhovanána1.prosincepříštíhoroku. Troufám si říct, že bude oproti stávající úpravě více nekompromisní. Především tím, že některé dosud neurčité pojmy a povinnosti konkretizuje. Mimo jiné pak zavádí přímou sankci za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů. Sankce sama o sobě nebude nijak omračující. Prvotní pokuta se můževyšplhatmaximálněna50tisíckorun. Dalšímnedostatkem je umožnění „náhradního“ zápisu statutárních orgánů či jejich členů, kteří se mnohdy jistě rádi nechají zapsat namísto svých vlastníků. Na druhou stranu ale zákon zavádí zajímavý institut „zamrazení“ výplaty dividend a hlasovacích práv. Obchodním korporacím, jejichž skutečný majitel nebude zapsán v evidenci skutečných majitelů, totiž bude zakázáno vyplatit jim podíl na zisku (prospěchu) s tím, že tento bude muset být převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Rovněž bude „nezapsaným“ skutečným majitelům zakázáno vykonávat svá hlasovací práva, a to i zprostředkovaně. Následky rozhodnutí v rozporu se zákonem jsou ale zatím nejasné. Linda Maršíčková řadvokátka PwC Legal Česká republika