Nejlepší firma Libereckého kraje vyrábí horolezecké potřeby. Živnostníkem roku se stal výrobce hutního skla | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Nejlepší firma Libereckého kraje vyrábí horolezecké potřeby. Živnostníkem roku se stal výrobce hutního skla

Nejlepší firma Libereckého kraje vyrábí horolezecké potřeby. Živnostníkem roku se stal výrobce hutního skla

26. 9., Hospodářské noviny

Velmi roz vinut ý průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Naopak nejmenší podíl orné a zemědělské půdy a nejvyšší podíl lesní půdy. To je v kostce Liberecký kraj. Jeho charakter se bezezbytku projevil při vyhlašování krajského kola respektovaných podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. Pod Ještědem bylo skutečně z čeho vybírat, celkem se letos v kraji přihlásilo 462 firem a živnostníků z nejrůznějších oborů. Odbornou porotu v Liberci nejvíce zaujal Jiří Pačinek, výrobce hutního skla. „Zaujal mě podnikatelský záměr a kvalitní výrobky. Nava z uje na tradici sklář ů v regionu. Výrobky jsou originální a uplatní se v řadě odvětví navazujícího sklářského průmyslu,“ zhodnotil jeden z porotců Pavel Hons z České spořitelny. Kategorii firem ovládla společnost SINGING ROCK, předvytváří ní výrobce ochranných pomůcek pro práci ve výškách vyvážející své výrobky do desítek zemí celého světa. „Rozhodnutí je vždy složité, celá finálová desítka byla výborná. Mezi porotci nebylo o vítězi pochyb. Můžeme být na takovou, ve světě známou, firmu právem hrdí,“ zhodnotil člen poroty Michal Hájek z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2017. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Libereckém kraji opanovala i tuto kategorii společnost SINGING ROCK věnující se vývoji, výrobě a prodeji osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. „Má přátelské pracovní prostředí s mnoha žádanými benefity a odpovědný přístup k ochraně životního prostředí. Ve svém regionu patří mezi významného zaměstnavatele, který podporuje mnoho kulturních a sportovních akcí. Významně působí v oblasti podpory osob se speciálními potřebami. Mezi jejich nejznámější akce patří setkání lezců a horolezců se zdravotním postižením HandiCamp,“ zdůvodnil volbu Michal Hájek z Vodafone Czech Republic.

***

FAKTA

VODAFONE FIRMA ROKU 2017 Liberecký kraj: 1. místo SINGING ROCK 2. místo Fatyna 3. místo Black Mountain Firma SINGING ROCK se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2017 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze.

ČESKÁ SPOŘITELNA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2017 Liberecký kraj: 1. místo Jiří Pačinek 2. místo Jan Kakos 3. místo Anna Ondřejíková Živnostník Jiří Pačinek se bude o celorepublikový titul Česká spořitelna Živnostník roku 2017 ucházet před finálovou porotou 22. listopadu v Praze.

VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2017 Liberecký kraj: SINGING ROCK

NÁZORY Zaměřeno na kraj

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí a podmínky pro jeho rozvoj ve vašem kraji?

Zaměřím se na otázky, které mají zásadní význam pro rozvoj podnikatelského prostředí v celé zemi, Liberecký kraj nevyjímaje. Jejich řešení v rozhodující míře ovlivňuje kvalitu života lidí. Výrazným problémem zůstává samoúčelná byrokratická zátěž. Drobní podnikatelé, živnostníci, firmy s méně než deseti zaměstnanci ve struktuře ekonomické činnosti v České republice převažují. V posledních čtyřech letech pro ně v neúnosné míře vzrostla byrokratická zátěž spojená s podnikáním. Stát od stovek tisíc podnikatelských subjektů vyžaduje administrativní povinnosti a úkony, které ve většině evropských zemí zajišťuje státní správa. Rozsah a forma byrokratické zátěže vyvolává na straně podnikatelů neúměrné časové, finanční ale i psychologické náklady, odčerpává energii i prostředky potřebné k rozvoji. Přitom se podnikatelům odbourání byrokracie neustále a dlouhodobě slibuje. Více než 20 let také poukazujeme na zásadní deformace podnikatelského prostředí v podobě nepřehledné a nepřetržitě se měnící legislativy a slabé pozice podnikatelské samosprávy při rozhodování o podstatných parametrech podnikatelského prostředí. Tyto hrubé nedostatky neustále kritizujeme a požadujeme jejich odstranění v zájmu zvýšení výkonu českého hospodářství. Česká republika zaujímá v rámci EU jedno z prvních míst v odlivu kapitálu do zahraničí. Financujeme a podporujeme tak vědu a výzkum, kulturu, školství, sociální systém, ekologii, inovace a rozvoj v jiných zemích, bohužel nejenom finančními transfery,ale i odchodem talentovaných lidí, na jejichž odborné vzdělání a vynakládáme nemalé prostředky. Strategickým cílem vývoje hospodářství by mělo být prosazení změny struktury ekonomické činnosti orientací na obory s vysokou přidanou hodnotou, tzv. vzdělanostní ekonomiku. Montujeme, skladujeme, přepravujeme, vyrábíme součástky, ale vyklidili jsme trh v sortimentu řady desítky let vyráběných finálních výrobků a komodit. Vymezené cíle by měly být promítnuty do hospodářské politiky příslušných resortů – vzdělávací soustavy, proexportní politiky, vědy a výzkumu, životního prostředí. Úroveň vzdělávacího systému rozhodujícím způsobem ovlivní naši budoucnost. Podle OECD patříme k zemím, které čekají na pracovním trhu největší změny, 45 % pracovních míst je v ne příliš vzdálené budoucnosti ohroženo změnou či zánikem. Vzdělávací systém by měl v éře revoluce 4.0 kromě odborné stránky výuky rozvinout u žáků a studentů schopnost kriticky posoudit existující možnosti a správně se rozhodovat, reagovat na rychlý a neustálý sled změn, orientovat se v záplavě informací a zodpovědně jednat.

Vladimír Opatrný Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou předseda představenstva

Cítím, že jsme dobří, že na to máme

Jiří Pačinek, Česká spořitelna Živnostník roku 2017, Liberecký kraj

Vítěz kategorie Česká spořitelna Živnostník roku Jiří Pačinek začínal jako zaměstnanec pro jednu sklárnu. Potkával výtvarníky a designéry, se kterými byla vždy velká výzva spolupracovat a realizovat jejich návrhy. Postupem času zjistil, že také on dokáže něco vlastního navrhnout a k jeho počátečnímu údivu se zákazníkům věci líbily. „Když jsem prodal svůj první kus, rozhodl jsem se jít do podnikání naplno a založil si vlastní studio,“ uvedl Pačinek. Zároveň také rozšířil portfolio vlastních realizací. Objekty tvaruje zejména z volné ruky. Vyrábí pro umělce, výtvarníky, designéry, firmy prodávající lustry, světelné objekty a prvky do architektury. Je ho zápal a láska k oboru z něj doslova čiší. „Děláme hodně pro firmy, které vyrábějí svítidla. Přijde designér, uděláme několik prvních prototypů, vybere se a schválí nejlepší, a pak jsou z toho velké objednávky a zakázky. Záleží také podle toho, do jaké země to jde,“ popisuje vítězný živnostník. Sklářský svět je podle jeho slov vlastně malý. Ti, co se o to zajímají, si ho lehce vyhledají. Jeho práce je dř ina, ale nestěžuje si. „Je to ohromná dřina, ale krásná dřina. K aždý sklář má problémy, bolí ho ruce, ráno ale vstane a jde zase pracovat. Je to nádherná práce, já bych v životě neměnil,“ doplňuje upřímně. Do budoucna se chce zaměřit nejen na to, aby se svět doz věděl o jeho výrobcích, ale také o jeho vlastních designech a náv rzích. Sami zákazníci se ho ptají, proč nevystavuje. Také získané ocenění Živnostník roku Libereckého kraje ukázalo, že to má smysl. Příští rok chce vystoupit na velké výstavě a ukázat tam, jaké zboží dělá. Pouze na bohatou klientelu se ale orientovat nechce. „Když se člověk zaměří na určitý styl a určitého zákazníka, tak je to dobré. Moje vize ale zůstává stejná. Chci vyrábět pro všechny, pro bohaté i chudé. Důležité je zabrat, nebát se toho. Zákazníci nás stále vyhledávají, takže to je pro mě znamení, že práci neděláme špatně,“ uzavírá Pačinek.

Vracíme textilní výrobu do Podkrkonoší

Marketingový specialista Jan Zámečník ze společnosti SINGING ROCK, Vodafone Firma roku 2017 Libereckého kraje

Vodafone Firma roku Libereckého kraje, společnost SINGING ROCK, dodává horolezecké pomůcky a osobní ochranné prostředky pro práci ve výškách. Má celkem čtyři provozovny, ve dvou z nich vyrábí technický textil, konkrétně horolezecké a pracovní postroje a pomůcky z textilu. Vedle toho má provoz zabývající se kovovýrobou, třeba výrobou pomůcek pro lezení v ledu, a v neposlední řadě školicí středisko pro práci ve výškách. „Snažíme se odlišit nabídkou komplexního řešení, nedodáváme produkt, ale pomáháme zákazníkovi vyřešit konkrétní problém. Navrhujeme způsob bezpečného pohybu, místa ukotvení,

dále vybavíme pracovníky odpovídajícími ochrannými prostředky a zároveň je proškolíme,“okomentoval marketingový specialista firmy Jan Zámečník. Firma umí přizpůsobit výrobek pro horolezce, natěrače střech, tesaře, obsluhu větrných elektráren, až po vysoce specializované výškaře na ropných plošinách nebo zaměstnance integrovaného záchranného systému. „Momentálně je naše portfolio rozděleno na dvě půlky. Zájmová činnost, horolezectví na jedné straně a na druhé straně profesní činnost, práce ve výškách,“ doplnil Zámečník. Takže je to tak 60 ku 40 ve prospěch práce ve výškách. Firma má distribuční síť rozšířenou takřka po celém světě. Základem vlastní činnosti je stále textilní výroba. Ať už jsou to lana, pracovní smyčky nebo sportovní sedáky,je to vpodstatě manuální práce na šicím stroji,kdy se sešívají jednotlivé komponenty, až z toho vznikne hotový výrobek. Kromě textilní části má společnost i zmiňovanou kovovýrobu. Ta je na Moravě,u Šumperku, kde se vyrábí cepíny, mačky a kladky. Zaměstnanci firmy jsou skuteční nadšenci. „Máme takové heslo‚lezci lezcům‘. Stále to funguje, ve vývojovém oddělení, v marketingu, při školení práce ve výškách, jsou to opravdu lidé, kteří aktivně lezou na skalách a v horách. Jsou to nadšenci, ale zároveň i profíci, umí vyvíjet, umí prodávat. Je to ideální stav, kdy koníček je i prací,“ přiblížil fungování firmy její marketingový specialista.