Napsali o nás > Nejlepší živnostnicí na Karlovarsku je krejčová. Mezi firmami suverénně zvítězil výrobce hudebních nástrojů_

Nejlepší živnostnicí na Karlovarsku je krejčová. Mezi firmami suverénně zvítězil výrobce hudebních nástrojů_

18. 9. 2018, Hospodářské noviny

Karlovarský kraj v sobě nezapře region mnoha kontrastů. Na jedné straně zahrnuje stále ještě téměř zpustlé vesnice a vesničky, kterým se jen těžko podaří zakrýt viditelné jizvy minulosti, o oblastech k nepoznání přeměněných těžebními rypadly ani nemluvě. Na druhé straně je to kraj výstavních lázeňských měst, plných luxusníchhotelů,příjemnýchparků apromenádatakébohatéklientely, která zde chce relaxovat a užít si lázeňského poklidu. V tom kontrastu je stále něco syrového a uchvacujícího zároveň. Podnikatelské prostředí se tu v mnoha ohledech snaží navázat na své hluboké kořeny, i když většinou do značné míry zpřetrhané. Ukázalo se to i na letošním vyhlašováníkrajskéhokolarespektovaných podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018. Příběhem kvality českého textilnictví zaujala Kristina Tomandlová, která se věnuje profesním oděvům pro hotely a wellness, a stala se tak nejlepší živnostnicí v kraji. „Mám obdiv nad vytrváním paní Tomandlové v oboru, který je drcen asijskou produkcí. Oceňuji orientaci na obor, ve kterém Karlovarský kraj vynikal. Je flexibilní a dlouhodobě spolupracuje s lázeňskými hotely a školami,“ okomentovala porotkyně Kateřina Langmaierová z České spořitelny. Mezi firmami všechny přítomné a především porotu oslnila úspěšná společnost AKORD KVINT, přední výrobce smyčcových hudebních nástrojů. „Vybrali jsme firmu AKORD KVINT, a to z důvodu její tradiční výroby v tradiční lokalitě. Dokázala obnovit houslařskou tradici v malé obci a dostat se do celého světa. Je zároveň velmi ekonomicky stabilní,“ zhodnotil člen poroty Jan Kučera z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Karlovarském kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost SKF Lubrication Systems CZ. „Nadace Vodafone ocenila zejména propracovanou strategii vůči zaměstnancům, otevřený přístup v komunikaci a odměňování, možnosti rozvoje vzdělávání a v rovném přístupu k ženám a mužům. Společnost patří dlouhodobě mezi organizace, které jsou v regionu velmi aktivní a podporují různorodé kulturní, sportovní a společenské aktivity. SKF Lubrication Systems CZ důsledně dbá na úspory energie, efektivní využívání zdrojů vody a snižování emisí CO2. Společnost patří mezi leadery v oblasti udržitelného rozvoje,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Nevydávám žádné katalogy Titulem Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Karlovarského kraje se může právem pyšnit úspěšná krejčová Kristina Tomandlová. Věnuje se výrobě profesních oděvů pro gastro, hotely, restaurace a hotelové školy. Šije i pro německé hotely, italské hotely a textilní agentury. Ten, kdo

by si myslel, že v regionu plném lázeňských hotelů, má doslova zlatý důl, by se mýlil. „Lázeňská města nejsou zlatý důl, spíše se mi daří mimo Karlovy Vary. Tady mám svojí starou klientelu, kterou jsem si musela takzvaně vybojovat, vybudovat a ukázat jim, že jim mám se svým týmem co nabídnout,“ vysvětluje Kristina Tomandlová. A co může nabídnout za sortiment například konkrétně pro hotel? Pokud se domluví na schůzce, přinese ukázat vzorky, materiály a vlastní hotové výrobky, aby si to například

ředitel hotelu uměl představit. Když ji osloví, že potřebuje obléci pokojské nebo wellness, číšníky, servírky, kuchaře, nachystá si vzorky a ukáže, jak jsou zpracované, jaké má látky. Oděv pak musí především ladit s duchem hotelu. Nevydává žádné katalogy, dělá věci individuálně, protože chce, aby každý hotel měl svoje logo, svůj styl. „Je to hodně o komunikaci a je to o tom, že když přijdu do hotelu, tak si nesednu a nedám si kávu, ale chci se podívat do provozu, chci se podívat, jak to mají vybavené, v jakém stylu, jestli je to moderní styl nebo jestli je to retro, jaké mají doplňky, koberce a aby ten číšník, servírka nebo kuchař v tom hotelu byl také svým oděvem jeho součástí,“ přibližuje svůj pohled na věc Tomandlová. Pokud jde o trendy v hotelovém oblékání, hodně prosazuje jednoduchost, protože když si číšník nebo servírka po náročné práci ještě musí udržovat svoji uniformu, tak jim nechce dávat žádné volánky, všechno musí být příjemné, jednoduché. Musí to být praktické, tak aby se v tom zaměstnanci osm deset hodin mohli pohybovat. Práce je zároveň jejím hobby a cíle má takové, že s nimi nezbývá než plně souhlasit, i když k nim není možná ještě vždy a všude úplně blízko: „Chtěla bych se posunout tak, aby když přijdu do restaurace, kde si zaplatím servis, kde si zaplatím drahé jídlo, jsem v pěkném prostředí, tak abych měla i kulturní zážitek z toho oděvu, z toho číšníka a z té servírky, z personálu, který mě obsluhuje.“

Nějakou tradici houslařství v rodině přeci jen máme

Vítězná firma Karlovarského kraje se jmenuje AKORD KVINT a zaměřuje se na výrobu houslí. „Nějaké ponětí o tom, jak housle vypadají, má asi každý, každý už je slyšel hrát. Naší úlohou je postavit je, což znamená velmi mnoho dílčích operací. Musí se pokácet ten správný strom, musí se správně nakrátit, sušit, přetřídit, vyfrézovat nebo vydlabat, sestavit správně dohromady,“ popisuje jednatel firmy Jan Holiš. Společnost navazuje na tradici v místě, kde podniká, která sahá až do 17. století. Pořád ale svoji práci bere především jako řemeslo, které, pokud se dělá poctivě, tak to stojí určité úsilí. Je to také o tom, že musí komunikovat s uživateli. „V tom tkví naše know-how, bedlivě posloucháme, co potřebují, a snažíme

se na to reagovat. Možná nevýhoda, ale zároveň krása našeho řemesla, je v tom, že pracujeme s přírodním materiálem. On se nedá úplně proměřit, nepostavíte každé housle stejné. U každého kusu je to jinak, musíte reagovat na materiál. Je to strašně moc o zkušenostech, a potom o konzultaci s pedagogy, hráči nebo velkoobchodníky na světovém trhu, protože ti určují, co chtějí,“ doplňuje Jan Holiš. Je přesvědčen, že založit firmu podobnou té jeho, je v současné době prakticky nemožné. Měli s bratrem ohromné štěstí, že jejich otec dříve ve státním podniku prošel úplně všemi profesemi, a získal pak obrovskou zkušenost. „Táta měl odvahu dělat to pořádně a měl taky odvahu to nabídnout. Uchytilo se to, a pokud to děláte pořádně, tak dnes za nás hovoří produkty a naše značka,“ hodnotí právem sebevědomě Holiš. Na nějakou dlouhodobou tradici rodinného houslařství neodkazují, i když přeci jen nějaká existuje… „Je to spíše náhoda. Nechci říci, že něco nemělo svůj vliv, mělo. Táta pochází z Moravy a přišel do učení do Lubů a ten obor mu byl svým způsobem vybrán. On se v něm ale zhlédl a zjistil, že mu byl vybrán dobře, že je to pravé, pro co se hodí. Pak si vzal maminku a moje babička je rodilá schönbašačka. A shodou okolností její tatínek byl také houslařem, takže přeci jenom tam nějaká návaznost je,“ přibližuje jednatel vítězné firmy. Jeho otec se nicméně nezačal houslím věnovat proto, že existovala nějaká delší tradice, která byla mezitím zapomenuta.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2018 Karlovarský kraj: 1. místo AKORD KVINT 2. místo Lux Lighting 3. místo Důlní strojírenská společnost Firma AKORD KVINT se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2018 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. ČESKÁ SPOŘITELNA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2018 Karlovarský kraj: 1. místo Kristina Tomandlová 2. místo Daniel Jaša 3. místo Milena Nováková Živnostnice Kristina Tomandlová se bude o celorepublikový titul Česká spořitelna Živnostník roku 2018 ucházet před finálovou porotou 14. listopadu v Praze. VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2018 Karlovarský kraj: SFK Lubrication Systems CZ INFRASTRUKTURA Zaměřeno na kraj Společnost EUROVIA CS patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v ČR. Její pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkových technologiích a výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností. Disponuje rovněž vlastní surovinovou základnou. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže realizovat menší i velké zakázky. V Karlovarském kraji realizovala Skupina EUROVIA CS přestavbu silnice I/6 v úseku Lubenec – Bošov na dálniční parametry D6. Hlavní náplní stavby bylo zkapacitnění a úprava původní silnice, aby odpovídala aktuální intenzitě dopravy. Silnice I/6 spojuje Hlavní město Prahu s karlovarsko-chebskou průmyslovou aglomerací a s lázněmi mezinárodního významu. Je vedena z Prahy ve směru Krušovice – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice s Německem. D6 odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepšily životní podmínky místních obyvatel, což je pro společnost EUROVIA CS velmi důležité, protože kde její zaměstnanci pracují, tam i žijí. V Karlovarském kraji realizovala skupina i řadu dalších projektů, například Centrum bezpečí a zdraví, rekonstruuje místní komunikace, v poslední době například v Plesné, pracovala na průtahu Karlových Varů. Aktuálně pracuje na dalším úseku D6, na obchvatu Řevničova a na I/21 Trstěnice – Drmoul. Iveta Štočková tisková mluvčí EUROVIA CS RADY A TIPY Pohled odborníka Udržujete pořádek v dokumentech k přiděleným dotacím a v jejich průběžném sledování? Různé dotační programy vyhlášené a zrealizované v minulosti umožnily podnikům financovat svoje rozvojové investiční záměry. K vlastnímu přidělení dotace vede často dlouhá cesta. Je k tomu potřeba detailně vyplnit žádost, jednotlivé formuláře a přílohy týkající se projektu, který je pomocí dotace financován. Vlastní realizace projektu je provázána s dodržováním podmínek žádosti. Optimální je vedení detailního seznamu jednotlivých faktur a ostatních dokladů spojených s náklady na projekt, včetně archivace žádosti o dotaci a ostatních vstupních dokumentů. Seznam neslouží pouze pro případnou kontrolu ze strany dotaci poskytující instituce. Podniku pomůže udržet si pořádek v celkovém přehledu o přijatých finančních prostředcích minimálně do doby, než je splněna doba udržitelnosti projektu. Pořádek v dokumentech po celou dobu udržitelnosti projektu by měl být samozřejmostí pro každého příjemce dotace. Tomáš Vlčan oddělení auditu PwC Česká republika