Obleky z první republiky soutěží s levným Bulharskem | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Obleky z první republiky soutěží s levným Bulharskem

Obleky z první republiky soutěží s levným Bulharskem

8. 10. 2018, Hospodářské noviny

Přestát velkou krizi, jež v minulých letech v Česku postihla oděvní průmysl, a uhájit svoje místo na trhu po vpádu globalizace na rozdíl od mnoha tradičních firem oděvní družstvo Vývoj z Třeště zvládlo. Dnes patří k úspěšným výrobcům obleků, ale také pracovního textilu a čerstvě se stalo firmou roku Kraje Vysočina.

            V anketě vyhlašované Hospodářskými novinami zvolila odborná porota na galavečeru v Jihlavě Vývoj v konkurenci dalších devíti podniků téměř jednomyslně. „Jednoznačně zvítězila tradice, kvalitní řemeslo, český původ a nadšení pro věc,“ osvětlil volbu porotce Pavel Janák ze společnosti Vodafone Czech Republic, která je partnerem ankety.

            „Snažíme se do našich výrobků vnášet precizní zpracování a řemeslo, které při absenci učňovského školství pomalu zaniká,“ říká předseda představenstva Vývoje Radek Chládek. Při přebírání cen děkoval zejména více než stovce svých zaměstnanců.

            Loni obrat družstva překročil 100 milionů korun. A Vývoj má i řadu nových plánů. „Chceme posílit síť prodejen, vytvořit takovou osu Praha, Jihlava, Třešť, Brno,“ popsal Chládek. V Brně se jeho firma usadila nejnověji, v Praze by brzy ke krejčovskému salonu značky měla přibýt prodejna. „Více se chceme zaměřit také na nabídku pro ženy,“ dodal šéf.

            Družstvo bylo založeno už za první republiky v roce 1931. „Nyní se snažíme konkurovat především levné výrobě například z Bulharska a Rumunska. Naši zákazníci ale nechtějí přijmout každoroční zvyšování cen. Pokud bude ze strany státu pokračovat tlak na zvyšování mezd bez možnosti změny daňové zátěže, pomalu se staneme velmi drahou výrobou, která i přes perfektní kvalitu a servis nebude schopna získat zakázky,“ zamýšlí se Chládek.

            Druhé místo v anketě obsadila společnost Adélka, vyrábějící žitnou a pšeničnou mouku, pekařské a cukrářské výrobky. Třetí cenu získala firma Sapeli, výrobce interiérových dveří.

            V Jihlavě jako i v jiných krajských městech se rovněž vyhlašovala cena pro živnostníka roku. Stal se jím netradiční kavárník Josef Švec z Havlíčkova Brodu. „Chtěl jsem dát příležitost lidem se zdravotním omezením, a tak jsem hned zpočátku byl rozhodnut jít cestou sociálního podniku,“ ozřejmil své záměry.

Vzhledem ke své předchozí profesi – byl školitelem v oboru kávy a barové gastronomie – se rozhodl pro kavárnu. Nazval ji AveKave. Začínal se třemi zaměstnanci, v současné době jich má sedm a převážně jde o lidi s různou formou hendikepu.

            Švec vzbudil mezi členy poroty i účastníky vyhlášení velké sympatie. „Vítězství si zaslouží za odvahu a za to, že do svého podnikání zahrnul i lidi s hendikepem. A také za své velké podnikatelské srdce,“ komentovala volbu členka poroty Iveta Raplíková z České spořitelny, partnera této ceny.

            Stříbro v Jihlavě vybojovala Eva Stoklásková Hegerová, která se zabývá realizací zahrad. Bronzová je Eva Fruhwirtová, věnující se rozvoji moderních manažerských dovedností a trénování mozku.

VÝSLEDKY V KRAJI VYSOČINA

1. Vývoj, oděvní družstvo oděvní výroba (Třešť) 2. Adélka výroba mouky, pekařských a cukrářských výrobků (Pelhřimov) – zároveň vyhlášena jako společensky nejodpovědnější v kraji 3. Sapeli výroba interiérových dveří (Jihlava)

1. Josef Švec provoz kavárny a prodej kávy (Havlíčkův Brod) 2. Eva Stoklásková Hegerová realizace zahrad (Hybrálec) 3. Eva Fruhwirtová rozvoj moderních manažerských dovedností, trénink mozku (Rouchovany)