Pavel Popluhár: Náš úděl je posouvat věci dopředu | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Pavel Popluhár: Náš úděl je posouvat věci dopředu

Pavel Popluhár: Náš úděl je posouvat věci dopředu

Asi málokdo pochybuje o významu vzdělávání. Důležité inovace a trendy současné doby do něj přináší teplická společnost, která se může nově pyšnit titulem Vodafone Firma roku 2020 Ústeckého kraje. Pojďme se s ní seznámit trochu blíže.

Prvenství v kraji, vaše první dojmy…
Je to úžasná zkušenost, je to naplňující a samozřejmě ocenění si zaslouží všichni zaměstnanci firmy, protože to je především jejich činnost. Pracovali jsme teď posledního tři čtvrtě roku skutečně intenzivně a sáhli si všichni na dno, takže díky nim jsme získali toto ocenění.

Čemu konkrétně se věnujete?
Jsme ústecký start-up, který si klade za cíl posunout české školství do 21. století. Vytváříme digitální učební materiály a učebnice, které slouží učitelům, aby získali opět pozornost dětí, aby dokázali učit nová témata, aby dokázali zaujmout obsahem a aby učitelům vzdělávací materiály pomohly ušetřit čas, který je pro nás všechny samozřejmě vzácný. Náš vzdělávací program můžou používat jak v prezenční, tak distanční formě výuky, můžou zadávat domácí úkoly na dálku s automatickým vyhodnocováním a kontrolou neodevzdaných úkolů. Tím jsme eliminovali administrativní zátěž, která se na učitele valí ze všech stran.

Tak to jste v současné době doslova uhodili hřebíček na hlavičku…
Ano, ale je to samozřejmě těžké, protože existuje určitá propast mezi technologiemi a učiteli Bude to ještě chvíli trvat, než se dokáží všichni správně adaptovat. Jsme rádi, že školy jsou spokojené s našimi výukovými materiály, rodičům to ušetří starosti a žáky to baví.

Jak se dostáváte do škol a k rodičům?
Dříve jsme uspořádávali semináře, které měly za cíl nastínit i to, co je v pozadí vzdělávacích materiálů. My se zaměřujeme převážně na tvorbu materiálů k technickým oborům, které by měly mít za důsledek i lepší konkurenceschopnost České republiky v globálním prostředí. Teď se to všechno přesunulo do on-line prostředí, děláme pro učitele webináře, dělali jsme on-line výuku a žáci s tím byli spokojení. Je to i inspirace pro učitele, aby trochu změnili styl výuky a začali využívat naše materiály.

Jak vy osobně jste se k oboru dostal?
Naším údělem je posouvat věci dopředu. Já se ve vzdělávání pohybuji už dlouhou dobu, prakticky už od doby, co jsem sám odešel ze vzdělávacího systému. Pro mě je motivace, aby děti zase rády chodily do školy, aby samy měly snahu dozvědět se více. Sám jsem rodič od třech dětí, takže to sleduji.

Jak získáváte odborníky na tvorbu výukových materiálů?
Učitelé jsou pro nás vždy na prvním místě, učitel má vždy klíčovou roli ve vzdělávání, a proto jsme vytvořili iniciativu Re:forma vzdělávání, kde vyzýváme učitele, aby se zapojili ke tvorbě nových vzdělávacích materiálů právě za využití technologií. Na didaktice spolupracujeme s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně právě na vývoji materiálů pro výuku matematiky, fyziky a chemie.

Zaregistroval jsem, že máte ambice se uplatnit i v zahraničí…
Ano, přesně tak. Samozřejmě Česká republika je pro nás srdcovou záležitostí. My jsme si navíc dali tu výzvu, že jsme zůstali v Ústeckém kraji a chceme podporovat tento region a zamezit odlivu mozků, protože podnikat se dá odkudkoli. A v Ústí je velmi důležité posílit konkurenceschopnost, ale naše ambice sahají skutečně do zahraničí, chceme uspět na globálním trhu a chceme v nejbližší době vstoupit na zahraniční trhy.