Podnikání na Liberecku kralují české granáty a historický nábytek | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Podnikání na Liberecku kralují české granáty a historický nábytek

Podnikání na Liberecku kralují české granáty a historický nábytek

2. 10. 2018, Hospodářské noviny

Vkraji pod Ještědem rostou pod nik atelé ja ko houby po dešti. Možná tak trochu vděčí regionu, v němž vyrostli, za svoji pracovitost a píli, které jsou jim bez nadsázky vlastní. Výborný mix drsného horského a podhorského prostředí, blízkost německého trhu, dobrá dostupnost do vnitrozemí a snad i znalost bohaté podnikatelské tradice regionu stojí za úspěchem místních živnostníků a podnikatelů, který v mnoha ohledech jen těžko hledá přinejmenším v Čechách srovnání. Třeba jedna z těch pomyslných hub po dešti dosáhne podnikatelského věhlasu jako Ferdinand Porsche, zakladatel slavné automobilky a konstruktér populárního „lidového vozu“ VW Brouk, který se narodil ve Vratislavicích nad Nisou. Mohlo by tomu nasvědčovat i letošní, řadou neotřelých příběhů nabité krajské kolo podnikatelských soutěží. Nejvíce nakonec odbornou porotu upoutal Ladislav Sluka, který se zabývá výrobou replik historického nábytku. „Pan Sluka zaujal svým vystoupením, je to inteligentní člověk, ze kterého čiší energie a má zajímavý, netradiční předmět podnikání. Přišel v dobovém oblečení, doslova tím žije,“ okomentoval porotce Pavel Hons z České spořitelny. Mezi firmami s přehledem zvítězila společnost Granát Turnov, výrobce zlatých a stříbrných šperků s českými granáty. „Rozhodování poroty bylo poměrně konzistentní. Granát vyhrál zaslouženě, a to jek z pohledu do historie, tak z regionálního pohledu i z hlediska péče o zaměstnance. Věříme, že může uspět i na celostátní úrovni,“ zhodnotil volbu člen poroty Roman Daráš z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Libereckém kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Severochema. „Společnost patří ve svém kraji k významným zaměstnavatelům. Má zřízený orgán Komise péče o členy a zaměstnance, která zajišťuje další zaměstnanecké benefity, příspěvky na rekreaci, kulturní akce a zdravotní rehabilitace. Samozřejmostí je profesní a jazykové vzdělávání. Podporují projekty a neziskové organizace zaměřující se na pomoc spoluobčanům se speciálními potřebami, ochranu přírody či oblast vzdělávání. Sledují životní cyklus výrobku a podle toho volí i obaly produktů. V oblasti ochrany životního prostředí jsou držiteli certifikátu ISO 14001,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Od osmi let mám rád gotiku

Ladislav Sluka, Česká spořitelna Živnostník roku 2018, Liberecký kraj Ladislav Sluka, řečený Kocour, nezapře, že svému povolání doslova propadl. Vyrábí gotický nábytek, studuje způsoby jeho konstrukce a chodí v gotickém oblečení. „Po studiu se snažím konstrukčně vymyslet, jak ten nábytek asi mohl vypadat, protože vycházím hodně z iluminací a různých nástěnných maleb, a pak se snažím ten nábytek vyrobit a povrchově upravit tak, jak se to dělalo v gotice,“ přibližuje Ladislav Sluka. Chtěl být buď kastelánem, nebo vyrábět gotický nábytek. Zájem o jeho práci roste, protože se hodně investuje do oprav zchátralých objektů a není možné do nich dát stálou expozici s originály, protože gotického nábytku se u nás moc nezachovalo. „A když do gotického interiéru dáte rotakového

kokové stoly a empírové hodiny, tak to není tak dokonalé, jako když se tam dají alespoň kopie gotického nábytku,“ říká vítězný živnostník. Vybavuje hrady, zámky, soukromé sběratele, jeho nábytek se vystavuje na putovních výstavách. „Nejtěžší je něco dodělat… Je to hodně o mně, protože já mám někdy něco rozdělaného, a pak vidím obrázek nějakého jiného gotického kusu, a pak mě napadne, že bych to ještě v mezičase třeba ještě zkusil vyrobit. Hodně věcí je rozdělaných, ale většinou to dobře dopadne,“ přiznává Sluka. Musí dělat hodně na sklad, protože když se ozvou lidé, tak většinou mají určité termíny. A když řeknou, že za dva měsíce má udělat pět kusů nábytku, tak se to ruční prací nedá stihnout. Má malinkatou dílničku se specifickou vůní dřeva a různých přírodních barev. Znalost konstrukce gotického nábytku má díky kamarádům, kteří jezdí po Evropě a fotí mu různé zachovalé originály. Vyfotí mu truhlu zespodu, zezadu, otevřou ji, a díky tomu může proniknout do konstrukce středověkého nábytkářství. Práce se promítá i do jeho osobního života. „Teď už takových osmnáct let chodím čistě v gotickém oblečení a sním o tom, že jednou budu bydlet v gotické tvrzi, kde budu mít koně a dravce a budu tam spokojeně hoblovat gotický nábytek,“ uzavírá Ladislav Sluka.

Nikdo jiný netěží český granát

Pavel Tvrzník, předseda představenstva společnosti Granát Turnov, Vodafone Firma roku 2018 Libereckého kraje Český granát zná asi každé malé dítě. Pojďme se ale s předsedou představenstva společnosti Granát podívat na to, jak se doluje, zpracovává a co všechno je z něj možné vyrobit. „Jsme družstvo, které vyrábí šperky s českými granáty. Náš program zahrnuje celé zpracování od vytěžení českého granátu, přes jeho vybroušení, zasazení do šperku, až po prodej koncovému zákazníkovi,“ říká Rudolf Tvrzník. Těžba je v podstatě unikátní, protože v současné době se těží pouze jediné ložisko českého granátu a to je důl v Podsedicích v Českém středohoří. „Těžba je velice jednoduchá, je to těžba povrchová, žádné hlubinné dobývání. Provede se skrývka zeminy, odhalí se vrstva štěrku, která obsahuje

české granáty. Štěrk projde úpravnou, mechanicky se roztřídí a získaný koncentrát těžkých minerálů se pak ručně dotřídí a vyberou se z něj české granáty,“ přibližuje předseda představenstva. Průměrná výtěžnost na ložisku se pohybuje kolem 13 až 15 gramů na tunu vstupní horniny. Po ručním třídění granátů z koncentrátu jde kámen do brusírny, kde se na něm vybrousí jednotlivé plošky, takzvané facety, vyleští se. K tomu se vyrábí kovová část šperku. „Vyrábíme celý sortiment šperků, jak dámských, tak pánských. Pro pány jsou to například různé kravatové spony, manžetové knoflíky, pouzdra na vizitky zdobená českými granáty. Pro dámy v podstatě všechny šperky, které si vymyslíte, od čelenky, přes přívěsky, prsteny, náušnice až například po brože. Nabízíme také sklo se zatavenými granáty,“ uvádí Tvrzník. Co se týče těžby českého granátu, v současné době na ložisku v Podsedicích má družstvo těžbu do budoucna zhruba na dalších třicet let. Jde také o jednání s vlastníky pozemků, například obcemi. „My pozemek vytěžíme, zrekultivujeme a vrátíme původnímu majiteli. Pozemek je pak naprosto způsobilý pro další užívání, protože se jedná pouze o mechanickou těžbu,“ doplňuje Rudolf Tvrzník. V současné době chystají otevření ještě jednoho ložiska v Dolní Olešnici v Podkrkonoší.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2018 Liberecký kraj: 1. místo Granát Turnov 2. místo AKTIVIT 3. místo Severochema Firma Granát Turnov se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2018 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. ČESKÁ SPOŘITELNA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2018 Liberecký kraj: 1. místo Ladislav Sluka 2. místo Iva Jirošová 3. místo Jiří Haidl Živnostník Ladislav Sluka se bude o celorepublikový titul Česká spořitelna Živnostník roku 2018 ucházet před finálovou porotou 14. listopadu v Praze. VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2018 Liberecký kraj: Severochema

NÁZORY Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky a příležitosti pro rozvoj podnikání v Libereckém kraji? Podnikání v Libereckém kraji vychází z některých specifik. Ta jsou dána například tím, že zde existuje dlouhodobá přeshraniční spolupráce mezi českými, polskými a německými podnikateli. Za zmínku stojí programy příhraniční spolupráce, tedy například Program spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014–2020, který podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci saských a českých kooperačních partnerů. Dále je možné zmínit program INTERREG V-A ČR – Polsko, který navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007–2013. Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou navíc dlouhodobě spolupracuje na intenzivním rozvoji obchodních vztahů mezi českými podnikateli na straně jedné a německými a polskými podnikateli na straně druhé. Stranou nezůstává ani Liberecký kraj, který má snahu podporovat inovace malých a středních podnikatelů prostřednictvím celé řady projektů, včetně Regionální inovační strategie Libereckého kraje a inkubátoru pro podnikatelské projekty. Do této spolupráce je zapojena též Technická univerzita v Liberci. Nelze však opomenout, že samotné základní podmínky pro podnikání se vytvářejí v Praze. A zde vnímáme klima ve vztahu k podnikání jako méně příznivé. Je přijímána legislativa, která je charakterizována množstvím nových omezení, včetně vzniku nových administrativních povinností, které podnikatele neúměrně zatěžují a nejsou podnikatelům kompenzovány žádným smysluplným benefitem, ač nejvíce zatěžují právě ty malé. Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou je jednou z mála hospodářských komor, které na tento neuspokojivý trend dlouhodobě upozorňují, avšak bez náležité odezvy z příslušných míst. Petr Taranda člen představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou