Podnikatelé v krajích řešili, jak zvládnout GDPR a překonat bariéry růstu | Firmaroku.cz
Tiskové zprávy > Podnikatelé v krajích řešili, jak zvládnout GDPR a překonat bariéry růstu

Podnikatelé v krajích řešili, jak zvládnout GDPR a překonat bariéry růstu

Podrobné informace z aktuální problematiky ochrany osobních údajů, překonávání bariér růstu firem a optimalizace jejich procesů a také specificky regionální témata. To vše se probíralo na krajských setkáních podnikatelů s odborníky, která mají za cíl věcně podpořit rozvoj malého a středního podnikání. Uskutečnila se v rámci třináctého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018. Regionální setkání byla také příležitostí pro navazování obchodních kontaktů, prohlubování osobních vazeb, předávání informací, rad a tipů.

Úskalí ochrany osobních údajů

V krajích se mluvilo hlavně o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a pravidlech, která se podnikatelů v této oblasti přímo dotýkají. Podnikatelé měli možnost se stručně a jasně seznámit s tím, jaké jsou jejich povinnosti, jak mají správně postupovat a co všechno je třeba zajistit, aby se v souvislosti s novým evropským nařízením vyhnuli případným problémům. Odborníci na problematiku ochrany osobních údajů se zaměřili například na zásadu minimalizace zpracovávaných dat, potřebu zajistit si smlouvy se zpracovateli nebo rovněž na práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Konkrétně se jedná o právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo vznést námitku nebo zcela nové právo na přenositelnost údajů.

Jak ve firmách překonávat bariéry růstu

Odborníci se věnovali také praktické pomoci podnikatelům s výzvami, jimž v současnosti čelí. Jak zajistit růst svého podnikání? Jak reagovat na to, že moderní technologie rychle mění zaběhnuté standardy a potřeby zákazníků? Jak si udržet stávající a zaujmout novou generaci klientů a zaměstnanců? Především na optimalizaci procesů ve firmách se zaměřili odborníci společnosti Canon, kteří na příkladu životního cyklu informací a dokumentů ve firmě názorně předvedli rozdíly mezi neuspořádanou a řízenou prací s informacemi a dokumenty.

„Příkladem digitalizovaného procesu využitelného v celé řadě firem je automatické zpracování faktur. To začíná jejich roztříděním, převedením do digitální podoby, ověřením správnosti údajů, platbou a končí archivací. Tento proces už dokázal celé řadě našich zákazníků uspořit čas, pracovní sily i náklady a dává ty nejlepší podmínky pro další růst firem, protože se mohou soustředit na podstatu svého podnikání,“ vysvětlil Ondřej Valeš z divize Business Information Services společnosti Canon.

Regionální podpora podnikání

V programu letošních setkání opět nechyběla ani ryze regionální témata. V Ostravě se místní podnikatelé seznámili s pestrou nabídkou služeb a programů Moravskoslezského inovačního centra. V Olomouci se mluvilo o efektivním propojování firem a vysokých škol pod záštitou Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého. Netradiční prostory například pro firemní akce nebo konference představila v Brně zástupkyně Nadace Partnerství Monika Cabicarová. Nadace provozuje unikátní Otevřenou zahradu v centru města. Jak podpořit rozvoj inovací a pomoci začínajícím firmám popsala na setkání v Českých Budějovicích zástupkyně Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání Michaela Novotná. Spojení kultury a podnikání přiblížil v Plzni ředitel prostoru Depo 2015 Jiří Suchánek a v Pardubicích patřilo letošní setkání představení Pardubického podnikatelského inkubátoru.

Zájemci o účast v letošním ročníku podnikatelských soutěží se mohou do 30. června registrovat zde. Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží také nominovány třeba svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky.