Podnikatelské soutěže na Ústecku ovládla zdravá výživa a IT služby | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Podnikatelské soutěže na Ústecku ovládla zdravá výživa a IT služby

Podnikatelské soutěže na Ústecku ovládla zdravá výživa a IT služby

18. 9. 2018, Hospodářské noviny

NaÚsteckémkraji,avůbec na pohraničních oblastech přiléhajících k Německu je patrná značná provázanost malého a středního podnikání s velkým sousedem. Má to své kladné i záporné důsledky. Mezi pozitiva jistě patří snadné a v praxi poměrně časté získávání zakázek určených pro německý trh. Jasným negativem, které je tu patrné doslova na každém kroku, je několikanásobně vyšší průměrná mzda za hranicemi, která přirozeně láká mnoho schopných a kreativních, ale nakonec i těch, kteří odcházejí za nejrůznějšími pracovními pozicemi. Podnikatelskému prostředí, které zejména v dnešní době hledá pro svůj rozvoj už doslova téměř kohokoli na pracovním trhu, to určitě neprospívá. Přesto se v Ústeckém kraji najde řada výjimek, které se rozvoji svého podnikání věnují na plné obrátky a mají úspěch. Bylo to jasně patrné při krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Odbornou porotu v Ústí nad Labem nejvíce zaujala Zdeňka Šrédlová, která má e-shop se zdravou výživou a poradnu zdravého životního stylu. „Porota hodnotila pozitivně nejen záměr a nápad, ale i to, že si maminky na mateřské dovolemístě, né dakázaly vyjednat velmi dobré podmínky se svými obchodními partnery. A zvolily si také dobrý název – 2kukurice.cz,“ okomentoval volbu poroty jeden z jejích členů Jana Měchurová z České spořitelny. Mezi firmami bezkonkurenčně bodovala společnost Good Sailors poskytující služby v oblasti IT konzultací a vývoje aplikací. „Unikátní projekt, který propojuje hendikepované lidi v oblasti IT. Zaměstnanci dělají práci, která jim dává smysl a ze svého hendikepu udělali přednost. Firma se zároveň angažuje v oblasti životního prostředí,“ zhodnotil volbu člen poroty Pavel Dočkal z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Ústeckém kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Good Sailors. „Společnost působí již 16 let v oblasti IT a propojuje podnikání a podporu osob se speciálními potřebami. V regionu patří mezi významného zaměstnavatele osob ze znevýhodněných komunit. Spolupracují například i s vysokými školami a Inovačním centrem Ústeckého kraje. V oblasti životního prostředí se účastní mimo jiné i s Národním parkem České Švýcarsko pravidelných úklidů,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Název 2kukurice.cz vznikl za pochodu

Živnostnice roku 2018 Ústeckého kraje Zdeňka Šrédlová má s kolegyní e-shop se zdravou výživou, ekodrogerií a pomýšlí i na vlastní produkt. Název e-shopu 2kukurice. cz vznikl za pochodu, už když s kolegyní tušily, že budou mít e-shop se zdravou výživou a přemýšlely, jak ho zajímavě nazvat. „Kolegyně měla syna se zdravotními problémy a velmi mu pomohla bezlepková dieta, takže jsme uvažovaly, jak tu bezlepkovost dostat i do názvu e-shopu. A jelikož je kukuřice bezlepková plodina a jsme dvě, tak to bylo nasnadě,“ popisuje začátky Zdeňka Šrédlová. Jako matky na mateřské se začátky příkrmů velmi řešily, čím budou děti krmit. Nakupovaly v obchůdcích se zdravou výživou a zjistily, že ne vše se dá sehnat na jednom

někdy v Mostě ani dané zboží nebylo k mání, a tak se zrodila myšlenka, co kdyby nabízely všechno na jednom místě. Nabízejí široký sortiment potravin se zdravou výživou, ať už obiloviny, luštěniny, oleje, ořechy, sušené ovoce, část výživy pro děti. Když se rozhodly pro e-shopové řešení, věděly, že nebudou schopné časově zvládat expedici zásilek a hledaly možnost, jak si tuto práci usnadnit, aby se mohly zaměřit na marketing. „V ostatních oborech jsme zaregistrovaly, že existuje princip dropshippingu, kdy expedici objednávek zajišťuje dodavatel, akorát jsme v potravinářství nenašly firmu, která by tohle dělala,“ doplňuje Šrédlová. S kolegyní představily model hlavnímu dodavateli a dostaly možnost uzavřít smlouvu o spolupráci a hlavně se soustředily na IT řešení, na automatizaci procesů, což se nakonec podařilo. Vzájemná spolupráce dvou maminek funguje velmi dobře. „Každá jsme trochu jinak zaměřená, takže se vzájemně doplňujeme a inspirujeme, často si telefonujeme. Při začátku tohoto podnikání nám všichni říkali, že založit si e-shop znamená dva roky vytrvat. Jsme ve fázi, kdy jsme přežily dva roky a začíná ta rostoucí tendence,“ vysvětluje Šrédlová. Nicméně během prvních měsíců, když přišlo pár objednávek, tak měly dost co dělat, aby udržely motivaci a pokračovaly dál.

Naše zdravotně hendikepované zaměstnance vidíme třeba jednou do roka

Vodafone Firma roku 2018 Ústeckého kraje, společnost Good Sailors, se věnuje vývoji aplikací, webů a částečně marketingu pro firmy. Zároveň rozšiřuje činnost na IT poradenství. Působí pro zákazníky nejen z celé České republiky. „Děláme hodně i pro pražské firmy, děláme částečně i do zahraničí. Zakládáme si na dobrém jménu, díky kterému nás doporučují třeba i bývalí zákazníci těm novým,“ přibližuje projektová manažerka Karolina Holendová. Firma především zaujme tím, že zaměstnává lidi s nejrůznějším zdravotním hendikepem. Z velké části je to proto úplně odlišná práce než v jiné

firmě. „Je to velmi individuální, ale výsledek práce je vlastně stejný. Hodně se dělá na dálku, pracovní doba je flexibilní, hodně se vychází vstříc, aby ten člověk podle svých potřeb a možností mohl plnohodnotně pracovat,“ popisuje Holendová. Zdravotně postižení specialisté zaměřující se na oblast informačních technologií můžou dělat práci, která je baví, je smysluplná a zároveň se nemusejí stresovat. „Samozřejmě, že někdo dojíždí, ale máme kolegy z celé České republiky, které vidíme třeba jednou do roka,“ doplňuje Karolina Holendová. Společnost zároveň se svojí hlavní činností dělá i různé vedlejší projekty, které se zaměřují na určité sociální prostředí nebo pomoc hendikepovaným lidem. Třeba vyvinuli aplikaci Disway, která je takovým cestovním průvodcem pro hendikepované. Jednotlivé vyvíjené aplikace jsou velmi individuální. „Přijde nějaká firma, která například rozváží zboží a nemá nad tím přímou kontrolu, chce přesně vědět, co se kam dovezlo, v jakém objemu. Konkrétní aplikace je pak vyvinuta přesně na to, aby to mohli kontrolovat, aby to vyhovovalo všem jejich potřebám,“ vysvětluje Holendová. Spolupracují s různými firmami, od velkých, jako je například Innogy, až po malé, lokální firmy. Ničemu se nebrání, nikoho neodmítají na základě toho, že není dost velký.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2018 Ústecký kraj: 1. místo Good Sailors 2. místo Shotty 3. místo TFP Interiér Firma Good Sailors se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2018 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. ČESKÁ SPOŘITELNA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2018 Ústecký kraj: 1. místo Zdeňka Šrédlová 2. místo Iveta Vogelová 3. místo Janka Kovandová Živnostnice Zdeňka Šrédlová se bude o celorepublikový titul Česká spořitelna Živnostník roku 2018 ucházet před finálovou porotou 14. listopadu v Praze. VODAFONE ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2018 Ústecký kraj: Good Sailors NÁZORY Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky a příležitosti pro rozvoj podnikání v Ústeckém kraji? Ústecký kraj se z hlediska ekonomického rozvoje neustále propadá oproti průměru ČR v ukazateli HDP na obyvatele. Vysoká koncentrace nepříznivých faktorů, jako je nejhorší vzdělanostní struktura obyvatel, nejvíce vyloučených lokalit, nejvíce osobních konkurzů, největší zadluženost obyvatel, největší podíl bankrotů obchodních společností vzhledem k počtu obyvatel, nejvyšší počet exekucí občanů starších 15 let, největší podíl romského obyvatelstva, nejnižší průměrný věk dožití, nejnižší disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele, největší produkce tuhých emisí, síry a dusíku do ovzduší na obyvatele a negativní úroveň řady dalších ukazatelů jsou jednou z příčin exodu zejména mladých a vzdělaných občanů kraje mimo jeho teritorium. Dlouhodobě je zanedbávaná jeho infrastruktura, vždyť dálniční propojení hlavních velkých měst v pohraničí podél Krušných hor započaté v roce 1939 nebude hotovo ani po sto letech, problémy jsou i se spolehlivým zásobováním elektřinou některých částí kraje, přestože se v kraji vyrábí více jak třetina elektřiny v ČR. To silně ovlivňuje podnikatelské prostředí a nevytváří nejpříznivější podnikatelské prostředí. V současnosti probíhá změna řízení programu RESTART, jehož cílem je sanace regionu a zastavení jeho úpadku. Věříme, že vláda konečně s patřičným důrazem vytvoří podmínky pro další rozvoj Ústeckého kraje a podnikání v něm na úrovni požadavků současnosti, a splatí tak dluh, který stát vůči tomuto krásnému koutu země české má. Budoucí potenciál rozvoje spatřuji v jeho dobré teritoriální pozici, navíc v sousedním Sasku došlo k stabilizaci ekonomiky po změně společenského systému a navíc je Sasko finančně velmi intenzivně podporováno z centrálních zdrojů, takže se rýsují zajímavé možnosti kooperace. Potenciál má i turistický ruch vzhledem k tomu, co severozápad Čech může nabídnout. Nejnižší ceny nemovitostí mohou také sehrát rovněž roli při alokaci investic případných zájemců. Jiří Aster předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje