Podnikavých žen přibývá. Jsou aktivní a vytvářejí vlastní spolky | Firmaroku.cz
Aktuality > Podnikavých žen přibývá. Jsou aktivní a vytvářejí vlastní spolky

Podnikavých žen přibývá. Jsou aktivní a vytvářejí vlastní spolky

Myšlenka rendez-vous podnikavých žen vznikla v pardubické regionální kanceláři CzechInvestu. Koncept setkávání, kde spolu podnikatelky sdílí své zkušenosti napříč různými obory, se však šíří i do dalších regionů České republiky. Společenská poptávka po podpoře podnikání žen v Česku roste, kopíruje tak současný celosvětový trend i diskuzi o genderových tématech.

Skupina podnikavých a aktivních žen je specifická tím, že zpravidla nedisponuje takovým inovačním potenciálem, který vyžadují programy podpory podnikání, jako jsou evropské, národní nebo jen regionální dotační tituly. Ženský byznys, který se vedle dalších oblastí zaměřuje na služby či rukodělné aktivity, v porovnání s projekty zaměřenými na informační technologie a technologické inovace na tuto podporu tudíž nedosáhne. 

Agentura CzechInvest dlouhodobě malé a střední podnikání podporuje, proto začala vznikat myšlenka konceptu rendez-vous podnikavých žen, tedy platformy pro setkávání, vzdělávání, možnosti sdílení a čerpání nových informací. Akce tohoto charakteru úspěšně proběhly již několikrát v Pardubickém kraji. V návaznosti na ně vznikl dokonce spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje. Tvoří ho zhruba šedesátka podnikatelek napříč různými obory. 

Vzhledem k úspěchu těchto setkávání a rostoucímu zájmu o ně se tento koncept postupně rozšiřuje i do dalších regionů České republiky. Setkání se nově konala také v Ústeckém kraji a v Praze, kde CzechInvest nově navázal spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. V Ústeckém kraji vznikla dokonce Platforma žen Ústeckého kraje, která během jednoho měsíce předběhla velikostí své členské základny pardubické ženy.

Téměř každá třetí žena v Česku sní o vlastním podnikání
Z průzkumu, který připravila společnost METRO (2017) a jehož šetření proběhlo během srpna a září 2017, vyplývá, že téměř každá třetí žena v České republice sní o svém vlastním podnikání. Avšak jen 8 procent z nich věří, že by se jim tento sen mohl skutečně vyplnit. Jako hlavní důvody uvádějí například nedostatečnou finanční podporu či ekonomickou situaci v zemi. Téměř 60 procent dotázaných vidí problém v nedostatečné podpoře soukromého podnikání ze strany státu. 

I přes tyto nesnáze je motivace žen k podnikání velká. Pro polovinu dotázaných je důležitá především představa podnikání v oboru, který je baví a který jim umožní být v rámci možností pánem svého času. Právě časovou flexibilitu a možnost samostatného rozhodování považují osoby samostatně výdělečně činné za největší výhody podnikání. Studie se zaměřuje na soukromé podnikaní a zúčastnilo se jí 10 tisíc respondentů z deseti zemí světa (České republiky, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Rumunska, Turecka, Ruska a Číny). 

Společenská poptávka po podpoře soukromého podnikání nejen žen je značná. V průzkumu společnosti METRO se pro ni vyjádřilo 75 procent respondentů. Souvisí to nepochybně i s aspektem a současným trendem rovných genderových příležitostí, kdy například ženy na mateřských dovolených mají komplikovanější podmínky pro podnikání a celkově problematičtější situaci oproti klasickému zaměstnání a vůči mužům. Tento fakt vnímá 45 procent podnikatelů a podnikatelek v České republice. Řada překážek je přitom zakořeněna ve společenských stereotypech. 

Jak ukazují průzkumy i zpětná vazba ze samotných CzechInvestem pořádaných setkání, nejčastějším úskalím pro začínající podnikatelky je nedostatečná informovanost o možných rizicích a formách podpory spjatých s podnikáním. Na setkáních se proto zaobírají tématy jako marketing, využití sociálních sítí, tvorba a správa webových stránek, sestavení vhodného byznys modelu, tvorba e-shopů, zaměstnanců, partnerství s korporátní sférou nebo nyní aktuální téma Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto ženy velmi stojí o networking a sdílení zkušeností napříč různými oblastmi a obory podnikání. Díky tomu dokážou řešit výzvy společně, navzájem se inspirovat či spolu obchodovat, a vytvářet tak pevnou základnu tuzemské ekonomiky.