Ředitel sklárny AJETO: Sklo je pro mě materiál, kterému umí zručné ruce skláře vdechnout život a vytvořit tak jedinečnou krásu | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Ředitel sklárny AJETO: Sklo je pro mě materiál, kterému umí zručné ruce skláře vdechnout život a vytvořit tak jedinečnou krásu

Ředitel sklárny AJETO: Sklo je pro mě materiál, kterému umí zručné ruce skláře vdechnout život a vytvořit tak jedinečnou krásu

V celostátní kategorii soutěže Vodafone Firma roku 2014 zvítězila českolipská sklárna AJETO. Titul Vodafone Firma roku, je plnohodnotným oceněním podnikatelského působení ryze české a tradiční firmy. O kráse sklářství, pocitu hrdosti i další motivaci v podnikání, jsme povídali s ředitelem společnosti Jaroslavem Turnhöferem.

Co vám přineslo vítězství ve Firmě roku?
Bezprostředně po vyhlášení výsledků  samozřejmě pocit velké  radosti  a  hrdosti na to, co naše společnost dokázala. Ale zároveň i pokoru a ještě větší pocit zodpovědnosti k naší činnosti, kterou ovlivňujeme  veřejnost v blízkém i vzdálenějším okolí. Toto vítězství potvrdilo i to, že kolektiv našich zaměstnanců je velice schopný, pracovitý, zručný a flexibilní,  a že umíme k těmto věcem přidat i jakousi další nadstavbu. Ukázalo se tím také to, že naše společnost  má v sobě neskutečný potenciál. Jsem moc rád, že se tímto oceněním potvrdila i správnost cesty, kterou se  společnost  vydala s mým nástupem na pozici ředitele společnosti. Do té doby, byla totiž sklárna vnímána jako tajemné místo, kde pomocí jakéhosi kouzla vzniká křehká krása. Mým cílem naopak bylo, co nejvíce otevřít sklárnu veřejnosti a seznámit jí s tímto tradičním, ale náročným řemeslem, tak typickým pro náš region a celé Česko.

Co pro vás symbolizuje sklo a sklářské řemeslo obecně?
Sklo je pro mě materiál, hmota, které umí zručné ruce skláře vdechnout život a vytvořit tak jedinečnou krásu. Křehkou, živou, vzdušnou, ale i pevnou, organickou a s jiskrnou hloubkou. Je to materiál, jehož pomocí lze ztvárnit téměř cokoliv. Jako snad do žádného jiného materiálu lze do skla zrealizovat své sny, emoce, nápady, talent … Možnosti skla jako materiálu se zdají být nevyčerpatelné. Neustále se objevují jeho nové, dosud netušené vlastnosti s překvapujícími aplikacemi v běžném životě, průmyslu, vědě i v umění. Je to materiál mimořádně inteligentní a - krásný.

Sklářské řemeslo vnímám jako souhrn činností, kde v kontrastu tvrdého pracovního prostředí vznikají s lehkostí, ale v potu tváře, jedinečné výrobky. Fascinuje mne, že skláři vždy vkládají něco ze sebe do jimi realizovaných výrobků.

Vyzdvihnete tři věci, které vás na vaší práci nejvíce baví…
Tak v první řadě je to práce s lidmi a pro lidi. Být vrcholným manažérem znamená být jakýmsi vícevrstvým člověkem, být odborníkem v oboru, ale zároveň mít přehled o základních pravidlech ekonomiky, obchodu, práva apod., ale také být dobrým psychologem a umět  se vyjadřovat a argumentovat. Velice mě baví i to, že mám možnost ovlivňovat prostřednictvím našich akcí společenský a kulturní život našeho okolí. A v neposlední řadě, je to pocit hrdosti na výsledky naší práce, které jsou součástí zajímavých projektů / výroba Cen Thálie, výroba cen pro Tour de France, vybavení stanice  metra v Dubaji, vybavení  prostor ve věži Burdž Chalífa v Dubaji apod.

Máte vy osobně nebo vaše firma nějaký vysněný projekt, na kterém byste se chtěli podílet?
Měli jsme tu čest podílet se na celé řadě zajímavých zakázek, takže se nám v tomto směru velice těžko hledá nějaký vysněný projekt. Na podzim letošního roku proběhne v Novém Boru další ročník Mezinárodního sklářského sympozia. Máme takový sen a přání, aby se tohoto sympozia zúčastnila světová legendu sklářského výtvarnictví - Dale Chihuly. Spolumajitel naší společnosti pan Petr Novotný byl osobně v USA pozvat tuto megastar sklářského designu k práci v naší sklárně. Byl by to neopakovatelný a skvělý zážitek pro celou sklářskou komunitu v Evropě.

Loňský rok byl pro vás velmi úspěšný, ale kde byste chtěl vidět Ajeto v následujícím roce? Jsou již teď ve vaší hlavě nápady na další posun směrem vpřed
Máte pravdu, loňský rok byl pro nás mimořádně úspěšný. Dařilo se nám jak poli ekonomickém, tak i na tom společenském. Rok 2014 patřil k nejúspěšnějším rokům v ekonomice společnosti a posílili jsme prestiž a povědomí o naší značce nejen v České republice / titulem Vodafone firma roku, ale nadále i ve světě, kdy jsme spolupracovali na velice zajímavých projektech / např. s firmami Lasvit, Natuzzi, Klong. Naše výrobky pro firmu Klongse např. staly Designem roku ve Švédsku apod.

V tomto roce i v letech následujících bych rád viděl Ajeto jako stále zdravou firmu schopnou dalšího rozvoje. Mým snem a cílem je udělat ze sklárny Ajeto centrum světového sklářského designu, které by přirozeným způsobem nahradilo současnou Mekku řemeslné ruční výroby skla, jimž byly a jsou některé italské sklárny na benátském ostrově Murano. V tomto směru je našim nejbližším úkolem maximální propagace našich možností, schopností a dovedností v rámci celého světa.

Co se týká České republiky tak v posledních letech intenzivně pracujeme na projektu turistického centra. Chceme seznámit veřejnost s krásou, ale i obtížností tohoto tradičního českého řemesla. Propagovat ho, abychom získali nové zájemce o vyučení v tomto zajímavém a perspektivním oboru. A také propagovat značku Ajeto tak, aby se stala po boku např. značky Moser synonymem pro vysoce kvalitní ruční řemeslnou výrobu skla v ČR. Někdy mám totiž pocit, že jsme v cizině známější než u nás doma.

Co byste vzkázal firmám, které zvažují přihlášení do podnikatelských soutěží?
Vzkázal bych jim, ať se určitě zapojí. Ať věnují část své energie  i této oblasti, protože srovnáváním se s jinými pomůže společnosti si uvědomit své vlastní možnosti a postavení na trhu, ale také to jak je vnímána veřejností a to jak odbornou tak i laickou. Je to jakousi zpětnou vazbou, a společnost to může posunout jenom kupředu. Někoho to donutí zamyslet se nad tím, že pro lidi nejsou důležité jenom ekonomické výsledky, ale také odpovědné chování firmy vůči svým zaměstnancům i okolí. Jiným firmám zase ukáže, že bez zdravého ekonomického základu nelze dosahovat trvale dobrých výsledků a jejich role jakýchsi "mecenášů " okolí může být znehodnocena tím, že bude společnost nucena přistoupit k omezování počtu zaměstnanců nebo omezovaní jiných  pracovních  a sociálních programů.

A těm, kteří se přihlásí, bych doporučil nepodceňovat přípravu. Kromě samotných hodnotících kritérií, je totiž také důležitá i jistá míra odvahy, být jiný než ostatní a určitě mít i zdravou míru snahy jít za vítězstvím.