Renata Pazourková: Je nám ctí, že můžeme oceňovat podniky, které jsou příkladné nejen ve svém podnikání, ale i v péči o své zaměstnance nebo v rozvoji regionů, kde působí | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Renata Pazourková: Je nám ctí, že můžeme oceňovat podniky, které jsou příkladné nejen ve svém podnikání, ale i v péči o své zaměstnance nebo v rozvoji regionů, kde působí

Renata Pazourková: Je nám ctí, že můžeme oceňovat podniky, které jsou příkladné nejen ve svém podnikání, ale i v péči o své zaměstnance nebo v rozvoji regionů, kde působí

Společnost Vodafone se zajímá o podnikatelské prostředí a je již celé desetiletí titulárním partnerem soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Třeba na to, jak se podnikatelské prostředí během času mění a v čem vidí největší přínos soutěží, jsme se zeptali National Sales Managera společnosti Vodafone Czech Republic Renaty Pazourkové.
15. 05. 2017

Vodafone je dlouhodobým titulárním partnerem soutěže Vodafone Firma roku. V čem vidíte její největší přínos?

Letos slavíme první dekádu jako titulární partner soutěže Vodafone Firma roku. Je nám ctí, že můžeme oceňovat podniky, které jsou příkladné nejen ve svém podnikání, ale i v péči o své zaměstnance nebo v rozvoji regionů, kde působí. Tímto všeoborovým a regionálním kláním upozorňujeme na důležitost píle, vytrvalosti a touhy po úspěchu podniků, které velkým dílem stojí za dlouhodobým a udržitelným hospodářským růstem České republiky.

Před finálovým kláním se konají krajská kola. Je konkurence všude srovnatelná, nebo mají podnikatelé podle vás někde obtížnější se prosadit?

Nedá se říci, že by všechny regiony byly stejné. Nicméně vidíme aktivní schopnost podniků čelit obtížím daného regionu a dokonce udělat z nevýhod výhodu. Firmy dobře znají místo, kde působí,

a za roky podnikání vyvinuly kompenzační mechanizmy, které jim přinášejí ovoce. Někdy sice zazní, že to mají firmy v Praze lehčí, jelikož například mají vše blízko. Když se ale pustíte do detailů, tak vám podnikatelé z krajů přiznají, že v hlavním městě je třeba těžší vybudovat si se zákazníkem vztah a udržet ho. A vlastně dojdou k závěru, že chtějí podnikat ve svém regionu, kde jsou jako ryba ve vodě a kde se vzájemně s lidmi znají.

Co pro vás znamená Absurdita roku, tedy jedna z vyhlašovaných kategorií soutěže?

V soutěži Vodafone Firma roku chceme upozorňovat nejen na úspěch firem, ale i na podmínky, které úspěšnému fungování zrovna nepřispívají. Mít firmu nebo být živnostníkem totiž není v dnešní bobtnající myriádě vyhlášek a zákonů vůbec lehké. Kategorií Absurdita roku upozorňujeme veřejnost na nejrůznější byrokratické překážky, čímž chceme podpořit podnikatele v jejich úsilí a dát veřejné správě zpětnou vazbu.

Vodafone má dlouhodobě pod patronátem kategorii Odpovědná firma roku. Co je cílem této kategorie? 

Podnikání je pro Vodafone víc než součet ekonomických ukazatelů. Firmy jsou důležitými hráči ve společnosti, kteří přispívají nejen k rozvoji hospodářství, ale taky investují do lidí, regionů nebo do ochrany životního prostředí. Kategorie Odpovědná firma oceňuje ty, které chápou své podnikání jako mnohostranný a dlouhodobý příspěvek společnosti, které cílí na to, aby jejich fungování a úspěch byly udržitelné, spolupracují na tom se svými dodavateli, partnery a komunitami, kde působí, včetně neziskových organizací. Za poslední roky jsme svědky toho, že se i malé nebo střední podniky z regionů posouvají od filantropie a charity ke strategické společenské odpovědnosti, která se týká jejich každodenního podnikání.

Někteří podnikatelé se třeba právě teď rozhodují, zda se přihlásit. Co byste jim doporučila?

Aby neváhali a přihlásili se. Uvidí, že už jen sepsání přihlášky je pro ně obohacující. Je to svého rodu sebereflexe o tom, co se firmě podařilo, jaké jsou její silné stránky a největší úspěchy. Znovu se člověk zamyslí nad tím, co je hybným motorem firmy a proč by si ji měl zákazník vybrat. Další přidanou hodnotou jsou pro podnikatele setkání v regionech: nová inspirace, seznámení s firmami podobných velkostí, které řeší podobné úkoly a v neposlední řadě – zajímavý a zábavný program.

V čem se podnikatelské prostředí za 12 let existence soutěže nejvíce změnilo?

Firmy si čím dále víc uvědomují svou roli ve společnosti. Líbí se mi, že vnímají rostoucí odpovědnost vůči svým zaměstnancům a vytvářejí pro ně kvalitní prostředí pro práci a rozvoj. Nebo že chtějí být čím dál větším přínosem v regionu, ve kterém působí. Například často dlouhodobě podporují určité neziskové organizace nebo komunity a cílí tak na trvalou společenskou změnu, tj. nejedná se o nějaké líbivé jednorázové akce. To je právě ta přidaná hodnota, kterou já osobně velmi oceňuji. Mnoho dnešních firem dokazuje, že jejich cílem je nejen peníze vydělat, ale i se o ně rozumně podělit.

Vzpomenete si na nějaký emotivní okamžik z vyhlašování finálového nebo regionálních kol?

Za dekádu partnerství ve Firmě roku se takových momentů nasbíralo mnoho. Jestli mám ale zmínit jednu opakující se emoci, tak je to překvapení. Často se v medailonku na podiu začne představovat nějaká firma, jejíž název není všeobecně známý a já najednou slyším, že firma spolupracuje s polovinou světa a že na českém trhu o ní nevíme, protože je pro ni český trh prostě malý. To jsem vždy velice překvapená a hrdá zároveň.