Robert Kostolány: Náš čedič je jedinečný na celém světě | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Robert Kostolány: Náš čedič je jedinečný na celém světě

Robert Kostolány: Náš čedič je jedinečný na celém světě

Vedoucí manažer tuzemského obchodu společnosti EUTIT, která se v Karlových Varech stala regionálním vítězem soutěže Vodafone Firma roku 2019, nám pověděl nejen to, v čem je zpracovávaný čedič unikátní, ale také mnohé další...
18. 09. 2019 | Firma roku

Představte firmu někomu, kdo vůbec neví, čemu se věnujete? 
Jednoduše řečeno, vezmeme na pohled obyčejný kámen, kterého je v západních Čechách mnoho. Ten náš z ložiska Slapany u Chebu je však jedinečný svým mineralogickým složením. Roztavíme ho v peci při zhruba 1280 °C, uvedeme ho do podoby, v jaké vytryskl  před milióny lety na povrch. Tuto lávu nalijeme do různých druhů forem, podle druhu výrobku. Pak řízeným chlazením v tunelové peci zlepšíme jeho některé vlastnosti. Samozřejmě jedna věc je vyrobit, druhá prodat. Od roku 1951 naše firma nejen vyrábí, ale i velice úspěšně prodává do celého světa.

Jak se společnosti, jejíž výrobky jsou ve světě unikátní, podniká v Karlovarském kraji?
Naší firmě se zatím daří. V podnikání nás omezuje především byrokracie a nedostatek pracovních sil.

Popište, jaké druhy výrobků produkujete a komu jsou určeny?
Naše firma má v portfoliu přes 20 tisíc druhů výrobků. Podle objemu jsou to především trouby různých průměrů. Ty se vkládají do ocelových potrubí, jako ochrana proti otěru. Pak jsou to výrobky pro kanalizace. Většina velkých měst má ve svých městských standardech předepsáno používání čediče jako ochranu kanalizace před otěrem a jako ochranu proti chemickému namáhání. Dlažby nachází uplatnění v těžkém průmyslu, interiéru, zemědělství, pivovarech, vinařstvích. Produkujeme i materiál na bázi korundu, který se používá na zvláště namáhaných místech při pneudopravě a v chemickém průmyslu.

Řekněme něco o taveném čediči jako takovém…
Jak jsem už řekl, náš čedič je jedinečný na celém světě. Jeho mineralogické složení je tak vyvážené, že použijeme materiál v takové podobě, v jaké vyvřel na povrch. Pouze velké balvany rozdrtíme na velikost, která umožňuje tavbu. Ve světě je několik sléváren čediče, většinou na východ od naší republiky. Nikdo ale nemá surovinu v takové podobě, že by z ní mohl dělat tak složité výrobky a například dlažbu pro použití v interiéru. Jsme největším světovým výrobcem.

Jste velkým zaměstnavatelem s téměř dvěma sty zaměstnanci. Potýkáte s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil?
Toto je náš zásadní problém. Odborníci a lidé z dlouholetou praxí dosahují důchodového věku, mladí lidé odcházejí do průmyslových zón větších měst a do zahraničí, kde slibují vyšší výdělek. Najít kvalifikovaného pracovníka je téměř nemožné. Přitom průměrný plat je o několik tisíc vyšší, než je průměr v Karlovarském Kraji.

Jaké jsou vize společnosti do budoucnosti?
Je to především hledání nových trhů ve světě, vývoj nových produktů a snižování nákladů na výrobu. Modernizací a vývojem nových zařízení se o to snažíme dlouhodobě. Vytváříme zaměstnancům podmínky a benefity, abychom si je udrželi.