Těší nás, že jsme součástí podpory zdravého českého podnikání | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Těší nás, že jsme součástí podpory zdravého českého podnikání

Těší nás, že jsme součástí podpory zdravého českého podnikání

Daniel Jiřička, generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a. s., stojí v čele společnosti, která již řadu let podporuje jakožto partner krajských kol podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku. V rozhovoru jsme se zeptali třeba i na jeho pohled na otázku energií, která aktuálně doslova hýbe světovým děním...

Skupina ÚJV je už řadu let parterem krajských kol podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. V čem je pro vás spojení zajímavé?
Naše skupinové motto zní: „LIDÉ, TECHNOLOGIE, INOVACE“. A přesně tyhle aspekty obsahují i úspěšné projekty, které se v krajských kolech soutěží prezentují. Těší nás, že jsme součástí podpory zdravého českého podnikání, protože zejména v oblasti průmyslových a technických oborů je v Česku opravdu na co navazovat – jak v „malém“ měřítku, tak i v evropsky nebo světově zacílených podnikatelských vizích. A navíc, v nominacích i prezentacích soutěžících se objevuje každý rok trochu jiné zaměření nebo akcenty, které se většinou shodují s trendy, které vnímáme ve svých oborech i my. Od sílícího důrazu na ekologii a udržitelnost, přes digitalizaci a robotizaci, až po zapojení podnikatelek a manažerek do oblastí, které byly dříve spíše mužskou doménou. Všechny tyto „vlaštovky“ jsou pro nás cenným podnětem při rozhodování o našich vlastních prioritách a cílech.

Energetika je jedním z klíčových témat posledních měsíců. Jak se na celou situaci díváte Vy?
Jakkoliv nás bezesporu čeká složité období a černé scénáře vyskakují z každého rozhovoru, dovolím si tady naopak upozornit, že energetická krize představuje zároveň i významný impuls a potenciál pro inovace v energetice. Už se dále nemusíme dohadovat, zda je jádro vhodným zdrojem a jestli má zavádění pokročilých technologií akumulace smysl. Vidíme, jak se za několik posledních měsíců zrychlil vývoj řady perspektivních projektů, do vývoje a zavádění prototypů se zapojily desítky nových subjektů, na financování inovací směřuje mnohem více veřejných i soukromých investic. A vývoj dává navíc za pravdu strategii a směřování naší Skupiny ÚJV, které bylo na jádro a vícezdrojovou nízkoemisní energetiku nastaveno dávno předtím než se situace v energetice takto zdramatizovala. Z hlediska delšího časového horizontu jsem tedy energetický (hlavně jaderný a vodíkový) optimista.

Na co by se podle Vás měly v tomto ohledu zaměřit firmy, řekněme spíše ty střední velikosti?
To, že se firmy musí zaměřit na úspory, je jasné. Já bych k tomu dodal dvě podstatná adjektiva: měly by to být úspory reálné a měly by převažovat úspory ze zavádění inovací. Prostým škrcením nákladů už dnes nikdo podnikání neudrží ani nerozvine. Provozní náklady pomohou snížit cílené programy provozních kontrol, opřené o nejnovější poznatky z mechaniky a nedestruktivního testování, použití nových materiálů a pokročilých povrchových úprav prodlouží životnost celých technologických celků, další peníze ušetří robotizace a digitalizace.

Možná ne každý ví, že se Skupina ÚJV věnuje oblasti radiofarmak. Nukleární medicína je poměrně mladý obor a radiofarmaka mají mezi ostatními léčivy zvláštní postavení. Pojďme něco říct k tomuto tématu…
ÚJV Řež, mateřská společnost Skupiny ÚJV, je největším českým výrobcem radiofarmak. Naše tři výrobní centra, vybavená cyklotrony jsou v Praze, Brně a v Řeži. Z těchto míst zásobujeme minimálně jedním produktem z našeho portfolia všechna pracoviště nukleární medicíny v Česku, na kterých se provádí vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie (PET). Aktuálně produkujeme čtyři různá radiofarmaka pro včasnou diagnostiku onkologických onemocnění. V roce 2021 jsme vyexpedovali celkem 4 800 dodávek, pomocí kterých bylo diagnostikováno přes 40 000 pacientů. Naše vývojové centrum v Řeži průběžně pracuje na nových typech radiofarmak, v posledních letech jsme uvedli na český trh tři přípravky.  A spolehlivost našich dodávek dosahuje téměř sto procent, na což jsme obzvláště hrdí. Pokud je výroba léčiv složitý a přísně dozorovaný obor, pro výrobu radiofarmak to totiž platí několikanásobně.

Činnost Skupiny ÚJV je založena na práci velmi specializovaných odborníků. Jakým způsobem se Vám je daří udržet? Možná to bude dobrá inspirace i pro firmy a živnostníky v jiných oborech, potýkající se s obdobným problémem…
Hlavní konkurenční výhodou Skupiny ÚJV je značka, která má silný zvuk u nás i v zahraničí a tradice, která navazuje na úspěch tří generací jaderných specialistů. Pro seniorní i mladé kolegy je určitě přitažlivá také technologická vybavenost a zázemí, některá naše pracoviště jsou unikátní i v rámci střední Evropy. Naši lidé mají možnost podílet se na rozsáhlých projektech, včetně mezinárodních, potkávají se se světovými špičkami ve svém oboru. Ale kromě těch vysoce specializovaných u nás pracuje i mnoho administrativních, výrobních a technickohospodářských profesí. Ti všichni myslím oceňují, že jsme stabilní a důvěryhodný zaměstnavatel. Mohl bych tady zmiňovat i řadu zaměstnaneckých benefitů nebo příjemné pracovní prostředí. Ale věřím, že u nás zaměstnance drží hlavně skutečný zájem o obory, ve kterých pracují a to, že ten zájem společně sdílíme.

Krajská kola jsou každoročně pestrou přehlídkou nejrůznějších oborů podnikání. Které z nich nejvíce fascinují Vás?
Já jsem vzděláním a celoživotním nastavením technik, řídím technologickou firmu, snad mi tedy odpustíte, když přiznám, že mě nakonec vždy nejvíce zajímají soutěžní nominace z této oblasti.