V České republice se nabízí jedinečná příležitost proměňovat stávající prostředí městské mobility | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > V České republice se nabízí jedinečná příležitost proměňovat stávající prostředí městské mobility

V České republice se nabízí jedinečná příležitost proměňovat stávající prostředí městské mobility

Traian Urban, Director Innovation Hub East EIT Urban Mobility, nám v krátkém rozhovoru popsal, čemu všemu se iniciativa věnuje.
20. 06. 2022 | Živnostník Firma roku

Co Urban Mobility je a čemu se věnuje?
EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), agentury Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.  

Vaše organizace působí v rámci programů EU, pokud byste mohl srovnat, v čem vidíte rozdíly v podpoře podnikání v zahraničí a v ČR?
V České republice se nabízí jedinečná příležitost proměňovat stávající prostředí městské mobility, které se stále liší od měst v západní Evropě například pomalejší výstavbou dopravní infrastruktury nebo nižším povědomím o alternativních a udržitelnějších způsobech dopravy. Firmy jsou si ale dobře vědomy nutnosti inovací a jsou velmi nakloněny účasti v těchto programech. Postupně se také proměňuje přístup měst a státní správy, jelikož jsou stále více zřejmé dlouhodobé společenské benefity, které podpora podnikání inovací a podnikání přináší.

V letošním roce se chystáte spolupracovat s projektem Firma roku a Živnostník roku. Jak konkrétně může být vaše organizace nápomocná podnikatelům? 
Podpora podnikání a inovací je základním kamenem činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Nejedná se pouze o podporu inovací již v existujících firmách, ale vytváření nových obchodních příležitostí skrze malé začínající firmy a startupy. Pomáháme start-upům i scale-upům v průběhu jejich celého životního cyklu včetně uvedení produktu na trh. Propojujeme je s živými laboratořemi a piloty ve městech z naší partnerské sítě, aby mohly svá inovativní řešení co nejlépe implementovat.

S Firmou roku a Živnostníkem roku je spojená také veřejná anketa „Absurdita roku“, ve které letos  zvítězila novela silničního zákona o 1,5 m odstupu při předjíždění cyklistů, co si o tom myslíte?
Každá legislativa přináší svá pozitiva i negativa. Je však velmi důležité ji zasadit do konkrétního prostředí a analyzovat její důsledky. V tomto případě je nutné zmínit, že pro cyklisty často chybí vhodná infrastruktura, která umožňuje bezpečnou jízdu. Je proto důležité se zaměřit na nevhodné dopravní úseky, které ohrožují slabší účastníky provozu a ohrožují jeho plynulost.


Jak konkrétně programy Urban Mobility pomáhají? O tom jsme se mohli přesvědčit během dětského dne na Kampě...

Děti navrhovaly česká města během dětského dne na Kampě
Dětská představivost nezná mezí, je mnohem pestrobarevnější a více obrazotvorná než u dospělých. Děti dokážou přemýšlet mimo naše zažité struktury a jsou proto skvělým zdrojem inspirací pro navrhování a zlepšování prvků ve městě.

Navrhování vlastního města si děti mohly vyzkoušet na stánku evropské iniciativy EIT Urban Mobility, který byl součástí dětského dne organizovaného městskou částí Praha 1 dne 31. května 2022.

Děti si přirozeně volí prostory, které jsou barevnější a mají více přírodních prvků – rostliny, stromy a zvířata. Děti navíc milují hru a dokážou navrhnout místa, které jsou mnohem přátelštější ke svému okolí a nabízí příležitosti ke společnému dialogu a hrám. To koneckonců potvrdila i umělecká díla vytvořená dětmi, která měla společných hned několik prvků: zeleň ve městě, místa pro setkávání a odpočinek a místa pro hry. Děti nejvíce zajímalo, jak můžeme lépe pracovat se zelenými prostory ve městě, například začleňováním komunitních zahrádek, rostlin na budovy nebo udržováním městských parků.

EIT Urban Mobility podporuje začleňování občanů v procesu zlepšování života ve městech
Děti mají na rozdíl od dospělého překvapivou a originální vizi integrace různých konceptů dohromady. Místo oddělování jednotlivých aktivit ve městě se nebojí navrhnout místo, kde spolu mohou fungovat rozličně skupiny obyvatel, což dále napomáhá sociálnímu začlenění ve městě. Zapojování různých skupin obyvatel města může vypadat například tak, že v rámci jedné odpočinkové zóny město nabídne aktivity jak pro seniory, tak pro malé děti. V relaxační zóně může fungovat sportoviště nebo třeba mobilní nabíjení. Tyto zóny přispívají ke většímu setkávání a propojování skupin ve městě a lepším sousedským vztahům.

Děti si na dětském dni společně se zástupci EIT Urban Mobility také mohly vyzkoušet hádanky o udržitelných způsobech dopravy. Společně se zamýšlely nad tím, jaké formy cestování do školy jsou nejvhodnější. V jakých městem či částech města je příjemné a časově měně náročné cestovat městkou hromadnou dopravou, na kole nebo autem. Shodly se také na tom, že cesta pěšky nebo na kole je to nejlepší, co můžeme pro životní prostřední udělat. Zajímavé byly i jejich postřehy o využívání říčné či letecké (drony) dopravy ve městech.

V neposlední řadě se zapojením dětí do plánování měst prohlubuje jejich pocit začlenění v komunitě, jelikož mají vlastní hlas. Tyto děti se pak častěji zapojují do občanských aktivit v jejich dospělém životě.

Pokud máte zajímavé nápady nebo se chcete dozvědět více o zapojení (nejenom) děti do plánování městské budoucnosti, určitě navštivte stránky www.eiturbanmobility.eu či se obraťte na jejich pražskou kancelář.


O EIT Urban Mobility
EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami. Více informací naleznete na www.eiturbanmobility.cz. 

Sledujte EIT Urban Mobility na: