Vaši dobří sousedé | Firmaroku.cz
Aktuality > Vaši dobří sousedé

Vaši dobří sousedé

Již déle než 60 let se starají o větší i menší projekty v oblasti dopravního stavitelství po celé České republice a na Slovensku. Mají za sebou řadu staveb, které ulehčily život nejednomu z nás. Svými projekty každý den přispívají k pohodlí jedinců i k plynulosti podnikání. Představujeme vám sousedy, o kterých možná nevíte, ale stojí za silnicemi, dálnicemi, železnicemi, mosty, po kterých denně jezdíte. O koho jde? Není řeč o nikom jiném než o zaměstnancích stavební společnosti EUROVIA CS.

Stavební společnost EUROVIA CS ročně realizuje stovky projektů po celé republice. Mezi ně patří silniční a dálniční stavby, mostní konstrukce, železniční nebo tramvajové projekty, obnova veřejného prostoru, údržba komunikací, rekonstrukce náměstí, ulic i například historických částí města. „Věříme, že svými aktivitami přispíváme k rozvoji podnikatelského prostředí u nás. Chceme, aby bylo spojení mezi podniky a zákazníky co nejrychlejší a nejpohodlnější, a to často stojí na kvalitní pozemní komunikaci,“ uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS, která je hlavním partnerem podnikatelských soutěží.

Nedílnou součástí aktivit EUROVIA CS je také sezónní údržba silnic a dálnic. Pro tyto účely je společnost vybavena novou moderní technikou, disponuje plnými sklady posypového materiálu a zřídila dispečinky s nepřetržitým provozem na příjem zpráv. Zde jsou proškolení pracovníci, kteří sledují a vyhodnocují meteorologické předpovědi a podle toho vysílají posádky do terénu.

Pro úspěšný chod každé firmy jsou zásadní lidé, kteří ji utvářejí. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z ní dělají především vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. „Zkušenosti, odborné znalosti a svědomitý přístup našich zaměstnanců ve spojení s tradicí a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové. Našich zaměstnanců si velmi ceníme a uvědomujeme si, že místa, ve kterých realizujeme své projekty, jsou často v okolí jejich domovů. Máme tedy radost, že se čeští podnikatelé a české firmy neustále rozvíjejí, a mohou tak přispívat ke kvalitě života každého z nás,“ dodává Štočková. 

Více informací o společnosti naleznete na www.eurovia.cz.