Veronika Fílová: Hlavním cílem je snaha o maximální rozvoj dětského potenciálu | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Veronika Fílová: Hlavním cílem je snaha o maximální rozvoj dětského potenciálu

Veronika Fílová: Hlavním cílem je snaha o maximální rozvoj dětského potenciálu

PlayWisely je výukový program pro nejmenší, který je postaven na vědeckém základě. V České republice ho propaguje a úspěšně praktikuje Veronika Fílová. Co je PlayWisely, odkud koncept pochází a jak se do něj děti dostanou? Nejen o tom jsme si povídali s čerstvou držitelkou titulu Česká spořitelna Živnostník roku 2015 Středočeského kraje.

Jak byste představila své podnikání?
Zabývám se rozvojem a vzděláváním nejmenších dětí. Do našeho programu PlayWisely se mohou přihlásit miminka již od čtyř měsíců až po děti předškolního věku. Hlavním cílem je snaha o maximální rozvoj dětského potenciálu. Každé dítě ho má přirozeně zakódovaný a my se snažíme ho ještě více podpořit a využít všechny senzitivní fáze rozvoje. Těch je celá řada. Od narození a dokonce již v prenatální fázi až po předškolní věk. Nejrychleji se mozek vyvíjí od narození do tří let, takže je velmi důležité podpořit děti správnými stimuly a aktivitami. On ledna jsme nově otevřeli také školku a jesle, které vychází z našeho programu a nejmenším zde nabízíme celou řadu stimulujících aktivit, přes pohybový a rozumový rozvoj až po rozvoj řeči a sociálních dovedností.

Program PlayWisely není přímo vaším konceptem. Odkud pochází?
Program vymyslela Patty Hannan, která byla vrcholovou gymnastkou a v 80. letech byla přizvána ke spolupráci na projektu NASA pro pomoc kosmonautům při pohybování ve stavu beztíže. V testech programu excelovala a tak si ji vybrali na dlouhodobou spolupráci a podpořili její studium. Na Kolumbijské univerzitě vystudovala neuropsychofyziku , aby mohla lépe komunikovat s vědeckými pracovníky. Svému oboru se však věnovala dál a do programu PlayWisely využila nejnovější vědecké poznatky o mozku a propojení mozku se zbytkem těla. Z poznatků o fungování lidského těla na zemi vymyslela speciální metodu směrové orientace a tu využila v celém programu. Jak pro rozvoj rozumových tak pohybových schopností.

Rodiče by určitě zajímalo, jak se jejich děti mohou do programu přihlásit?
Je to jednoduché. Stačí na našich webových stránkách www.playwisely.cz vyplnit krátký dotazník a my pošleme volné termíny na ukázkovou hodinu, která je zcela zdarma. Na této hodině program představíme a vysvětlíme jeho podstatu. Rodiče se pak sami rozhodnou, zda se jim to líbí a je to pro jejich děti vhodné a mohou k nám začít chodit pravidelně.

Co pro vás znamená ocenění Česká spořitelna Živnostník roku 2015 Středočeského kraje?
Mám ohromnou radost. Je to ocenění pro mě a pro celý tým mých kolegů, za to co děláme již 4 roky. Doufám, že nám toto ocenění pomůže dostat náš program ještě více mezi lidi. Další lidé se dozvědí co PlayWisely je a především doufám, že to pomůže rodičům a dětem co nejvíce a nejpříjemněji rozvíjet a využít jejich potenciál. Náš program pomáhá také handicapovaným, takže bych si přála, abychom mohli program ještě více propagovat a rozvíjet i pro ně.